Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

AFDELINGSLÆGE ELLER OVERLÆGE TIL AFDELING FOR HJERTE- OG MEDICINSKE SYGDOMM AMAGER, HVIDOVRE OG GLOSTRUP HOSPITAL

  • Hvidovre Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en dynamisk afdelingslæge eller overlæge med interesse for hjertesygdomme. Om afdelingen Amager, Hvidovre og Glostrup Hospital er et af Danmarks største akuthospitaler med et optageområde på flere end 600.000 borgere. Fra januar 2023 dannes Afdeling for Hjerte- og Medicinske Sygdomme med aktuelt 131 senge fordelt på de tre matrikler og med flere end 600 ansatte. På alle tre matrikler har vi hjertemedicinske sengeafsnit og ambulatorier med funktioner inden for billeddiagnostik (ekkokardiografi, hjerte CT, hjerte MR), udredning og kontrol af hjerterytmeforstyrrelser, kransåresygdom, hypertension og lipidforstyrrelser. Der er desuden veletablerede hjertesvigts-klinikker med teams af engagerede og dygtige sygeplejersker og læger. På Hvidovre matriklens sengeafsnit har vi områdefunktion for endokarditis. På Glostrup har vi desuden en Akutklinik samt medicinske sengeafsnit. Du vil få funktion inden for det hjertemedicinske område. Afdeling for Hjerte- og Medicinske Sygdomme etableres fra januar 2023 med landets største akutte optageområde; der vil være mange muligheder for udvikle specialiserede funktioner, skabe meningsfulde patientforløb og arbejde med nytænkning for eksempel inden for brug af virtuelle redskaber i det daglige arbejde på afdelingen og i ambulatoriet. Primo 2024 flytter hjerteafsnit og -ambulatorium på Hvidovre matrikel til Ny Amager Hvidovre Hospital , som aktuelt er under opførelse. Der vil hos os være mulighed for at udvikle dit talent med ledelse af sengeafsnit eller andre områder af den kommende store hjerte- og medicinske afdeling. Et af vores strategiske fokusområder er digital health og værdibaseret sundhed, herunder telemedicin og andre innovative og patientinddragende initiativer. Der pågår på Afdeling for Hjerte- og Medicinske Sygdomme forskning indenfor især telemedicin / virtuelle redskaber, avanceret billeddiagnostik og screening for tavs atrieflimren. Hjerteafdelingen har desuden en ambition om at styrke den kliniske forskning på området akut hjertesvigt, hvor det første større klinisk studie opstartes foråret 2023. Om stillingen Du vil efter nærmere aftale, kvalifikationer og behov indgå i tolv-skiftet bagvagtsrul, stuegang, udredningsforløb, billeddiagnostik (TTE, TEE, eventuelt hjerte-CT) samt ambulant funktion. Der lægges vægt på, at afdelingslægen / overlægen vil engagere sig i udviklingen af patientforløbene og for den sammenhængende kardiologi i hele planområdet - herunder den faglige, organisatoriske og forskningsmæssige udvikling. Vagtforhold, løn og ansættelse: Du vil indgå i bagvagtslaget på Hvidovre Hospital. Der kan forventes funktion på to af vore tre matrikler inden for det hjertemedicinske område. Løn og ansættelse efter gældende overenskomst. Vores forventninger til dig: Du er speciallæge i intern medicin:kardiologi og har lyst og energi til at udvikle en ny og dynamisk afdeling i vækst. Du sætter faglighed, engagement og et godt arbejdsmiljø højt og du vil gerne forbedre uddannelsesmiljøet på afdelingen på tværs af faggrupper og uddannelsestrin. Særligt uddannelse af yngre læger betyder meget for dig. Du må gerne have mod på ledelse, men dette er ikke et krav. Fordi vores afdeling er i vækst, vil der være mulighed for at afprøve ledelse eller udvikle et område fagligt-klinisk. Dette fokus kan vi aftale med dig. Ansøgning Ansøgere bedes indsende en motiveret ansøgning bygget op om de syv lægeroller, samt CV, publikationsliste og relevante certificeringer/ diplomer. Ansøgningsfrist Ansøgningen bedes være os i hænde senest 19.01.2023. Samtaler afholdes januar 2023. Stillingen er til besættelse 1. april 2023 eller efter aftale. Er der spørgsmål eller ønske om uddybning af ovenstående kontakt venligst: Konstitueret cheflæge, klinisk lektor, PhD Ulrik Dixen Tlf. 2935 0839 eller e-mail: ulrik.dixen@regionh.dk Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet