Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialrådgiver til barselsvikariat i Specialrådgivningen Børn og Unge

  • Skanderborg Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Projekt Familien i Fokus - inspireret af Sverigesmodellen Da en af vores dygtige rådgivere går på barsel, søger vi en socialrådgiver i vores Familien i Fokus-team med opstart 1. februar 2023, alternativt 1. marts 2023. Timeantallet vil være 32 timer ugentligt. Skanderborg Kommune har besluttet, at Specialrådgivningen, Børn og Unge, i en 3-årig projektperiode skal arbejde ud fra en ny investeringsmodel med inspiration fra Sverigesmodellen. Projektet er navngivet Familien i Fokus. Som rådgiver i Specialrådgivningen vil der med udgangspunkt i projekt Familien i Fokus arbejdes med et reduceret sagstal, hvormed der arbejdes med et mere indgående kendskab og i et tættere samarbejde med børnene/de unge og deres forældre. Der vil være stor fokus på at arbejde med forebyggende tiltag, hyppigere kontakt og opfølgninger, flere børne-/ungesamtaler, et tæt samarbejde med fagprofessionelle og en større inddragelse af familiens netværk og civilsamfundet. Sigtet er en mere tillidsfuld relation rådgiver og familien imellem, en øget tilgængelighed til rådgiver og et større fokus på familiens mål og drømme. Der vil være mulighed for kreativitet og fleksibilitet i arbejdet og opgaveløsningen indenfor lovgivningens rammer, ligesom der vil være en øget mulighed for fordybelse teoretisk og metodisk. Du vil skulle arbejde inden for et menneskesyn og mindset, som indebærer barnet og familien i fokus, og at du som rådgiver langt hen ad vejen agerer facilitator og katalysator for de positive forandringer. Der arbejdes metodisk med udgangspunkt i Signs of Safety – både internt i Specialrådgivningen, og som dialogmodel med de fagprofessionelle, der omgiver barnet. Erfaringer fra andre kommuner i arbejdet med Sverigesmodellen har vist en markant øget tilfredshed hos familierne, en øget kvalitet i sagsbehandlingen, bedre samarbejdsrelationer, økonomisk gevinst og en større tilfredshed hos rådgiverne. Projektet løber over en 3-årig periode. Aktuelt arbejdes der med at forberede implementeringen Barnets Lov, hvor der blandt andet er et øget fokus på afholdelse af børne-/ungesamtaler, hvorfor vi har igangsat undervisningsforløbet Face It i afdelingen. Herudover er der igangsat løbende undervisning bl.a. med temaerne familiebehandling, sorg og krise, autisme, konflikthåndtering, følelsesregulering, som understøttelse til arbejdet ind i den nye model. Om Specialrådgivningen Specialrådgivningen er en del af Fagsekretariatet Børn og Unge, der varetager opgaver relateret til hele området for de 0 til 18-årige, og er én af 3 afdelinger under Myndighedsområdet. Den primære målgruppe i Specialrådgivningen er børn og unge med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Opgaverne i Specialrådgivningen tager derfor udgangspunkt i børnefamilier med særligt behov for støtte, som beskrevet i Servicelovens bestemmelser om børn og unge. Afdelingen er opdelt i 3 grupper; hhv. Modtagelsen, Handicapteamet og Familien i Fokus. Arbejdsopgaverne i Familien i Fokus tæt samarbejde med forældre og børn/unge - herunder hyppig kontakt og øget tilgængelighed afholdelse af børne-/ungesamtaler mulighed for at bruge sig selv som forebyggende indsats i afgrænsede forløb sammen med familien udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser jf. Servicelovens § 50 udarbejdelse af handleplaner jf. Servicelovens § 140 iværksættelse af dag- og døgnforanstaltninger jf. Servicelovens § 52 samt opfølgning herpå behandling af ansøgninger om handicapkompenserende ydelser jf. Servicelovens §§ 41, 42 og 44 jf. 86 samt opfølgning herpå behandling af ansøgninger om hjemmetræning jf. Servicelovens § 32 a samt opfølgning herpå deltagelse i tværfagligt samarbejde - internt i kommunen, såvel som eksternt Vi tilbyder engagerende og kompetente kollegaer, som er optagede af et fagligt miljø med fokus på nytænkning og udvikling et positivt arbejdsmiljø med plads til smil og grin, hvor du tages godt imod som ny kollega et travlt og spændende arbejdsmiljø med stor bredde og variation i opgaverne supervision og mulighed for kurser og uddannelse en arbejdsplads med et tæt samarbejde mellem special- og socialafdelingen, hvor der er fokus på faglighed og fælles udvikling et arbejde i en mindre kommune, hvor du får større kendskab til, hvad der rør sig i kommunen en arbejdsplads med tætte samarbejdsrelationer på tværs af myndighed og foranstaltning/udfører Din kompetence- og personprofil - du er uddannet socialrådgiver med erfaring i arbejdet med børn og unge på myndighedsområdet og har kendskab til ICS, DUBU og Signs of Safety har et særligt fokus på at samarbejde med familierne og netværket som aktive og kreative medspillere i problemløsningen og har endvidere fokus på at indgå i tværprofessionelt samarbejde og inddrage relevante samarbejdspartnere er dygtig til at opbygge relationer og etablere god kontakt til børn, unge og deres familier med henblik på at afklare deres støttebehov er nysgerrig i mødet med familierne, så du løbende kan udfordre forforståelser og sikre opmærksomhed på familiernes udvikling over tid kan lide at have travlt og ser en udfordring i at udvikle dit faglige arbejde kan arbejde selvstændigt og har en naturlig systematik i dit arbejde vægter høj faglighed og god forvaltningsskik I Skanderborg Kommune er vi optagede af at skabe en sammenhængende organisation, hvor vi er nysgerrige og inddragende i mødet med borgeren. Det forventes således, at du arbejder med fokus på tæt samarbejde, åbenhed og dialog både internt og på tværs i organisationen, så borgerne oplever sammenhæng og helhed i indsatsen. Løn og ansættelsesvilkår Stillingen med opstart 1. februar 2023, alternativt 1. marts 2023. Timeantallet vil være 32 timer ugentligt. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn. Specialrådgivningen er placeret i det fælles administrationscenter Fælleden, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg. Hvis du vil vide mere Evt. nærmere oplysninger om stillingerne kan gives ved henvendelse til afdelingsleder i Specialrådgivningen, Therese Brandén Petersen, på telefonnummer 87 94 77 83. Ansøgning Din motiverede ansøgning og relevante bilag skal være modtaget senest onsdag den 4. januar 2023 kl. 23.59. Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 16. januar 2023. Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til samtale mandag den 9. januar 2023. Om Fagsekretariatet Børn og Unge Fagsekretariatet Børn & Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem 0 og 18 år. Dette dækker over alt fra skoler, dagtilbud, PPR, og sundhedstjeneste til SSP og special- og socialrådgivning. Børn og Unges opgave er, at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer. I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt - ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækst-virksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet