Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du vores nye psykolog på Hospice Sydvestjylland?

  • Hospice Sydvestjylland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en psykolog som kan indgå i vores tværfaglige team på hospice. Vi forventer du har interesse og gerne erfaring inden for palliative felt. Det er en fast stilling på 15 timer om ugen gerne fra 1. marts 2023. Stillingen kan evt suppleres med en fast stilling i Kræftrådgivningen hos Kræftens bekæmpelse i Esbjerg med 22 timer. Hvis du har interesse i at søge begge stillinger, har vi et samarbejde om, at dette kan tilrettelægges efter gensidig interesse. Du kan læse mere og eventuelt søge stillingen hos Kræftrådgivningen på https://www.cancer.dk/om-os/stillinger Vores psykolog på Hospice Sydvestjylland har disse hovedopgaver: At have samtaler med patienter og pårørende Afholde debriefing efter behov At have opfølgende samtaler med efterladte i en kortere periode efter dødsfaldet At være tovholder for sorgtilbud for patienter og pårørende Undervisningsopgaver internt og eksternt At være til rådighed med psykologfaglig bistand til kolleger i afgrænset omfang Du planlægger og vurderer patienter og pårørendes behov for psykologhjælp. I dagligdagen vil du indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med læge, sygeplejersker, fysioterapeut, præst og musikterapeut og der afholdes ugentlig tværfaglige konferencer. Du vil være ansvarlig for: At arbejde ud fra Hospice Sydvestjyllands Mission - Vision - Strategi – Værdier At have en respektfuld tilgang til den enkelte families værdier og traditioner At være nysgerrig og interesseret i at arbejde sammen med Hospices forskellige faggrupper, med henblik på at koordinere den palliative indsats til gavn for den faglige udvikling og dermed for den enkelte patient og pårørende At være med til at udvikle den palliative indsats på Hospice Sydvestjylland At journalisere og kvalificere den samlede palliative indsats, At være medansvarlig for, at huset fremstår efter de æstetiske målsætninger At opdatere egen uddannelse således, at du som psykolog til enhver tid er ajour med de krav, som stillingen indebærer At sikre at patientens rettigheder overholdes At deltage i konferencer og faglige møder der holdes på Hospice At bidrage med indhold til hospice Sydvestjyllands årsberetning At sikre, at relevant information vedrørende patienten videregives til eksterne faggrupper på en ansvarsfuld måde, og under hensyntagen til patientens ønsker og tilsagn. Psykologen er underlagt de til enhver tid gældende regler At deltage i udviklingsaktiviteter -og projekter Hvem er vi på Hospice Sydvestjylland? Vi er et hus i flere plan og har plads til 12 patienter. Vi arbejder ud fra hospice filosofien med omsorg for både patient og pårørende ud fra antagelsen om at alles viden er nødvendig for at sikre det bedste forløb. Vi er et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver, musikterapeut og præst. Desuden har huset eget køkken, pedel, administration, rengøringspersonale samt en stor gruppe engagerede frivillige. Vi tilbyder personalegoder bl.a. i form af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, massage, mulighed for at køb af sundt mad i alle vagter for et beskedent beløb samt hyppige personalearrangementer. Det praktiske: Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Du er velkommen til at kontakte hospicechef Ragnhild Rabjerg på telefon 99 44 04 99 Du er også meget velkommen til komme forbi til en snak eller en lille rundvisning. Ring eller skriv, så laver vi en aftale for dit besøg. Ansøgningsfrist er den 10. januar 2023 samtaler afholdes d. 16. og 19. januar 2023. Ansøgning sendes: Elektronisk via Region Syddanmarks hjemmeside på job- opslaget. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet