Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Initiativrig sygeplejerske til vores helt unikke psykiatriske gadeplansteam, Psykiatrisk Center Amager

  • Psykiatrisk Center Amager
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Kære sygeplejerske – vi søger dig med psykiatrisk erfaring og med interesse for at arbejde med psykiatrisk sygepleje på gadeplan. Vores vigtigste værdier i teamet er at vi er stærke sammen og at vi prioriterer fællesskabet, vi står sammen om opgaverne og hjælper hinanden! Hvad er gadeplansteamet og hvordan arbejder vi? Psykiatrisk gadeplansteam arbejder med hjemløse mennesker, hvor der er mistanke om en psykiatrisk lidelse. Patienten kan også være funktionelt hjemløs og diagnosticeret, men er måske faldet ud af sin behandling og har brug for hjælp til at få etableret kontakt igen. Patienterne er som oftest også misbrugende og de fleste har komplekse livsvilkår generelt. Vores opgaver spænder vidt og opgaverne mangeartede i forhold til patienterne, der som oftest har flere og komplekse problemstillinger. Evnen til at samarbejde, finde kreative løsninger og være i stand til at samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere er derfor et must. Psykiatrisk gadeplansteam er et uvisiteret tilbud , der tager imod henvendelser fra samarbejdspartnere og andre bekymrede samfundsborgere eller pårørende. Vi arbejder assertivt og relations baseret, vi er primært udekørende, men har også vores ugentlige gang på samtlige herberger og natvarmestuer i København og på Frederiksberg. Vi er en del af PSP-samarbejdet (Politi, Psykiatri og socialforvaltning) Samarbejdet åbner mulighed for at vi juridisk kan dele information om patienter mellem forskellige sektorer og myndigheder, når der er særlige vilkår og bekymringer. Vi tilbyder dig Et spændende og meningsfyldt arbejde hvor du arbejder selvstændigt og innovativt, men også deltager aktivt i team baserede drøftelser f.eks. ved konferencer og supervision. Vi kan tilbyde dig; mulighed for at udvikle din psykiatriske viden og dine kompetencer indenfor hjemløse området. at vi sammen løfter opgaverne og er lydhøre, positive og kreative i forhold til at se nye veje – at vi kan undre os sammen og hele tiden have fokus på kerneopgaven at deltage i forbedrings og kvalitetsarbejdet i teamet Vi forestiller os at du… Er uddannet sygeplejerske, at du har viden om og kendskab til at arbejde med patienter med dobbeltdiagnoser og som er socialt udsatte. Du kan arbejde selvstændigt og tage beslutninger baseret på kliniske vurderinger. Og kan du nikke genkendende til at du; er serviceminded, fleksibel og har situationsfornemmelse bidrager aktivt og med initiativ til at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i teamet har en positiv indstilling og en god portion humor Mød dit nye team Vi er et team bestående af syv sygeplejersker, en projektsygeplejerske og en overlæge, der er med ude hos patienterne to gange ugentligt. Ledelsesteamet består af en oversygeplejerske og en overlæge. Vi har til huse på Gammel Kongevej 33, hvor vi har kontorer på 5 sal. Vi deler etage med diverse forskere, ph.d.-studerende, medicinstuderende og sygepleje studerende, som bidrager til mange spændende faglige drøftelser og understøttelse af vores faglige udvikling og læring. Vi mødes fast 2 gange ugentligt og ellers når det er muligt i løbet af ugen, da det meste af det kliniske arbejdet foregår ude i byen. Løn- og ansættelsesforhold: Stillingen er et 1-årigt vikariat med mulighed for forlængelse og er til besættelse snarest muligt. Arbejdstiden ligger fortrinsvist i dagtimerne kl. 8-16. Du bliver ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. For yderligere oplysninger herom, kontakt DSR el egen TR. Skal du være vores nye kollega? Sidder du med spørgsmål til stillingen, teamet eller noget helt tredje, er du velkommen til at kontakte: Oversygeplejerske Ursula Pie Aidt på telefonnummer: 2931 0326 eller på mail ursula.pie.aidt@regionh.dk Ansøgningsprocedure Din ansøgning skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket her på siden. Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. Ansøgningsfrist er den 15. januar 2023 Samtaler forventes afholdt i uge 3. Vil du vide mere om Psykiatrisk Center Amager, så se med i vores video lige her Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet