Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi, Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital i Køge Ved Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital i Køge, er en stilling som specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi ledig til besættelse. Vi søger en specialtandlæge i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, der vil være med til at bidrage til den fortsatte udvikling af afdelingen i et frugtbart samarbejde med kommende kolleger og med vores kliniske samarbejdspartnere. Med udgangspunkt i ”Missionen er patienten og visionen er suveræn kvalitet” er vores mål at være dygtige specialister til det som den brede skare fejler. Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling TMK på SUH er den eneste af sin slags i Region Sjælland, og varetager alle regionsfunktioner i forhold til specialeplanen. Vi medvirker i udredning af patienter i kræftpakker samt undersøgelse og behandling af kirurgiske og medicinske lidelser på mund og kæber, herunder vækstbetingede kæbeanomalier. Endvidere varetager afdelingen behandling af patienter med agenesi af tænder og traumebetinget tandtab. TMK har ca. 7700 besøg årligt samt ca. 280 til operation under indlæggelse. En TMK operationsstue på central operationsgang, 4 ugentlige lejer En TMK ambulatoriegang med 4 ambulatoriestuer Personalegruppen består for nuværende af 9 sygeplejersker, 1 klinisk sygeplejespecialist, 2 social- og sundhedsassistenter,4 lægesekretærer, er 2 overtandlæger, 2 specialtandlæger, 1 specialtandlæger i ortodonti, 5 tandlæger i videreuddannelse samt en tandlæge. Vi varetager sideuddannelse for sygeplejestuderende, radiografstuderende og social- og sundhedsassistentelever i samarbejde med ØNH. Afdelingen har et samarbejde med Onkologisk Afdeling, Hæmatologisk Afdeling, Kardiologisk Afdeling om patienter som skal have foretaget kirurgi på hjerteklap, samt Øre-, Næse- og Hals Afdelingen omkring patienter med hoved-halskræft. Desuden er der samarbejde med Regionstandplejen om patienter med behov for tanderstatning pga. medfødt mangel på tænder. Afdelingen har en høj faglig stolthed og en kvalitetskultur, hvor blandt andet arbejdsgange, UTH, pleje og behandling bliver diskuteret på tværs af faggrupper. Der er hele tiden et ønske om, til stadighed, at forbedre forholdene for både patienter og medarbejdere. Vi sætter personaleudvikling, og uddannelse af alle faggrupper højt, og vi deltager i kurser/kongresser. Vi arbejder på alle niveauer konstant med kvaliteten af det daglige arbejde, med afsæt i grundlæggende værdier: professionalisme, ansvarlighed, respekt og tillid. Sjællands Universitetshospital er et universitetshospital med højt til loftet og nemt til beslutningerne. Vi har et ærligt og tillidsfuldt samarbejde på tværs af vores afdelinger og ledelsen. Vi kan tilbyde en afdeling med Fokus på kerneopgaven Fokus på faglig udvikling og Fokus på vidensbaseret praksis Fokus på et godt og sundt arbejdsmiljø Som specialtandlæge er du med til at tegne afdelingens profil. Engagement, ansvar og adfærd skal ses i det lys. Du hviler på et solidt fundament af faglig ekspertise har gode samarbejdsevner har interesse og lyst til at medvirke til udvikling af specialet i Region Sjælland er aktiv medspiller i drift og kvalitet påtager dig ansvar for specifikke opgaver er aktiv i faglige netværk har lyst og evner til at indgå i udviklings- og forskningsprojekter Afdelingen har en nyoprettet forskningsenhed med tilknytning af en professor. Der vil være mulighed for at initiere nye forskningsprojekter i afdelingen, tværfagligt og tværregionalt. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansøgningsfrist: 10. januar 2023 Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 19. januar 2023 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Cheftandlæge Rannvá Matras telefon: 47 32 37 79 / 3776 email: rcm@regionsjaelland.dk Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet