Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Bliv overlæge på Gentofte-matriklen: Har du ambitioner om at bidrage til de gode patientforløb og fokusere på fagligheden?

  • Psykiatrisk Center København
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

? Kom og bliv en del af et velfungerende fagligt miljø på Gentofte-matriklen på Psykiatrisk Center København (PCK). Vi søger en overlæge, der vægter faglighed højt og tør have høje ambitioner for den videre udvikling af psykiatrien i samarbejde med centerledelse, ledere og medarbejdere. Vi søger en afsnitsledende overlæge til intensivt afsnit 19.1. Om jobbet Sammen med afdelingssygeplejersken skal du være med til fortsat at forme og udvikle patientbehandlingen. Du vil arbejde tæt sammen med afdelingssygeplejerske, afdelingsledelsen samt naturligvis personalet omkring patientforløbet. Sammen sikrer I, at patienterne føler sig godt behandlet. Som universitetshospital har vi en forpligtelse til at uddanne medicinstuderende. Vi har desuden en forpligtelse til at uddanne de yngre læger for at sikre den lægefaglige videreuddannelse. Dermed har vi en forventning om, at du sikrer løbende supervision og bedside-undervisning af de yngre læger. Lidt om os og hvad vi kan tilbyde dig Gentofte-matriklen har i alt 4 afsnit, to intensive afsnit og to almene åbne afsnit. Der er et tæt samarbejde mellem læger og psykologer om at få gode, sammenhængende patientforløb, høj faglig kvalitet samt et godt og fagligt inspirerende arbejdsmiljø. Derfor tilbyder vi hyppig undervisning, klinisk sparring og tæt forbindelse mellem forskning og klinik. På alle afsnit vægter vi det tværfaglige samarbejde højt og har fokus på det gode strukturerede patientforløb med faseinddeling. På intensivt afsnit 19.1 har vi plads til 12 døgnindlagte patienter. Safewards er den overordnede referenceramme, og vi arbejder aktivt med kvalitets- og forbedringsmodellen. Vi har et struktureret og forudsigeligt miljø, da det er vigtigt for os, at 19.1 er et trygt og rart sted at være indlagt og at være ansat. Nye rammer i 2025 - Fremtidens Psykiatri på Bispebjerg Psykiatrisk Center København står over for en kompleks og spændende forandring. I de kommende år samler vi centret fysisk og organisatorisk i et funktionelt, lyst og imødekommende nybyggeri på Bispebjerg, som er designet ud fra den nyeste viden om helende arkitektur- Ny Psykiatri Bispebjerg . Indflytningen foregår i faser. I november 2022 flyttede afsnit ind fra Bispebjerg og Rigshospitalet som betyder, at den psykiatriske akutmodtagelse, to akutte modtagerafsnit samt to intensive afsnit samledes i Ny Psykiatri Bispebjerg. I 2025 flytter yderligere afsnit ind fra Gentofte-matriklen og Frederiksberg-matriklen. I årene op til at vi flytter vil der selvfølgelig være mange spændende opgaver med at gøre afsnittene klar. Løn og vilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Som overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri er du vagtforpligtet. Overlæger på PCK har forskudt dagtjeneste (SIF) i akutmodtagelsen på Bispebjerg matriklen. Hvis du ønsker det, er der mulighed for FEA-vagter på Gentofte-matriklen. Startdato efter gensidig aftale. Har vi vakt din interesse? Så send os en ansøgning via linket her på siden. Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer. Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikchef Lone Baandrup på tlf. nr.: 91 16 59 03 eller på mail: lone.baandrup@regionh.dk . Ansøgningsfristen er 13. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb. Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center København på hhv. www.psykiatri-regionh.dk eller www.psykiatri-kobenhavn.dk Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet