Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialrådgiver til Familieteam Ølholm, Børn og familier, Hedensted Kommune

  • Hedensted Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Om jobbet Vi søger pr. 1. februar 2023 eller hurtigst derefter en socialrådgiver til en fast stilling. Stillingen er på 37 timer ugentligt. For stillingen er gældende, at du vil blive en del af en arbejdsplads, som sætter trivslen højt og giver plads til, at den enkelte kan bruge sine spidskompetencer i det faglige arbejde. Vi er optaget af, at alle bidrager til en fælles kultur samtidig med, at vi udfører et godt fagligt arbejde. Hos os er vi ansat til mere end vores faglighed - vi er også ansat til at samarbejde. Vi har i Børn og Familier diverse fælles socialfaglige koncepter, som letter det daglige arbejde. Vi arbejder i DUBU. For stillingen er gældende, at der må påregnes en del kørsel, og kørekort er derfor et krav. Din profil Vi forventer, at du er teamplayer og er parat til at tage et medansvar i afdelingens daglige drift. Du er indstillet på at bidrage til udviklingen af afdelingens metoder til løsning af kerneopgaven for Læring, og du har gode kommunikative kompetencer - både mundtligt og skriftligt. Endvidere er det en forudsætning, at du evner at indgå i et samarbejde med netværk og samarbejdspartnere omkring familierne - og ser værdien heraf. Du kan håndtere en travl arbejdsdag og har et godt humør. Du er uddannet socialrådgiver og optimalt har du flere års erfaring inden for området. Derfor skal du vælge os Børn og Familier består af et Familieteam, et Børnehandicapteam og et Integrationsteam med engagerede medarbejdere - 30 socialrådgivere, 1 teamleder for Børnehandicap, 2 teamledere for Familieområdet og Integration samt 1 socialfaglig koordinator. Derudover et Familiecenter, som er leverandør af hjælp til børn med særlige behov, et terapeutisk dagbehandlingstilbud, et kompenserende dagbehandlingstilbud til børn og unge, en døgninstitution til anbragte børn, en aflastningsinstitution, administrativt personale samt en chef for Børn & Familier. For stillingen gælder, at du bliver en del af et team med høj faglighed og et godt kollegialt fællesskab. I Familieteamet omfatter opgaverne: Rådgivning og vejledning Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og handleplaner Afdækning og inddragelse af netværk Igangsætning af foranstaltninger - både forebyggende og anbringelse Opfølgninger på iværksatte foranstaltninger Tværfagligt samarbejde omkring børn, unge og deres familier Deltagelse i netværksmøder på skoler, i daginstitutioner mv. Tværfaglige koordinationsmøder med familierne Dialogbaseret indhentning af oplysninger Forebyggende arbejde og tidlig opsporing herunder at deltage i enten rehab-møder i Beskæftigelse, tværfaglige gruppeforløb med børn, unge, forældre eller andre tiltag Ambassadørroller ifm. projekter, superbrugerfunktioner mv. Vi tilbyder: Individuelt tilrettelagt introduktionsforløb Mentor i op til 3 måneder Mulighed for at udføre et godt socialfagligt arbejde i det tidlige og forebyggende felt Mulighed for at bringe egne kompetencer i spil og bidrage til udvikling af afdelingen Socialfaglige værktøjer Løbende opkvalificering Et varieret og spændende job Et godt arbejdsklima og kollegialt fællesskab Ledelsesmæssig støtte og opbakning Sparring efter behov Faglig refleksion Ekstern supervision Løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelse iht. gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn. Der vil blive indhentet straffe- og børneattest. Kørekort er påkrævet Hvis du vil vide mere Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Lene Ramus på telefon 20312001 Ansøgning Ansøgningsfrist: Den 2. januar 2023. Samtaler forventes afholdt den 10. januar 2023 hele dagen. Samtalerne forventes afholdt i Ølholm. Mangler du informationer omkring jobbet? Så fortæl os det ved at klikke her Om os Alle borgere i Hedensted skal færdes vel. Vi skal som kommune understøtte dem i den bevægelse. For Børn og Familier betyder det, at vi skal bidrage aktivt til, at de har de optimale forudsætninger og trygge læringsmiljøer både hjemme og i vores institutioner. Vi ser dette som et fælles ansvar, hvor både familierne, lokalmiljøerne og kommunens tilbud sammen skaber den bevægelse for alle børn og unge. Børn og Familier er en del af området Læring, som har en ambitiøs fælles kerneopgave, der lyder "sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker". Den bevægelse skal Børn og Familier hjælpe godt på vej. Børn og Familier består af Familieområdet og Børnehandicap, og er organisatorisk placeret under Læring. På udviklingsfronten er vi især optaget af at komme tidligere i kontakt med børn, unge og deres familier med særlige behov, herunder at udvikle indsatserne til familierne, og styrke det tværfaglige samarbejde. Vi har et fokus på inddragelse af børnene, de unge og deres familier, og arbejder med tværfaglig koordination og Signs of safety - ligesom vi i hele Læringsområdet udvikler en fælles systematik for det tværfaglige samarbejde. Vi er optaget af, hvilke bidrag vi hver især skal bringe ind i samarbejdet, for at understøtte forandringen for barnet og familien. Vi arbejder med dialogbaseret indhentning af oplysninger til brug både i undersøgelser, afdækninger og opfølgninger. Vi arbejder målrettet med systematikken i sagsforløbene, og implementerer aktuelt en ny praksis på både myndigheds- og udførerområdet. Læring har en fælles Børne- og Ungepolitik, der er bygget op om fire pejlemærker, som synliggør, hvor vi skal bevæge os hen sammen med børnene, de unge og deres familier - både når det går godt, og børnene og de unge trives, men også når tilværelsen i kortere eller længere perioder er vanskelig, og der er brug for en hjælpende hånd. Vi er optaget af, hvordan vi med forebyggende tiltag, kan arbejde på at fremme trivsel. Børn og Familier har en vigtig rolle i at bidrage med vores specialiserede viden og byde ind i konkrete aktiviteter og projekter under Børne- og Ungepolitikken. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet