Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du social- og sundhedsassistent, og vil du arbejde på åbent specialiseret rehabiliteringsafsnit indenfor skizofreni?

  • Psykiatrisk Center Glostrup
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du hjælpe patienter med diagnose inden for det skizofrene spektrum, tilbage til en meningsfyldt hverdag? Har du lyst til at arbejde med længerevarende stabile patientforløb? Ønsker du et job på et afsnit med høj patient- og medarbejdertilfredshed? Så læs videre! Vi sørger for en god start til dig! ”Mine kollegaer er gode til at få mig til at føle mig velkommen og som en del af afdelingen. Jeg kan altid spørge om hjælp, uden at jeg føler mig som en byrde, eller at jeg er til besvær. De er virkelig gode til at spørge ind til, hvordan det går, om jeg evt. har behov for hjælp, og om jeg har nogle spørgsmål, som jeg har brug for at vende med en kollega.” - Din kommende kollega, afsnit 804 På vores afsnit, bliver du mødt af en gruppe engagerede kollegaer, som danner et stærkt tværfagligt fællesskab omkring patientforløbene. Vi sørger for, at vi bliver godt klædt på til jobbet. Du får et grundigt introduktions- og oplæringsforløb og tilknyttes en mentor, som du følges med den første tid. Vi har et godt arbejdsmiljø, der både viser sig i vores trivselsmålinger og i hverdagen, hvor vi tager hånd om hinanden, og viser interesse for hinanden. Hos os kan din baggrund og interesser sættes i spil. Vi har flere grupper med forskelligt indhold f.eks. angst og krop, selvværdsgruppe, hverdagsgruppe, kostgruppe, cirkeltræning og recovery-gruppe. Vi lægger vægt på, at individuelle kompetencer hos personalet kommer i spil. Vores arbejde på 804 Patienterne vi modtager på afsnit 804, har alle diagnoser indenfor det skizofrene spektrum. Vi har plads til 13 patienter, og gennemsnitsalderen er omkring 35 år. Patienterne kommer med forskellige problemer, men fælles for alle er, at de er præget af negative symptomer som manglende energi, manglende motivation, at de har svært ved at overskue hverdagsaktiviteter og ved at skabe en god døgnrytme. Indlæggelsestiden er 6-9 måneder, så vi har god tid til at støtte patienterne i deres udvikling. Under indlæggelsen tager vi hånd om patientens samlede rehabiliteringsbehov og indsatsen bygger på høj faglig viden om recovery. Målet er at øge patientens muligheder for at klare sig selv bedst muligt i hverdagslivet og i eget hjem. Flere patienter har også ønske om at genoptage beskæftigelse fx i form af arbejde, praktik, eller at starte i uddannelse, hvilket også er en stor del af rehabiliteringsindsatsen. Du kommer til at … Være kontaktperson for 2-3 patienter, som du skal understøtte i de planer og aftaler der er indgået for deres forløb. Følge op på recovery-målsætning og hjælpe med at fastholde den udvikling der sker under indlæggelsen. Arbejde struktureret med ugeskema med fokus på recovery Samarbejde med patienterne om deres mål og ønsker for rehabiliteringsforløbet, og som kontaktperson vil du være med til at planlægge det tværfaglige forløb. Vores forventninger til dig Du er uddannet social- og sundhedsassistent, og har erfaring ELLER interesse for psykiatrien, og så har du medicinkompetence eller interesse for at få det. Løn- og ansættelsesvilkår Der er tale om 2 ledige stillinger: En fuldtidsstilling til fastansættelse og et 1-årigt fuldtidsvikariat. Begge stillinger er med blandede vagter med arbejde hver 2. weekend. Løn i henhold til gældende overenskomst og principper for ny løn. Vi ønsker, at du kan tiltræde pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Skal vi arbejde sammen? Er du blevet nysgerrig på, hvem vi er, så er du altid velkommen til at kigge forbi afdelingen til en rundvisning og en kop kaffe. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte klinisk sygeplejespecialist Mette Storm Jørgensen på mette.storm.joergensen@regionh.dk. Søg via linket på siden senest d. 8. januar 2023 . Du bedes uploade CV sammen med din ansøgning. Vi afholder samtaler løbende. L æs og hør mere om dine karrieremuligheder og Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien" . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet