Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingsleder søges til attraktivt plejehjem i Tårnby

  • Tårnby Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Plejehjemmet Irlandsvej søger en dygtig afdelingsleder fra 1. marts 2023 – gerne tidligere. Arbejdstiden vil være 37 timer ugentligt. Det er et krav, at ansøger er uddannet sygeplejerske. Plejehjemmet Irlandsvej, som ligger i Tårnby Kommune tæt på kommunegrænsen til Københavns Kommune, fremstår som et moderne plejehjem trods sin over 50-årige lange historie. Det skyldes til dels en gennemgribende renovering i 2018. Plejehjemmet er hovedsageligt i 1 plan på nær en enkelt fløj, der ligger på 1. sal, og der er boliger til 77 beboere samt 3 aflastningspladser. Plejehjemmet har et engageret personale, som prioriterer livskvalitet og nærvær for beboerne ved at skabe en tryg, enkel, overskuelig og glad hverdag. Beboerne er knyttet til så få medarbejdere som muligt for at skabe nære relationer og ansvarlighed mellem beboer og medarbejder. Plejehjemmet er inddelt i tre afdelinger (afd. B, C og S). Plejehjemmet har også et aktivitetsafsnit, hvor beboerne tilbydes daglige aktiviteter. Til stede på plejehjemmet er ligeledes et stort team af fysio- og ergoterapeuter, som medvirker til at skabe meningsfulde aktiviteter i beboernes hverdag. Tårnbys afdeling for midlertidige pladser har også til huse på Irlandsvej, men det er ikke organisatorisk en del af plejehjemmet. Tårnby Kommune har netop lanceret en ny Ældrestrategi, der lægger rammerne for fremtidens ældrepleje i kommunen. En del af denne strategi er, at Plejehjemmet Irlandsvej ikke har sin egen plejehjemsleder længere. Irlandsvej hører nu til ét af Tårnbys tre nye plejedistrikter, som har hver sin distriktsleder. Som ny afdelingsleder bliver du derfor en del af en meget spændende udvikling, hvor du bl.a. vil opleve stor selvstændighed i dit ledelsesrum. Du vil få ansvaret for at drive afdeling B samtidig med, at du vil blive en del af en ledergruppe, der med stor frihed får til opgave at implementere alle de nye initiativer, som ligger i Ældrestrategien. Vi forventer, at du Er uddannet sygeplejerske Har erfaring med ledelse og evt. har gennemført en lederuddannelse Kan arbejde selvstændigt Kan tage ansvar for at kerneopgaven og gode borgerforløb varetages med høj faglig kvalitet Vil medvirke til at fastholde kvalitetsudvikling, strategi og mål. Kan lede medarbejdere, herunder rekruttering, fastholdelse, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, relevante samtaler og afskedigelse Kan prioritere, delegere og bevare overblikket. Er fleksibel, engageret, mødestabil og loyal. Vi kan tilbyde dig Et team af dygtige og engagerede medarbejdere samt to gode ledelseskolleger. Et interessant og afvekslende job i et sundt arbejdsmiljø med mange udfordringer og udviklingsmuligheder Et godt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse i en åben og rar atmosfære, hvor respekt, åbenhed og ærlighed prioriteres højt. Individuel introduktion. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med Dansk Sygeplejeråd efter forhandling. Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her . Yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til distriktsleder Peter Schultz på telefon 23 80 66 17 eller afdelingsleder Anne Toxværd på telefon 23 96 03 33. Ansøgningsfristen er onsdag d. 18. januar 2023. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 4. Ansøgning Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem. Behandling af personoplysninger Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job. Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker. Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk . For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'. Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet