Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling med forskningsindhold i Klinisk Biokemi på Rigshospitalet (Blegdamsvej matrikel)

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en reservelæge til klinisk biokemisk lægearbejde og forskning pr. 1. marts 2023 eller snarest derefter. Stillingen er for 12 måneder og er klassificeret som introduktionsstilling (Stillingsnr. 1301171-60-i-02). Stillingen indebærer introduktion til specialet samt forskning og oplæring i forskningsanalyser. Afdelingens yngre læger indgår i en vagtordning med tilstedeværelse i dagtiden og efterfølgende rådighedsvagt til kl.20 fra hjemmet alle ugens 7 dage. Du tilbydes en forskningsbaseret lægelig videreuddannelse i Klinisk Biokemi med udgangspunkt i et afgrænset forskningsprojekt. Du vil blive introduceret til specialet Klinisk Biokemi, hvor lægerne fx varetager rådgivning af kliniske kolleger i tolkningen af analysesvar og deltager i tværfaglige arbejdsgrupper omkring kvalitetssikring af patientanalyser og udviklingsarbejde. Afdelingen tager ca. 250.000 blodprøver og udfører over 7,5 millioner patientanalyser per år, inkl. højt specialiserede genanalyser indenfor hjerte-kar og koagulationsområdet (se afdelingens årsberetning: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-biokemi/om-afdelingen/Sider/aarsberetninger.aspx ). Vores afdeling er en af de mest forskningsaktive i landet (forskningen er beskrevet i årsberetningen). Forskningen er fokuseret inden for tre forskellige hovedområder: Molekylær neuro- og kardiovaskulær endokrinologi; genetisk epidemiologi inden for hjertesygdomme, demens, diabetes samt lipoproteiner, metabolisme og kardiovaskulær biologi Forskningsmetodikkerne spænder fra molekylærbiologi, celle- og dyreforsøg til undersøgelser af gener, blodprøver og væv fra patienter. Afdelingens forskning ledes af 6 professorer og involverer ca. 45 akademikere og bioanalytikere. Vi forventer, at du er engageret med lyst og evner til at forske og til at ville fordybe dig i biomedicinske problemstillinger. Desuden vil der være samarbejde med mange forskellige personalegrupper. Efter introduktionsstillingen er der mulighed for, at du søger hoveduddannelse i Klinisk Biokemi og/eller fortsætter som ph.d.-studerende. Du kan læse om specialet Klinisk Biokemi og om uddannelsen til speciallæge i Klinisk Biokemi i ”Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi” ( https://dskb.dk/ ). Målbeskrivelsen findes under ”Uddannelse”. Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes lønnings- og takstnævn. Send venligst ansøgning og CV med kopi af eksamensbeviser med karakterer (embedseksamen) og kopi af lægeautorisation senest fredag den 6. januar 2023 via linket i opslaget. Vi glæder os til at høre fra dig. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte cheflæge, dr.med. Linda Hilsted (tlf. 35452016) eller uddannelsesansvarlig overlæge, Emil Bartels (tlf. 35450963). Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet