Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge/overlæge i det urogynækologiske fagområde, Herlev

  • Herlev Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital er en stilling som afdelingslæge/overlæge med klinisk funktion inden for det urogynækologiske område ledig til besættelse pr. 010323, eller snarest derefter. Afdelingen har 5 kliniske funktionsområder: Gynækologien er inddelt i: Gynækologisk klinik Urogynækologisk klinik Reproduktionsmedicinsk klinik Obstetrikken er inddelt i: Obstetrisk klinik med fødegang, in house fødeklinik, fødemodtagelse, svangre ambulatorium og svangre- barselsgang Føtalmedicinsk klinik Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler har samlet ansat cirka 85 læger bestående af 2 professorer (urogynækologi samt obstetrik) 45 speciallæger samt 40-42 YL bestående af for- og mellem- vagter samt ph.d.-studerende. Afdelingen er en del af Københavns Universitet og har udover professorer og forskningslektorer ansat 6 -7 kliniske lektorer. På lederniveau er afdelingen organiseret med afdelingsledelse bestående af cheflæge, chefsygeplejerske, chefjordemoder, fagligt ansvarlige overlæger samt afsnitsledelser bestående af overlæge i en tværfagligt ledelse med oversygeplejersker eller vicechefjordemoder. Urogynækologisk klinik: Kvinde- og bækkenbundsklinikken er en stor og meget velfungerende klinik. Vi er 1 professor, 7 overlæger samt 12 kontinenssygeplejersker og vi har stort fokus på tværfagligt samarbejde. Vi varetager udredning og behandling af både basal og højtspecialiserede funktioner inden for urogynækologi. Prolaps og inkontinens på højtspecialiseret niveau er blandt andet vesicovaginale fistler, urethrale divertikler, recidiv af prolaps og inkontinens, komplicerede bristninger, herunder sphincterruptur efter fødsler, og robotkirurgi. Udover varetagelse af kliniske opgaver, prioriterer klinikken forskning meget højt. Vi ønsker en afdelingslæge/overlæge afhængig af kvalifikationer der kan varetage urogynækologiske problemstillinger. Ansøgeren bør have erfaring inden for urogynækologisk udredning og behandling, herunder prolapskirurgi og inkontinenskirurgi. Der vil være mulighed for deltage i forskning, subspecialisering eller ekspertuddannelse. Kvalifikationer: Ansøgeren skal være speciallæge i gynækologi og obstetrik Ansøger bør have forskningserfaring på ph.d.-niveau med interesse for en fortsat forskningsaktivitet Ansøger bør være erfaren inden for kirurgisk urogynækologi Ansøger skal kunne varetage gynækologisk bagvagtsfunktion på en travl afdeling, der indeholder hele bredden af gynækologi og obstetrik. Vi kan tilbyde: Spændende arbejde i en stor velfungerende urogynækologisk klinik, hvor der er fokus på udvikling inden for udredning, ambulant behandling, tværfaglighed og forskning Afhængig af kvalifikationer, oplæring i urogynækologiske operationer på højtspecialiseret niveau svarende til specialeplan Godt kollegaskab. Arbejdstilrettelæggelse: Stillingen indebærer cirka 12-14 skiftet 2-holds drift med aften/nattevagt (såkaldt rådighedsvagt fra vagtværelse) i en struktur med to forvagter samt to bagvagter (en obstetrisk og gynækologisk) i aften/nat, samt yderligere en mellemvagt kl. 13 – 21 hverdage samt kl. 8 -18 i weekend og SH. Hvis en H3 har BV, kan der blive tale om tilkaldevagt. Stillingen fordrer yderligere cirka 5 skiftet dagarbejde i weekenden. Aktuelt arbejdes ud fra 16 ugers arbejdstilrettelæggelse, hvor man møder ind til A/N vagt kl. 17.30. Ansættelse sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos cheflæge Jeannet Lauenborg: jeannet.kepp.bruun.lauenborg@regionh.dk Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller (se www.sst.dk ). Ansøgning med curriculum vita sendes via nedenstående link. Ansøgningsfrist: 020123 Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet