Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du sygeplejerske, social-og sundhedsassistent eller sygeplejestuderende efter 6. semester? Har du lyst til at finde ud af om epilepsi specialet er

  • Filadelfia
  • Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger vikarer som kan afløse både dag, aften, nat, weekend. Vores største styrke er et stærkt sammenhold, imødekommenhed og at vi er gode til at tage hånd om nye kollegaer. Desuden har mange flere års erfaring indenfor epilepsi specialet og alle ser det som naturligt at sparre fagligt med hinanden. Kendskab til epilepsi er en fordel, men ikke et must. Der vil være god introduktion. Yderligere oplysninger, udover nedenstående eller lyst til et besøg og en rundvisning kan du få ved at kontakte afdelingssygeplejerske Lena Glatved Madsen på mobil: 22335541 eller afsnittes tlf. 58271650. Lidt om Epilepsi afsnit for voksne: Afsnittet har 22 sengestuer og modtager patienter til planlagte indlæggelser. Patienterne er helt eller delvist selvhjulpne og kan have kognitive vanskeligheder. Vi har et stort fokus på psykosociale udfordringer relateret til epilepsi. Vi har blandt andet højt specialiseret funktion i rehabilitering af epilepsipatienter. Vi har et tæt samarbejde med øvrige sengeafsnit og bemander EEG-døgnmonitoreringsenheden (EMU) med en sygeplejerske igennem hele døgnet fra mandag til fredag. Arbejdsopgaverne er mangeartede og indebærer bl.a. anfalds- og adfærdsobservation, varetagelse af komplekse og grundlæggende sygeplejeopgaver. Filadelfia er i gang med at implementere en Familie fokuseret tilgang til alle vores patienter og pårørende. Derudover er LEAN, patientsikkerhed og kvalitetsarbejdet velintegreret og en naturlig del af de daglige opgaver. Afsnittet er uddannelsessted for sygeplejestuderende i 6. og 7. semester. Vi tilbyder: Struktureret introduktionsprogram. Deltagelse i Filadelfias velkomst kursus for nyansatte. Obligatorisk basiskursus i epilepsi. 24 erfarne og kompetente kollegaer, som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt. Vi har fokus på den gode stemning, humor og et godt arbejdsmiljø med en uformel og anerkendende tilgang til hinanden. En imødekommende og anerkende leder og ledelse med fagligt fokus. Tværfagligt samarbejde med læger, psykologer, terapeuter og patientvejleder. Familiefokuseret tilgang. Et moderne sengeafsnit opført i 2011 med gode fysiske rammer. Vi ønsker en timelønnet vikar som: Har lyst til specialet, gerne med erfaring fra Neurologisk / medicinsk speciale. Har mod på at arbejde med patienter med epileptiske anfald, som kan have kognitive udfordringer. Ønsker at arbejde med den tætte patientkontakt i stor respekt for den enkeltes livssituation. Kan lide at være en del af en aktiv arbejdshverdag med vekslende opgaver. Er omstillingsparat og evner at reagere hurtigt i forbindelse med akutte situationer. Har lyst til personlig og faglig udvikling. Udviser loyalitet, respekt og stabilitet. Er opmærksom på egen rolle og tager medansvar for et godt arbejdsmiljø i afdelingen. Er fleksibel, initiativrig, løsningsorienteret og har fokus på effektiv ressourceudnyttelse. Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. I forbindelse med ansættelse indhentes der Børneattest. Du kan søge stillingen online via www.filadelfia.dk . Ansøgningsfrist: Løbende Ansættelse: Snarest muligt