Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introstilling i Akutmedicin

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Introduktionsstillinger i Akutmedicin, Akutafdelingen, Slagelse Sygehus To introduktionsstillinger i Akutmedicin opslås til besættelse fra den 01.03.2023 eller efter aftale. Akutafdelingen på Slagelse Sygehus har brug for engagerede læger. Akutmedicineren forestår den initiale modtagelse og behandling af patienter og er også hospitalets visitator og skal kunne bedømme og tilpasse ressourceallokering. Akutmedicin er Danmarks yngste speciale og giver mulighed for en karrierevej indenfor et bredt og udfordrende fagligt område, som er under hurtig udvikling. En afdeling i udvikling Akutafdelingen i Slagelse er en innovativ afdeling med engagerede medarbejdere, der er med helt fremme i udviklingen af Fælles Akut Modtagelser i Danmark. Vi har til huse i nogle af Danmarks mest moderne rammer, som fordrer forløb, hvor den enkelte patient er i centrum. Vi er den største Akutafdeling i Region Sjælland og har mere end 34.000 kontakter årligt. Vi er ca. 280 ansatte, og har aktuelt 56 akutte sengepladser. Vores patienter skal opleve, at vores sygehuse er organiseret ud fra deres behov og værdier. De skal have færrest mulige flyt og føle sig som en aktiv samarbejdspartner i beslutninger om forløb, udredning og behandling. Akutafdelingen består af to etager med hver sin afsnitsledelse og profil: Accelereret zone: Modtager primært de mere stabile akutindlagte patienter til udredning og behandling for den akutte tilstand samt hurtig vurdering af, om de fagligt forsvarligt kan færdigbehandles i afdelingen indenfor 48 timer. Rød Zone: Modtagelse af Traumer, ”røde” samt ”orange” triageret patienter, der ofte har brug for meget hurtig vurdering af læge og evt. anæstesipersonale, med hurtig afklaring, stabilisering og indlæggelse i relevant sengeafsnit herunder intensiv afdeling. Afdelingen har døgndækkende tilstedeværelse af egne læger i alle vagtlag (for-, mellem- og bagvagt). Som introduktionslæge vil du som udgangspunkt arbejde i mellemvagtslaget, hvor du både selvstændigt vurderer patienter og fungerer som supervisor for yngre kolleger. Forskning Forskning har stor prioritet i Akutafdelingen og tilbyder derfor mulighed for et halvt års forskning i forbindelse med introduktionsstillingen, således at denne forlænges til1 ,5 år. Vi tilbyder • Erfaring med patientbehandling indenfor et bredt udvalg af tilstande • Mulighed for supervision ved bagvagt 24/7 • Tilegnelse af ultralydskompetencer under supervision af nationalt certificerede kolleger. Som led i introduktionsprogrammet vil du introduceres i FATE, FLUS og eFAST og såfremt du tilegnet dig disse kompetencer, vil du kunne undervise KBU læger. • Tæt teamsamarbejde med en veluddannet og erfaren personalegruppe • Funktion som hovedvejleder for KBU-læger • Supervisorfunktion overfor yngre kolleger • Efter introduktionsperioden vil du indgå i afdelingens mellemvagtslag • Mulighed for deltagelse i afdelingens forskningsprojekter Vi forventer • At du udviser engagement i dine arbejdsopgaver og egen uddannelse • At du er beslutnings- og handlekraftig • At du kan indgå i et travlt akutmiljø • At du formår at indgå i de talrige samarbejdskonstellationer med yngre og ældre kolleger, afdelingens øvrige personale og kolleger fra andre specialer, som fylder vores hverdag ?Løn- og ansættelsesvilkår ?Stillingerne er et-årige, på fuld tid, 1,5 år ved deltagelse i forskningsprojekter og er til besættelse pr. 01.03.2023 eller efter aftale. Ansøgningsfrist Er den 13. januar 2023, der afholdes ansættelsessamtaler den 19. og 20. januar 2023. Du skal have gennemført den kliniske basisuddannelse og have B-autorisation som læge i Danmark. Herudover skal du kunne skrive og tale dansk. Løn- og ansættelsesforhold følger overenskomst for underordnede læger, indgået mellem Yngre læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Ansøgningsprocedure Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Uddannelsesansvarlige overlæge Thomas Jeremy Guterbaum, tlf., 93 56 76 29, thjg@regionsjaelland.dk eller Specialeansvarlige overlæge Helle Harkjær Andersen hlea@regionsjaelland.dk Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Sammen er vi bedst. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet