Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge til fast stilling på Kirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Stilling som afdelingslæge med vagt Lidt om afdelingen Kirurgisk Afdeling varetager behandling af elektive og akutte patienter. Et stigende antal elektive patienter behandles i sammedagskirurgisk regi, med operationsstuer til brug for de kirurgiske specialer. Der er stort volumen af elektiv herniekirurgi, galdekirurgi og hæmoridekirurgi. Akutte patienter indlægges normalt via den selvstændige akutafdeling, hvor der skrives journal, tages blodprøver, CT-scannes og opstartes behandling. Patienterne modtages herefter i stamafdeling eller på operationsgang. Afdelingen råder dagligt over to moderne operationsstuer, heraf en akutstue. Afdelingen har et nyrenoveret endoskopiafsnit med 6 stuer, hvor der årligt foretages mere end 8.000 endoskopier incl. ERCP og koloskopi med EMR. Afdelingen varetager akut og elektiv kirurgi, åben såvel som laparoskopisk. Som akutsygehus modtages traumepatienter. Traumescanner er installeret i akutafdelingen. Afdelingen har tilknyttet 3 lektorater mhp. undervisning af studenter og Ph.D.- studerende, samt en forskningsansvarlig overlæge. God undervisning af studenter og yngre læger tillægges stor betydning for rekruttering af kommende kirurger. Vi kan byde på et godt arbejdsmiljø med mulighed for efteruddannelse og hensyntagen til privatlivet i planlægningen af det daglige arbejde, og der er mulighed for ansættelse på deltid. Vi kan tilbyde efteruddannelse eksternt relateret til individuelle behov og fremtidig karriere. Hvis du har interesse i akut kirurgi vil afdelingen gerne i et samarbejde med en potentiel ansøger, afsøge om ansættelsen kan kombineres med en uddannelse i og certificering som akut kirurg. Dette jvf. Fagområdet for akut kirurgi Du vil blive tilbudt selvstændige ansvarsområder efter kvalifikationer og ønsker og afdelingens behov. Lægebemandingen Der er ansat yngre læger i introduktionsstillinger og H-forløb til kirurgi, samt læger i KBU. Der er ansat 12 overlæger, 3 afdelingslæger og 1-4 1. reservelæger. Forvagt og bagvagt er i bunden vagt. Afdelingslægen vil typisk have 10 skiftet døgnvagt i bunden vagt. Kvalifikationer Vi forventer, at du som afdelingslæge er speciallæge i kirurgi. Du deltager aktivt i kvalitetsarbejde og påtager dig ansvaret for fagområder efter nærmere aftale. Afdelingen sætter den gode samtale i centrum for at opnå bedst mulige resultater for patienter, pårørende og medarbejder. Vi forventer, at medarbejderen påtager sig ansvaret som patientansvarlig læge, der arbejder ambitiøst med at skabe sammenhængende patientforløb på tværs af afdelingsgrænser og sygehusgrænser. Arbejdet som superviser og vejleder af studenter og yngre læger er en vigtig integreret del af afdelingslægens arbejde. Vi ser gerne, at du understøtter yngre lægers forskning, ligesom der er mulighed for selv at opstarte og gennemføre forskningsprojekter lokalt såvel som tværregionalt. Kvalifikationer og interesse inden for et eller flere af følgende områder vil vurderes positivt Akut kirurgi er et kerneområde, hvor patientforløbene til stadighed kræver nytænkning Øvre kirurgi incl. galdevejskirurgi Herniekirurgi Analkirurgi, hvor afdelingen har protokollerede forløb Endoskopi Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Du bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde dig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller fra maj 2013 Kommer ansættelse på tale forventer vi at måtte indhente reference fra tidligere arbejdsplads. Yderligere oplysninger kan fås hos cheflæge Helle Overgaard, telefonnr. 59 48 43 36 eller på mail heov@regionsjaelland.dk Ansøgningsfrist er d. 5. januar 2023 og samtaler vil blive afholdt herefter efter aftale. Du kan læse mere om Holbæk Sygehus på www.regionsjaelland.dk under Sygehuse. Om Holbæk Sygehus Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder. Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet