Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske med souscheffunktion søges til Karkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital - Roskilde

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at lede sygeplejen i Region Sjællands Karkirurgisk Afdeling? Så søg stillingen som sygeplejerske med souscheffunktion i Karkirurgisk Afdeling. Erfaring med det karkirurgiske speciale er ikke en nødvendighed, da en god introduktion til specialet prioriteres højt. Karkirurgisk Afdeling består af et sengeafsnit, et dagkirurgisk afsnit og ambulatorium, som ligger på samme afsnit, så der kan deles viden på tværs, og der vil være et tæt samarbejde mellem alle faggrupper i de to funktioner. Karkirurgisk Afdeling ligger organisatorisk under Kardiologisk Afdeling. De fleste af de karkirurgiske patienter starter deres forløb i Karkirurgisk Ambulatorium. De karkirurgiske patienter stiller høje krav til din faglighed og kompetencer, da denne patientgruppe ofte har komplekse problemstillinger på grund af flere konkurrerende diagnoser, bl.a. medicinske og kardiologiske problematikker. På Karkirurgisk Sengeafsnit er der plads til 8 elektive/ subakutte patienter. Vi laver procedurer i forhold til arteriesklerose samt anlæggelse af hæmodialysefistler. Derudover har vi patienter til elektiv kirurgi som f.eks. aortaaneurismer, In situ bypass og crossover operationer. Vi lægger vægt på høj kvalitet i sygeplejen, og arbejder målrettet med patientsikkerheden og den patientoplevede kvalitet. Vi arbejder med tildelt patientpleje og udfører sygeplejen med respekt for den enkelte patients integritet og behov. Alt dette under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø, der inviterer til faglig, som personlig udvikling. Vi er alle bidragsydere til dette arbejde og udvikler samarbejdet gennem dialog og autentisk og synlig ledelse. Din nærmeste samarbejdspartner vil være oversygeplejersken, hvor du vil være i tæt dialog og formidle din viden om diverse arbejdsrelaterede opgaver, samt fungere som hendes stedfortræder, når vedkommende er fraværende. Du vil være en del af den daglige ledelse af afsnittet og sparringspartner for oversygeplejersken, men også for alle kollegaer vedrørende det kliniske arbejde. Du vil være medansvarlig for ledelsen af de faglige udviklingsprocesser i samarbejde med kommende klinisk sygeplejespecialist, specialeansvarlig sygeplejerske for ambulatoriet, oversygeplejersken og den ledende overlæge. Du skal være medansvarlig for at identificere behov for og sikre udvikling, ajourføring/ implementering af kliniske retningslinjer, procedure og behandlingsprincipper i samarbejde med oversygeplejersken, samt tværfaglige samarbejdspartnere. Holde dig opdateret og ajour med ny viden på det kliniske felt og afsnittets patientgrupper. Du skal supportere nøglepersonerne i afsnittet, så de kan varetage og formidle deres opgaver og opnåede ekspertviden. Du skal være god til at tilrettelægge og planlægge dit arbejde, og holde fokus i en travl hverdag, som hele tiden byder på nye udfordringer. Der er brug for at du tager lederskab i den kliniske hverdag. Du er tillidsskabende i din tilgang til personalet og samarbejdspartnere og arbejder aktivt med at skabe et rigtig godt kollegialt og tværfagligt arbejdsfællesskab, hvor ansvarlighed, respekt, god og ordentlig tone er vigtige nøglebegreber for dig. Vi søger dig, som: Har lyst til ledelse og gerne ledelseserfaring Vil være med i en spændende omstillingsproces, når afdelingen flytter til Sjællands Universitetshospital, Køge i 2026 Vil være en del af et godt arbejdsfællesskab og indgå i et samarbejde omkring skabelse af den nye karkirurgiske profil og kultur Gerne har erfaring fra et eller flere kirurgiske specialer, men ikke et must, da god introduktion prioriteres MEGET højt Gerne har kendskab og viden omkring sår - og VAC-behandling – men igen, ikke et must Har gode kommunikative og pædagogiske evner Kan trives i en travl hverdag, hvor opgaverne hurtigt kan ændre sig Gerne erfaring indenfor vagtplanlægning, eller ønsker at få det Vil medvirke til udvikling af sygeplejen Er engageret, ambitiøs, tryghedsskabende og som ser humoren som en vej til et godt arbejdsmiljø Vi tilbyder: Samarbejde og netværk med de andre souschefer i afdelingen Deltagelse i afdelingssygeplejerskemøder, hvor vi har journal club En afdeling med højt til loftet, og hvor der er stort fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø Introduktion/ on boarding og målrettet oplæring i specialet Indflydelse på afdelingens faglige udvikling Tæt samarbejde på tværs af alle faggrupper og det kardiologiske speciale Faglig udvikling og tværfaglig undervisning Skills og simulationstræning 1 gang om året Du vil gerne arbejde fuldtid eller evt. deltid. Du har stor indflydelse på egen vagtplan, og der tages hensyn til familie og fritidsinteresser. Der vil være vagtdeltagelse Mulighed for på sigt at få relevant lederuddannelse Kontakt os: Har dette vakt din interesse, og har du lyst til at høre mere om stillingen, så kontakt oversygeplejerske Lene Hald Pedersen på tlf. 47 32 60 76, mobil 24 76 67 56 Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansøgningsfrist d. 19. januar 2023 Samtaler afholdes d. 24. januar 2023 Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet