Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Plejehjemmet Irlandsvej søger en social- og sundhedsassistent i barselsvikariat pr. 1. februar 2023

  • Tårnby Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en social- og sundhedsassistent i barselsvikariat pr. 1. februar 2023 eller snarest herefter t.o.m. 1. februar 2024, 32 timer ugentligt, i fortrinsvis dagvagt til afdeling B på Plejecenter Irlandsvej. Vil du være en del af vores tværfaglige teams med fokus på høj kvalitet - så læs videre her! Da vores ene assistent skal på barsel, søger vi en social- og sundhedsassistent til vores afdeling. Du skal kunne se sammenhængen i beboerens liv, og skal i samarbejde med afdelingens øvrige personale være med til at sikre en høj kvalitet i omsorgen og plejen. På plejecenteret arbejdes der i et værdifuldt tværfagligt team af engagerede kolleger; social- og sundhedshjælpere og –assistenter, sygeplejersker, farmokonom samt fysio- og ergoterapeuter. Huset er generelt præget af høj faglighed. Plejehjemmet Irlandsvej rummer 3 beboerafdelinger med i alt 83 beboere. Huset er gennemrenoveret og fremstår lyst og venligt. Hovedopgaver Deltage i den daglige opgaveløsning ved beboerne Være tovholder på komplekse forløb sammen med huset sygeplejersker (ex. terminale), hvor der blandt andet arbejdes tæt med praktiserende læge, den palliative enhed, terapeuter, akutteam m.fl. Samarbejde med kollegaer om et højt fagligt niveau i SSH/SSA-gruppen gennem tæt sparring, vejledning og undervisning. Etablere og vedligeholde et tæt samarbejde med beboere og pårørende. Sikre helhed og dokumentation omring beboeren inden for gældende lovgivning. Yde grundlæggende og instrumentel sygepleje af meget varierende karakter. Arbejde med forebyggelige indlæggelser. Vi forventer, at du Er uddannet Social- og Sundhedsassistent med dansk autorisation. Er engageret, stabil og har en positiv og anerkende tilgang. Er god til at træffe beslutninger og til at skabe et godt samarbejde med beboere, pårørende og kolleger. Tager selvstændigt initiativ til at løse opgaverne og trives samtidig godt med at arbejde i teams. Vi ser gerne, at du har erfaring fra ældreområdet og primær sektor, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Cura Care og FSIII. Vi kan tilbyde dig Medindflydelse på egne opgaver. Høj grad af tværfagligt samarbejde. Løbende udviklingstiltag både i huset, men også iværksat fra centralt hold. Et forebyggende og sundhedsfremmende miljø, hvor hver enkelt beboers behov og ressourcer er styrende for de sygeplejefaglige handlinger. En hverdag hvor vi arbejder med samværsprincippet samt kontaktpersonordningen for at skabe en tryg, overskuelig og rar tilværelse for vores beboere. Personalegoder i form af biografbilletter, massage ordning og sundhedsforsikring. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med FOA efter forhandling. Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal endvidere forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse/denne er tilfredsstillende. Yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til konstitueret afdelingsleder Elaine Ladegaard på telefon 32 46 82 58. Ansøgningsfristen er d. 15. januar 2023. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Ansøgning Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem. Behandling af personoplysninger Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job. Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker. Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk . For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'. Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet