Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske i barselsvikariat til Fusionsklinik - Steno Diabetes Center, Psykiatrisygehuset i Slagelse

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du fagligt udfordres og arbejde i et felt, hvor det virkelig giver mening - så bliv fusionssygeplejerske i Danmarks første Fusionsklinik, der behandler patienter med svær psykisk lidelse og diabetes. Vi søger en sygeplejerske pr. 1. marts 2023 og i ca. 1 år. Stillingen er et barselsvikariat på 30 timer, uden weekend og vagtforpligtelse. Jobbet som sygeplejerske i fusionsklinikken….. er vanvittigt relevant, fagligt udfordrende og ikke mange dage bliver, som du havde tænkt dig det. Arbejdet er nyskabende, nytænkende, spændende og ikke mindst hamrede relevant og sjovt. Der er ingen andre ambulatorier som vores, for vi er de første, der har taget udfordringen op – og vi gør det rigtig godt. Vi arbejder teambaseret, tværfagligt og F-ACT inspireret, hvilket betyder, at vi primært arbejder med patienten i dennes eget hjem, da vi tror på, at man bedst heles i den kontekst og ramme, hvor problemet primært udspiller sig. Vi er et tværfagligt team, og vi bidrager alle med noget særligt og noget vigtigt. Og vi har derfor brug for dig, der kan bidrage med noget nyt, eller noget der komplimenterer teamet. Fusionsklinikken består af Mette der er centerchef i Steno Diabetes Center Sjælland og leder af Fusionsklinikken, og er en erfaren psykiatrisk sygeplejerske Monica er en erfaren og dygtig psykiater Sine er klinikkens dygtige endokrinolog, og er i klinikken to dage om ugen Line K. der er assisterende oversygeplejerske, og har mange års erfaring fra psykiatri og hjemmepleje Line E. er specialuddannet i psykiatri Anne har mange års erfaring med misbrugsbehandling og gruppeterapi Achena har mange års erfaring inden for retspsykiatri Susanne har mange års erfaring fra ældrepsykiatri Dorthe har mange års erfaring med diabetes - særligt type 2 Berit har erfaring med diabetes særligt type 1 – herunder diabetes pumper Line B. er vores dygtige kliniske diætist Majken er vores dygtige fodterapeut Mette E. er vores dygtige socialrådgiver Helene er vores dygtige sekretær Sammen er vi fusionsklinikken – og sammen udvikler vi den bedste behandling til vores patienter, i et krydsfelt hvor det giver absolut mening. Vores behandlingsvision er, at de patienter der har mest brug for hjælp, også skal have mest hjælp. Og vi arbejder derfor på, at dygtiggøre os som sygeplejersker, således at vi selvstændigt – og med sparring fra hinanden – kan varetage den integrerede pleje og behandling indenfor begge specialer samtidig. Nogle af dine opgaver Indgå i det tværfaglige behandlerteam i klinikken Samtaler og opfølgning med patienter i patientens hjem, eller i klinikken Kontakt til relevante samarbejdspartnere og planlægning af netværksmøder Undervisning af patienter, pårørende, kollegaer og samarbejdspartnere Blodprøvetagning (der tilbydes oplæring) Mulighed for oplæring i komplikationsscreening af fod Implementering af arbejdsgange og tiltag vha. forbedringsmodellen Du Er sygeplejerske med bred klinisk erfaring, gerne ambulant psykiatrisk erfaring eller erfaring med diabetes behandling Er nysgerrig på at lære nyt og indstillet på en fleksibel og fagligt udfordrende hverdag, med ofte meget komplekse problemstillinger Er glad for at arbejde sammen – men også god til at arbejde alene Er god til at planlægge, overskue og prioritere arbejdsdagen Motiveres af at arbejde ud fra en kontinuerlig forandringsbaseret projekttilgang Har kørekort til bil Vi tilbyder Fokus på kompetence profiler og opkvalificering indenfor to specialer Et utroligt spændende job med varierende opgaver og udfordringer, hvor du gør en forskel for patienter med diabetes og psykisk sygdom At være med til at opbygge og præge fusionsklinikken Blive en del af et tværfagligt, velkvalificeret og særdeles velfungerende team Faglig sparring og supervision som en del af det daglige arbejde En åben og direkte omgangstone med plads til masser af latter En leder der vægter dialog, anerkendelse og tillid højt Om Fusionsklinikken og F-ACT Fusionsklinikken er et nyt ambulant tilbud opstartet i 2020, med et specialiseret tilbud målrettet patienter med både svær psykisk sygdom og diabetes. Klinikken er beliggende i Psykiatrisygehuset i Slagelse og varetager behandlingen af patienter bosat i optageområdet for Psykiatrien Vest. Klinikken drives i regi af Psykiatrien Vest, i tæt samarbejde mellem Endokrinologisk Afdeling på Slagelse Sygehus og Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). Forløbet i klinikken er et tværfagligt, specialiseret ambulant tilbud med fokus på en behandlende indsats i patientens hjem/nærmiljø inspireret af F-ACT modellen (Fleksible Assertiv Community Treatment), hvor behandlingen er tilpasset den enkelte patient og således kan være af varierende intensitet. Fusionsklinikken tager udgangspunkt i en tværfaglig og brugerinvolverende ramme, og vægter et tværsektorielt samarbejde højt. Således betydende at der i daglig praksis afholdes fælles behandlingsmøder, koordinationsmøder og i fællesskab udarbejdes koordinerende indsatsplaner alt sammen med henblik på at kunne tilbyde patienterne bedst mulig behandling. Hvis du vil vide mere Du er velkommen til at kontakte den kollega, du tænker bedst kan svare på dit spørgsmål. Ring på fusionsklinikkens hovedtelefon nr: 93 56 70 50 og bed om den du ønsker at tale med eller kontakt Centerchef i Steno Diabetes Center Sjælland og leder af fusionsklinikken Mette Wallbohm Olsen på tlf. 29 44 94 52. Vi planlægger at afholde ansættelsessamtale 10. januar 2023 Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at Psykiatrien i Region Sjælland indhenter (§22) straffeattest ved alle ny ansættelser. Du kan læse mere om Psykiatrien i Region Sjælland her . Du bliver en del af Psykiatrien Vest: Et hospital i udvikling med ca. 430 ansatte og hovedfunktioner for voksne over 17 år inden for akutmodtagelse, døgn-, og ambulante funktioner. Psykiatrien Vest har specialfunktioner inden for behandling af affektive tilstande, traumatiserede flygtninge, PTSD og oligofreni. Vi har etableret en Fusionsklinik/Steno-diabetes-psykiatrienhed og har partnerskabsaftaler med Holbæk og Slagelse sygehuse. Vi har egen forskningsenhed med en professor i psykoterapi og flere ph.d. studerende. Derudover indgår vi i en del projekter, der skal sikre tættere samarbejde med vores kommuner. Vi arbejder målrettet med at få nedbragt anvendelsen af tvang. Vores ønske er en psykiatri med fokus på recovery, inddragelse af patienter og netværk, faglighed, etik, uddannelse og arbejdsmiljø. Psykiatrien som arbejdsplads I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job. Om Psykiatrien Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet