Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Specialpsykolog og psykologer til Ambulatorium for småbørn, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup

  • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at hjælpe småbørn med psykiske vanskeligheder og deres forældre? Vil du være en del af et velfungerende ambulatorium med høj faglighed og godt kollegaskab? Så se her! Vi udvider vores gode ambulatorium markant og søger derfor både en specialpsykolog og 2 psykologer. Jobbet Vi undersøger og behandler børn i alderen 3-8 år med et bredt spektrum af børnepsykiatriske vanskeligheder, herunder autisme, ADHD, affektive lidelser og angsttilstande, samt børn med tilpasningsreaktioner og forstyrret forældre-barn samspil. Udredning og behandling varetages i et tværfagligt samarbejde mellem faggrupperne. Behandling omfatter bl.a. psykoedukation, psykoterapi, forældretræning til børn med ADHD og autisme, psykofarmakologisk behandling og netværkssamarbejde. Hvilke arbejdsopgaver vil du få? I dit daglige arbejde skal du varetage følgende: Udredning, bl.a. samtaler, psykologiske tests og andre undersøgelser. Være klinisk kontaktperson og tovholder på udredningsforløb. Behandling f.eks. forældresamtaler, psykoedukation, psykoterapi, netværkssamarbejde. Kvalitetsudvikling og evt. undervisning. Som specialpsykolog indgår du i et team af specialpsykologer, speciallæger og specialsygeplejerske, der ved ugentlige møder med afsnitsledelsen er med til at sikre den faglige kvalitet af udredning, behandling og kompetencer i afsnittet. Du varetager endvidere kliniske konferencer, sparring og vejledning af kolleger. Psykolog og specialpsykolog refererer til den afsnitsledende overlæge. Velkommen indenfor hos Ambulatorie og dagafsnit for 3-8-årige børn, B291 Afsnittet består af et stort ambulatorium samt et dagafsnit med plads til 4 børn. Desuden har vi regions- og højt specialiseret funktion indenfor børn med komplicerede neuropsykiatriske tilstande samt psykofarmakologisk behandling af børn under 6 år. Personalegruppen er tværfaglig og består af sygeplejersker, pædagoger, læger, speciallæger, specialpsykologer, psykologer, socialrådgiver, fysioterapeut samt et sekretariat. I afsnittet arbejder vi aktivt med forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier. Vi ser samarbejdet med forældrene som en vigtig del af udredningen og behandlingen af deres barn. Vi har fokus på løbende udvikling af kompetencer i form af sidemandsoplæring og relevante kurser og uddannelser. Vi vægter faglighed, udvikling, samarbejde og arbejdsmiljø meget højt. Vi tilbyder Et grundigt introduktionsprogram samt oplæring. Sparring og vejledning i dagligdagen Velfungerende tværfagligt samarbejde. Engagerede kolleger, høj faglighed og et godt kollegialt arbejdsmiljø. En dynamisk og udviklende arbejdsplads. Inddragelse i udvidelsen af vores ambulatorie. Vi forventer Du er uddannet cand.psych. eller specialpsykolog, og vi ser gerne, at du har erfaring med børn og unge og/eller psykiatrisk erfaring. Desuden forventer vi, at du: Har gode samarbejdsevner. Viser og udøver fagligt engagement og ansvarlighed. Lyst og motivation til videreudviklingen af en tidssvarende børne- og ungdomspsykiatri. Løn og vilkår Vi ønsker du starter pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse. Vil du vide mere? Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Tine Houmann på 38 64 06 15, oversygeplejerske Rikke Tafdrup på 38 64 04 15 eller chefpsykolog Marianne Skydsbjerg på marianne.skydsbjerg@regionh.dk . Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien" . Søg stillingen Send din ansøgning, cv og uddannelsesbevis via linket på siden senest 12. januar 2023. Vi forventer at afholde samtaler den 19. januar 2023. Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen. Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet