Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialrådgivere søges til KiF Næstved fodlænke-team

  • KiF Næstved
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

KiF Næstved søger to dygtige og energiske socialrådgivere til faste stillinger i fodlænkeafdelingen - afsoning i hjemmet under elektronisk overvågning. I forbindelse med en udvidelse af fodlænkeordningen, opnormeres afdelingen med to ekstra stillinger. Fodlænkeafdelingen består aktuelt af 16 medarbejdere omfattende socialrådgivere, en fængselsbetjent og administrativt personale. Arbejdet udføres i dette tværfaglige team, hvor der er et tæt samarbejde om alle afsonere. Det er Kriminalforsorgens vision, at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet. Arbejdet omfatter: udarbejdelse af egnethedsvurderinger og sagsbehandling i forbindelse hermed samarbejde med relevante samarbejdspartnere, bl.a. kommuner, misbrugscentre m.m. iværksættelse af afsoning kontrol og tilsyn med personer, der afsoner fængselsstraf i eget hjem motiverende samtaler på bopælen diverse afgørelser under afsoningen skiftende arbejdstider, herunder vagter uden for normal arbejdstid Vi forventer at: du er uddannet socialrådgiver du er faglig velfunderet og kan bevare roen i konfliktsituationer du har brugt din uddannelse i praksis du har indgående erfaring med at arbejde skriftligt, herunder at lave vurderinger du kan formulere dig godt såvel skriftligt som mundligt du har flair for og evner sagsbehandling du udviser overblik og evner at fastholde det i komplekse situationer du har gode samarbejdsevner, er fleksibel og anerkendende i din tilgang til andre du er indstillet på en travl hverdag du er indstillet på skiftende arbejdstider (aften/nat/weekend gælder også jul/nytår) du har kørekort (Kriminalforsorgen har tjenestebiler) Vi tilbyder dig: gode kolleger et interessant arbejdsfelt faglig vejledning et arbejde, hvor du kan være med til at præge hverdagen socialt fokus og godt humør på arbejdspladsen Løn og ansættelsesvilkår: Stillingerne er med tiltrædelse 1.marts 2023 eller snarest muligt derefter. Stillingerne er fast fuldtidsstillinger, med en gennemsnitlig ugentligt arbejdstid på 37 timer. Du ansættes som forsorgsassistent. Ansættelse sker efter Organisationsaftale for socialrådgivere i staten. Derudover ydes der godtgørelse for forskudt arbejdstid i henhold til gældende regler. Som fastansat medarbejder i Kriminalforsorgen skal du deltage i et internt obligatorisk 3 dages internat kursus for civile medarbejdere (ICN). Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen Arbejdsstedet er KiF Næstved, Møllegade 5A, 4700 Næstved KiF Næstved, der har i alt ca. 45 medarbejdere, er en del af Institution Midt- og Sydsjælland, der foruden KiF Næstved består af KiF Roskilde, Ungekriminalforsorgen og arresthusene i Roskilde, Næstved, Ringsted og Slagelse. Læs mere om KiF Næstved her Institution Midt- og Sydsjælland er en del af Kriminalforsorgen Sjælland, der omfatter 4 institutioner bestående af lukkede fængsler, 1 kvindefængsel, samt flere arresthuse, 2 KiF afdelinger, Ungekriminalforsorgen, Intensiv Overvågning (fodlænke) og Områdekontoret i Ringsted. ?Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 745 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sund­hedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. Læs mere om Kriminalforsorgen på www.kriminalforsorgen.dk Du søger stillingen via linket ”søg stillingen”. Ved at søge elektronisk sikre du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til den ledige stilling. Ansøgningsfrist er mandag d. 2 januar kl. 12.00. Der afholdes ansættelsessamtaler fredag. d. 6 januar. Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen Det er forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra Det Centrale Kriminalregister. Vi ønsker en motiveret ansøgning, hvor du nærmere beskriver hvorfor du specifikt ønsker at søge jobbet, samt hvilke personlige og faglige kvalifikationer du kan bibringe, i forhold til være en del af et stærkt hold i Kriminalforsorgen. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte fodlænketeamet ved enhedsleder Tina Møller tlf. 7255 7109. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-teamkoordinator Anna Berg Møller, tlf. 7255 5596 Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet