Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

SOSU-assistenter til Terneparken

  • Terneparken
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du erfaring eller interesse for mennesker med demens og/eller senhjerneskade og kan du se dig selv vægte beboernes trivsel samt tværfaglighed og arbejdsmiljø i dit arbejdsliv - så er stillingen som SOSU-assistent hos os lige noget for dig. Vi søger dig, som har en naturlig rehabiliterende tilgang trives i helhedsplejen og bidrager til, at beboerne oplever tryghed i deres hverdag prioriterer samarbejde og ser dig selv som en del af et stærkt fællesskab er nysgerrig og tør byde ind med nytænkning kan holde hovedet koldt og sikre overblik i pressede situationer ønsker og kan håndtere en kompleks og alsidig hverdag er villig til at deltage i videreuddannelse. Hvad er Terneparken? Terneparken består af 4 enheder med i alt 48 boliger, som er fordelt på særlige demenspladser, specialboliger, plejeboliger og korttidspladser. Da vi har en høj grad af komplekse borgerforløb, som dækker både over psykiatriske udfordringer, misbrug, senhjerneskader og frontalpræget demens, vægtes et godt arbejdsmiljø med åbenhed og tillid højt. Hvorfor skal du vælge os? Kompleksiteten stiger på vores specialcenter og vi ønsker at højne fagligheden med et stærkt team af assistenter, som skal bidrage til at godt tværfagligt samarbejde. Vi oplever, at det tværfaglige arbejde giver god synergi og en høj faglighed. Alle bidrager med faglige såvel som personlige og menneskelige kompetencer. Dette samspil sikrer, at vi altid kan inspirere og hjælpe hinanden til at give beboerne mulighed for at leve deres liv – som de ønsker det og med en høj grad af selvbestemmelse. Vi prioriterer at fortælle og dele hverdagens succeser med hinanden, og det er med til at øge vores arbejdsglæde. Ligesom at efteruddannelse er en naturlig del af vores arbejde Praktiske informationer Vi søger SOSU-assistenter pr. 1. marts 2023 med mulighed for at starte før og efter Blandet dag- og aften Fast aftenvagt Alle stillinger er som udgangspunkt med weekendvagt hver 2. eller 3. weekend (fast aftenvagt er hv. 2. weekend). Hvis du tænker, at du kan bidrage med andre vagter end ovenstående, så tøv ikke med at sende en ansøgning, så ser vi på om vi kan imødekomme det på anden vis. Fysisk vil du skulle møde på adressen: Ternevej 8, i Asferg, 8990 Fårup. Terneparken ligger 4 minutter fra Afkørsel 38 Purhus eller 10 minutter fra Afkørsel 39 Randers N. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerleder Maja Andersen på telefon 30 34 15 26. Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt relevant dokumentation senest den 15. januar 2023. Der afholdes samtaler løbende. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet