Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykiater til Kriminalforsorgen, Område Midt- og Nordjylland - Nr. Snede Fængsel og Møgelkær Fængsel

  • Områdekontor Hobro
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at arbejde i en spændende og lærerig niche af sundhedsvæsenet? I forbindelse med kriminalforsorgens seneste flerårsaftale er der afsat penge til styrkelse af den psykiatriske betjening af indsatte i landets fængsler og arrester. I forlængelse heraf er Område Midt- og Nordjylland i gang med en omstrukturering af den samlede psykiatriske indsats og søger nu en psykiater til varetagelse af den psykiatriske behandling af indsatte i Institution Nørre Snede, som dækker matriklerne Nr. Snede Fængsel og Møgelkær Fængsel. Der er tale om en deltidsstilling normeret til 7,5 timer pr. uge fordelt mellem de 2 matrikler. Om opgaven som psykiatrisk konsulent ved Nr. Snede Fængsel og Møgelkær Fængsel Du varetager den psykiatriske behandling og udredning af de indsatte på de 2 fængsler. Nr. Snede Fængsel har plads til 176 indsatte, heraf en åben del med plads til 66 indsatte, som primært afsoner domme vedr. sædelighed. Den lukkede del består af en arrestafdeling, en misbrugsbehandlingsafdeling og flere fællesskabsafdelinger. Møgelkær Fængsel er et åbent fængsel med plads til 131 indsatte. Ud over flere fællesskabsafdelinger rummer fængslet en misbrugsbehandlingsafdeling og en ½ åben afdeling, sidstnævnte typisk for indsatte i udslusning fra lukket fængsel med længere domme. Ved begge fængsler er tilknyttet sygeplejersker, der varetager den primære sundhedsbetjening i samarbejde med ekstern lægeleverandør. Den primære visitation sker ved sundhedsenhedens sygeplejersker og læger. Der påtænkes endvidere tilknyttet specialpsykologressourcer, som bl.a. kan varetage en række forberedende screeninger og udredninger til understøttelse af de psykiatrifaglige opgaver. Ud over samarbejde med andet sundhedsfagligt personale, vil der være samarbejde med fængslets andre faggrupper fx fængselsbetjente, socialrådgivere og misbrugsbehandlere. Vi lægger vægt på, at du: Er uddannet psykiater Har aktuel og primær ansættelsesmæssig tilknytning til den regionale psykiatri – retspsykiatrien vil være en fordel, men ikke et krav Ønsker at være med til at gøre en forskel for nogle af samfundets mest udsatte og forstår, at selv en lille forskel kan gøre en stor forskel for de indsatte i Kriminalforsorgen Har gode evner til at indgå i samarbejdsrelationer med Sundhedsenhedens øvrige personale og fængslets/arrestens personale i øvrigt Ønsker at bidrage til at højne det faglige niveau og forstår, at ensartethed og standardisering i patientbehandlingen er væsentlig Bidrager til og tager medansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø med arbejdsglæde, trivsel og gode samarbejdsrelationer med dine kolleger Er nærværende og har et positivt medmenneskeligt livssyn Vi tilbyder: En arbejdsplads, hvor ønsket er at der skal være tid og mulighed for faglig sparring på tværs af matrikler, imens der arbejdes med forskellige sundhedsfaglige opgaver Muligheden for at arbejde i en anderledes del af sundhedsvæsenet En fleksibel arbejdsplads, hvor du vil have stor indflydelse på din arbejdstid Om os Sundhedsenheden er nyetableret i Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland og har en selvstændig sundhedsfaglig ledelse der bl.a. har til opgave at løfte og sikre kvaliteten i sundhedsbetjeningen på tværs af alle matrikler, samtidig med at driften optimeres og effektiviseres. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst for speciallæger mv. i staten. Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen. Tjenestestedet er indtil videre Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland, Områdekontoret i Hobro (Sundhedsenheden), Adelgade 75, 9500 Hobro. Dine primære arbejdssteder vil være Nr. Snede Fængsel, Vejlevej 45, 8766 Nørre Snede og Møgelkær Fængsel, Møgelkærvej 15, 7130 Juelsminde. De 7,5 timer pr. uge fordeles mellem de 2 fængsler ud fra det aktuelle behov. Vi forestiller os, at du som udgangspunkt har fremmøde i begge fængsler en gang pr. uge. Vi forestiller os endvidere at du derudover står til rådighed for e-mail-dialog, telefon-dialog, telemedicinske konsultationer mm. i eventuelle resterende timer. Der er ingen vagtforpligtelse. Eventuelle telemedicinske konsultationer kan kun ske i det tidsrum, hvor sygeplejerskerne er på arbejde i klinikken, dvs. i dagtimerne. Stillingen er til besættelse den 1. februar 2023 eller snarest muligt derefter. Du søger stillingen via linket "Søg stillingen” Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest søndag den 8. januar 2023. Vi forventer at holde samtaler i uge 2 i Århus. Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser. Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom at du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse. Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort. Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Områdechef for Resocialisering, Agnete Etzerodt Lund på tlf. nr. 72554760 eller afdelingssygeplejerske, Dorte Baarup på tlf. nr. 72555894. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet