Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykologer til familiebehandling søges til FamilieSporet i Høje Taastrup Kommune

  • Høje-Taastrup Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger to engagerede og dygtige psykologer for at sikre kapacitet til løsninger af opgaver, samt supplere psykologgruppens samlede erfaringer og kompetencer. Begge stillinger er på 37 t./ugtl. Den ene er et barselsvikariat. I Familiesport, som er placeret i Børne- ungerådgivnings centeret ’BURC’, varetager vi opgaver indenfor serviceloven. Vi er opdelt i tre grupper bestående af kontaktpersoner, familievejledere og familiepsykologer, hver gruppe med egen teamleder under en fælles overordnet ledelse. Vi er en lille engageret psykologgruppe i et godt og udviklende fællesskab, som er psykologfagligt ledet af behandlingsansvarlig psykolog. Vi arbejder på et fælles grundlag af mentaliseringsbaseret forståelse og metode og anvender FIT – feedback informed treatment i alle vores sager. I Psykologgruppen har vi forskellige efteruddannelser og kompetencer, og vi forsøger så vidt muligt at matche vores opgaveportefølje efter interesser og kvalifikationer. Som psykolog i FamilieSporet bliver du en del af en faggruppe, hvor faglig sparring og udvikling er i fokus. Vi søger løbende at dygtiggøre os sammen, og har for 2023 ønsket at sætte fokus på vores arbejde med børn og familier med traumer, da vi oplever en stigende efterspørgsel på dette behandlingsområde.  I vores behandlingsarbejde understøttes vi løbende via behandlingskonferencer, undersøgelseskonferencer, ekstern supervision bl.a. MBT-F metodesupervision, FIT konferencer og faggruppemøder. Derudover har vi i psykologgruppen let adgang til ledelse og sparring ad hoc, både med hinanden og med leder. Vores kerneopgaver er familiebehandling under § 11.3 og § 52.3.3 herunder familieterapi, individuel terapi fx til unge understøttet af forældre og forældresamtaler. Vi arbejder gerne aktivitetsbaseret i vores familieforløb og har i øjeblikket fokus på at implementere assessment i terapi. I de komplekse sager har vi ligeledes fokus på at inddrage og arbejde med netværket. Vi yder supervision internt og eksternt. Herudover laver vi psykologiske undersøgelser: børnepsykologisk-, tilknytnings-, samspils- og forældrekompetenceundersøgelser Vi er med i tværfaglige projekter og gruppeforløb internt i organisationen, og aktuelt mangler vi en psykolog som gruppeleder for Chilled, vores gruppetilbud til unge med angst; ligesom der er mulighed for at blive Familiekoordinator der arbejder netværksorienteret med afsæt i AMBIT. Som psykolog i FamilieSporet er du en del af et tværfagligt team med familievejledere og kontaktpersoner, vi samarbejder løbende på sagsniveau og deltager i fælles Familiesporsmøder og faglige temadage. Vi har et fælles værdigrundlag i FamilieSporet, og oplever et positivt og tæt tværfagligt samarbejde med de øvrige faggrupper i BURC, hvilket gavner trivsel og sikrer en bedre opgaveløsning for kommunens børn og unge. Vi søger en psykolog som er autoriseret eller på vej mod autorisation har terapeutisk erfaring og gerne en efteruddannelse har erfaring med behandlingsarbejde med udsatte børn, unge og familier har viden om eller interesse for mentaliseringsbaseret terapi har erfaring med eller interesse for at lave psykologiske undersøgelser har erfaring med eller interesse for traumebehandling har erfaring med eller interesse for angstbehandling og diagnoser har erfaring med eller interesse for at bruge FIT i behandlingsarbejde – og evt. indgå i FIT superbrugerarbejdet er fleksibel, nysgerrig og med lyst til at lære og lære fra sig kan arbejde ud fra mål og skabe struktur og stilladsering i familiearbejdet Vi tilbyder: En ambitiøs og god arbejdsplads med spændende og alsidige opgaver.  Et dynamisk monofagligt og tværfagligt arbejdsmiljø med høj faglighed, god understøttelse og nærværende ledelse. I øvrigt: Har du lyst til at vide mere, kan du kontakte teamleder for Familiepsykologerne og behandlingsansvarlig psykolog Birgitte Hartvig Jespersen på tlf. 23 99 83 25 eller på mail BirgitteJes@htk.dk . Læs mere om kommunen og den sammenhængende Børne og ungepolitik Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. Der må forventes mulighed for at arbejde først eller sidst på dagen, og i forbindelse med forældrekurser eller særlige indsatser også først på aftenen. Ansøgningsfrist senest d. 17. januar 2023 37 t/ugtl. med start den 1. marts 2023 Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Efter aftale med dig indhenter vi referencer. Vi skal gøre opmærksom på, at vi som led i ansættelsesprocessen indhenter straffe og børneattest. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 25. januar i Børne- og Ungerådgivningscentret, Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet