Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Plejehjemmet Falkenberg søger uddannet Social- og sundhedsassistent til vores dagcenter

  • Helsingør Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Plejehjemmet Falkenberg - et godt sted at være! Team Dagcenter søger uddannet Social- og sundhedsassistent på 32-37 timer/ugen med arbejde hver 8. weekend Vil du være vores nye kollega! Der er tre dagcentre på Falkenberg, heraf er de to dagcentre udelukkende for hjemmeboende borgere med demens, og det tredje dagcenter rummer både borgere med diverse funktionsnedsættelser og/eller demens. I dette dagcenter kommer også mange af plejehjemmets beboere. Medarbejderne fordeler sig i de tre dagcentre. Vi hjælper naturligvis hinanden på kryds og tværs, så på én dag kan du nogen gange nå både at stå for træning i træningssalen, for aktiviteter i dagcentret, være på tur med vores bus eller gå tur i omegnen. Medarbejderne i teamet er overvejende uddannet Social- og sundhedsassistenter, hvilket vi også forventer, at du er. Alle teamets Social- og sundhedsassistenter arbejder hver 8. weekend i Boligdelen, hvor de sammen med Falkenbergs øvrige Social- og sundhedsassistenter varetager weekendens sundhedslovs- og servicelovsydelser hos plejehjemmets beboere. På den måde får du mulighed for, at fastholde/vedligeholde dine kompetencer i forhold til sundhedsfaglige opgaver. Se funktionsbeskrivelsen for Social- og sundhedsassistent – se link her Plejehjemmet Falkenberg er en arbejdsplads med tydelig fælles retning . Vi arbejder ud fra klare rammer og med højt fokus på både den enkelte medarbejders og hvert teams kerneopgave samt råderum, trivsel og arbejdsglæde. Centerdelen består af Team Administration, Team Dagcenter, Team Køkken, Team Service og Team Tværgående. Flere gange om ugen mødes vi om morgenen på tværs af teams for at planlægge dagen/ugen ud fra hvad, der er vigtigst for beboerne. Her tager vi udgangspunkt i hvilke opgaver, der er vigtigst at løse i nuet uafhængigt af hvilket team vi tilhører. I Centerdelens dagligdag vægter vi relationer, både på tværs af teams, og i samarbejdet med kollegaer i Boligdelen. Godt samarbejde er forudsætningen for, at vi bedst muligt sammen kan løse plejehjemmets kerneopgave ”at skabe et godt sted at være”. Vi tilbyder en travl og spændende hverdag, hvor vi alle sammen sammen har fokus på, at hver dagcen-terbruger og beboer får den bedst mulige hverdag med udgangspunkt i deres livshistorie. en grundig introduktion til dit opgavesæt samt til Falkenberg som helhed, hvor dine kollega-er og en personlig mentor, sammen med din teamleder guider dig igennem den første tid. en arbejdsplads, hvor stemningen grundlæggende er præget af åbenhed, nysgerrighed og godt humør. løbende faglig kompetenceudvikling Du skal have overblik og udføre det samlede opgavesæt i Teamet. respektere borgernes selvbestemmelsesret, lytte til bruger- og beboerønsker og i høj grad vægte beboerinddragelse. se muligheder frem for begrænsninger og ikke være bange for at blive udfordret eller tage ansvar. samarbejde og udføre opgaver på tværs af faggrænser holde kontakt til og hjælpe mange forskellige mennesker. trives i et selvstyrende teams udfordrende og til tider hektiske miljø. Falkenberg er et kommunalt plejehjem placeret i Apperup/Ålsgårde – midt i smukke landlige omgivelser. Her bor 74 meget forskellige beboere fordelt på 6 boligenheder, og dertil støtter vi på hverdage op om ca. 20-30 meget forskellige hjemmeboende borgere i husets tre dagcentre. Vi er omtrent 100 lige så forskellige og engagerede medarbejdere, som alle arbejder med det fælles mål at give både beboerne og dagcenterbrugerne den bedst mulige hverdag og livskvalitet. Dette har vi fokus på døgnet rundt, alle årets 365 dage med udgangspunkt i Helsingør Kommunes værdisæt som er omsat til handlinger på Falkenberg – se link her Straffeattest - Helsingør Kommune kræver, at vi indhenter straffeattest for ansøgere, der påtænkes ansat, og denne indgår i den samlede afsluttende vurdering. Vil du vide mere om Falkenberg kan du læse om os som arbejdsplads, og om de forventninger vi har til dig som ansøger på www.plejehjemmetfalkenberg.dk . Vil du høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Team Dagcenter på tlf. 4928 1502 Løbende indkaldelse til samtale - indkaldelser til samtale foregår via mail. I Helsingør Kommune vægter vi, at medarbejdere og ledere udvikler deres faglighed. Derfor har vi fokus på at skabe sammenhæng mellem den ambitiøse udvikling af hele organisationen Helsingør Kommune og videreuddannelse af både medarbejdere og ledere – fagligt og personligt. 9 ud af 10 indbyggere bor mindre end 2 km fra vandet. Her mødes Hamlet og Kronborg med verdenskendt arkitektur og en hyggelig middelalderby på ét og samme sted. Tjek #OplevHelsingor og se selv. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet