Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kardiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet, er i rivende udvikling – har du lyst til at være med?

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at være en del af en Forskningsenhed i vækst og brænder du for at bidrage til udviklingen af fremtidig behandling for hjertesyge patienter? Så er du måske den projektsygeplejerske, vi lige nu søger i Kardiologisk Forskningsenhed (KFE). Hvordan er det at være ansat i KFE? 2 projektsygeplejersker fra KFE fortæller: "Som projektsygeplejerske arbejder jeg meget selvstændigt og skal selv have overblikket over patienter og deadlines, den arbejdsgang passer mig utrolig godt. Fleksibiliteten er guld værd og det er fantastisk, at have fundet et job som sygeplejerske, som også passer ind i familielivet.” Sofie, ansat i KFE i 2 år ”Jeg har en spændende og afvekslende hverdag med utrolig mange ’bolde i luften’. Jeg er glad for det tværfaglige samarbejde med gode kollegaer og jeg er glad for patientkontakten, hvor jeg følger patienterne i mange år”. Berit, ansat i KFE i 10 år Selvstændig alsidig hverdag i tæt samarbejde Vi er i rivende udvikling og udvider derfor det strukturelle team i KFE. Derfor søger vi en projektsygeplejerske til teamet på i alt 6 projektsygeplejersker. I det strukturelle team arbejder vi primært med forskning indenfor TAVI. Vi beskæftiger os både med device- og medicinske studier. Det kan være afprøvning af de nyeste klapper eller blodfortyndende medicinsk behandling før/under/efter TAVI. Herudover forsker vi også i LAAO (aurikellukninger) og medfødte hjertesygdomme. Arbejdet er selvstændigt, hvor du baseret på en stærk kardiologisk erfaring og kunnen samt et solidt kendskab til GCP, er med til at generere ny viden. Arbejdsopgaverne er meget forskelligartede – fra administrative og koordinerende til hands-on med patienterne, og omfatter blandet andet klinisk og telefonisk kontakt med patienterne, såvel som elektronisk rapportering af studierelevante informationer (data) i databaser. Omkring 80% af vores arbejdsdag er administrativ, hvor ekstern kommunikation oftest er på engelsk. Som projektsygeplejerske i det strukturelle team er dine kontaktflader mangeartede og tværfaglige mellem læger, fellows (uddannelseslæger fra udlandet), Ph.d.-studerende, patienter, sengeafdelingen, kollegaer samt monitorer og sponsorer. Det kræver at du har let ved at skabe kontakt og netværk. Det er ligeledes vigtigt, at du er engageret og at du igennem dine formidlingsevner og kommunikation er med til at drive en høj inklusion af patienter i studierne. I det strukturelle team er miljøet omskifteligt, med et højt arbejdsflow og hverdagen kan være uforudsigelig. At kunne navigere og prioritere i sine arbejdsopgaver er derfor en stærk kompetence. Stor videnskabelig produktion kalder på endnu en fuldtidsstilling KFE er Danmarks største og førende kardiologiske forskningsenhed med høj faglighed og kompetencer inden for alle facetter af det hjertemedicinske speciale. Vi er 30 dygtige og motiverede projektsygeplejersker, en oversygeplejerske, en lægelig teamleder, en økonomiansvarlig, fire imødekommende sekretærer og en forskningskoordinator med overblik. Hver dag arbejder vi sammen med Afdeling for Hjertesygdommes læger og sygeplejersker om aktuelt 85 kardiologiske studier inden for arytmi, hjertesvigt, stamceller, imaging, teknologi, lungesygdomme, strukturelle- og iskæmiske hjertesygdomme. Denne store videnskabelige produktion, ligger grunden til, at vi søger endnu en kollega. Kvalifikationer Det er et krav at du har kardiologisk erfaring og gerne speciale kendskab indenfor det strukturelle felt. Derudover lægger vi vægt på, at du: Har erfaring som projektsygeplejerske og kendskab til klinisk forskning, Good Clinical Practice (GCP), men det er ikke et krav Har gode engelskkundskaber Har interesse og flair for IT-systemer og databaser og har erfaring med MS office Ansættelsesvilkår Vi søger en sygeplejerske på 32-37 timer om ugen. Arbejdet foregår i hverdagen på dagstid. Du vil ved opstart modtage et individuelt introduktionsprogram og du vil også blive tilknyttet en mentor, der følger dig den første tid, så du føler dig tryg i din nye stilling. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd. Tiltrædelse: 01.03.2022 eller snarest muligt Yderligere oplysninger: Teamledelsen: Forskningsenhedens teamledelse består af professor Lars Køber og oversygeplejerske Marie-Louise Mahler. Kontakt: Er du interesseret i yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Marie-Louise Mahler på tlf. 3545 1199 eller mail marie.louise.mahler.soerensen@regionh.dk . Instagram: Du kan også få et indblik i vores hverdag gennem vores Instagram profil Kardiologisk Forskningsenhed eller Film: Se vores forskningsfilm på vores hjemmeside: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hjerte/hjertesygdomme/kfe/Sider/default.aspx Ansøgningen: Send os en skriftlig motiveret ansøgning (max 1 A4 side) og CV via link på denne side. Ansøgningsfrist er torsdag d. 12. januar 2023. Der vil blive afholdt samtaler tirsdag i uge 3. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet