Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kontinenssygeplejerske

  • Odsherred Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Sundhedsafdelingen, Odsherred kommune søger en kontinenssygeplejerske på 32-37 timer om ugen, med ansættelse medio marts 2023 eller snarest derefter. Brænder du for inkontinensområdet og har du uddannelsen som kontinens sygeplejerske, eller har du lyst til at tage den, så er det måske lige netop dig, vi står og mangler. I Odsherred Kommune er der to kontinens sygeplejersker, der hører under Sundhedsfremme og forebyggelse. Kontinens sygeplejerskerne holder til på Sundhedscentret i Nykøbing Sj., hvor de har egen klinik med kontor. Team Sundhedsfremme og forebyggelse er organisatorisk placeret i Sundhedsafdelingen under fagcenter Omsorg og Sundhed. Vi arbejder med sundhedstilbud primært til aldersgruppen 18 - 85 år. Teamet har 7 funktionsområder: Livsstil og kronikerforløb, Forebyggende hjemmebesøg, Kontinens- og Kompressionsklinikken, Specialiseret Voksentandplejen, Hjerneskade- og Sundhedskoordinering og udvikling. Teamet består af sygeplejersker, diætist, fysio- og ergoterapeuter, klinikassistent og medarbejdere med akademisk uddannelse. Teamet har et tæt samarbejde, hvor erfaringsudveksling, sparring, fleksibilitet og arbejdsglæde er vigtige værdier, og vi lægger vægt på at relationen til borgerne er imødekommende, anerkendende og inddragende. Dine primære opgaver: Kontinenssygeplejersken er forløbs koordinator for borgere, der henvender sig med problemer indenfor inkontinensområdet, bleer, kateter og stomi. Det overordnede formål er at øge livskvaliteten hos borgere med vandladnings- eller afføringsproblemer. Der er fokus på udredning og hjælp til at afhjælpe eller mindske inkontinensproblemet. Kontinenssygeplejersken udreder borgere i Inkontinens klinikken efter Minimal Care princippet, eller tager på hjemmebesøg til de borgere, der ikke kan komme i klinikken. Der ydes endvidere råd og vejledning i forhold til bevilling af hjælpemidler til området. Kontinens sygeplejersken har tæt samarbejde med nøglepersoner indenfor området på plejecentrene og i hjemmeplejen. Kontinenssygeplejersken underviser og rådgiver, elever, studerende og det øvrige sundhedspersonale omkring vandladnings og afførings problemer. Løbende opdatering på kontinensprodukter jf. kommunens indkøbsaftaler Vi kan tilbyde Et alsidigt og udviklende job, hvor der er stor mulighed for at præge retningen. Du bliver en del af en afdeling, som er ambitiøse, visionære og har høj fagligt – og som brænder for at skabe det bedste rammer for sundhedsfremme og forebyggelse. Du kommer også til at arbejde tæt sammen med afdelingen for Kropsbårne hjælpemidler, der har myndighedsdelen på området. Vi forventer, at du er uddannet sygeplejerske og har videreuddannelse inden for inkontinens eller ønske om at tage den Brænder for at udvikle inkontinensområdet ønsker at være med til at udbrede viden, samt udvikle og højne det faglige niveau på området har en naturlig anerkendende og tydelig kommunikation med borgere, kollegaer og samarbejdspartnere – både mundtligt og skriftligt Har stærke samarbejdskompetencer, og brænder for at have en tæt og daglig dialog med borgere og samarbejdspartnere mv. forstår at skabe overblik og prioritere mellem opgaverne En god kollega, der er med til at skabe trivsel og arbejdsglæde, og som løfter det fælles ansvar og opgaver i en travl hverdag Kompetent bruger af IT – og gerne erfaring med dokumentationssystemer fx CURA. Lyst til og brænder for at udvikle det Sundhedsfremmende og forebyggende arbejde generelt, så det matcher behovet i det nære Sundhedsvæsen og tidens tendenser. Engageret, fleksibel, empatisk og Motiverende – med let til smil og humor, og et glimt i øjet Løn og ansættelsesvilkår Stillingen er med ugentlig arbejdstid på 32-37 timer/uge, i dagvagter og med weekend fri, og din primære arbejdsplads vil være på Sundhedscentret, Sygehusvej 5, 4500 Nykøbing Sj. Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation. Yderligere information om stillingen fås ved henvendelse til Afdelingsleder, Helle Oldrup Jensen på tlf. 22 70 08 19, mail: heoje@odsherred.dk eller til Inkontinensklinikken på telefon 5966 6677. Ansøgningsfrist Er stillingen lige dig, så send os din ansøgning hurtigst muligt, men senest den 9. januar 2023 Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 3. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet