Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Læge med interesse for immunologi til Rigshospitalet, Diagnostisk Center

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Ved Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet er 3 introduktionsstillinger (stillings-nr. 1301152-62-i-01 og 1301152-62-i-04 og 1301152-62-i-06) ledig til besættelse 1. april 2023 eller snarest derefter. Stillingerne er enkeltstillingsklassificeret til det lægelige speciale Klinisk Immunologi, men kan være kompetencegivende indenfor andre specialer så som infektionsmedicin, hæmatologi og pædiatri. Introduktionsstillingen er tidsbegrænset til 1 år. Stillingerne er kun med dagvagtsfunktion. Stillingerne vil bestå af 6 måneders ansættelse ved Vævstypelaboratoriet, Klinisk Immunologisk afdeling, Rigshospitalet og 6 måneders ansættelse ved Blodbanken, Klinisk Immunologisk afdeling, Rigshospitalet. Rækkefølgen er ikke fastlagt. Vi tilbyder dig : Uddannelsesprogram, der dækker alle fagområder for intro-stilling i Klinisk Immunologi, og som er superviseret af afdelingens speciallæger og biokemikere/molekylærbiologer. Introduktion til transplantations immunologi og diagnostisk immunologi på Vævstypelaboratoriet Oplæring i og deltagelse i transplantationsimmunologisk udredning, herunder vævstypebestemmelse og HLA-antistofbestemmelse ved organtransplantation (nyrer, hjerte, lunger, lever) og knoglemarvs-/stamcelletransplantation Oplæring i og deltagelse i immunologisk diagnostik og behandlingsmonitoreringer af medfødte og erhvervede immundefekter, autoimmune sygdomme samt børneleukæmi- og lymfomsygdomme Introduktion til og oplæring i transfusionsmedicin og blodbanksvirksomhed, herunder immunhæmatologi ved alloimmunisering, transfusion og graviditet i Blodbanken Introduktion til og oplæring i donorvurdering indenfor blodkomponentproduktion og donation af hæmatopoietiske stamceller. Introduktion til høst og laboratorieprocedurer i forbindelse hæmatopoietisk stamcelletransplantation. Endvidere rådgivning i forbindelse med virusanalyser, blodkomponenter og hæmostase Et aktivt og engageret læringsmiljø samt gode muligheder for forskning inden for en bred vifte af kliniske problemstillinger Vi forventer : at du er interesseret i immunologi at du vil interessere dig for analyseudvikling og organisering af laboratoriefunktioner at du vil engagere dig i afdelingens diagnostiske arbejde at du er interesseret i at forske Yderligere oplysninger : kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge ved Vævstypelaboratoriet Hanne Marquart, telefon 3545 7676 eller ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge ved Blodbanken Lene Holm Harritshøj, telefon 3545 8171. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes lønnings- og takstnævn. Ansøgning inkl. CV, autorisation samt andre relevante oplysninger sendes via linket i opslaget mærket “1301152-62-i-01/04/06”, så vi har den senest d. 9. januar 2023, kl. 23.59. Samtaler forventes afholdt i uge 3, 2023. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet