Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Har du interesse for det specialiserede palliative fagområde? Ønsker du at bidrage aktivt til udvikling og i at dygtiggøre dig indenfor området? Så er du måske den kollega vi søger.

  • Nordsjællands Hospital (Hillerød)
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Specialiseret palliativt afsnit. Palliativ Enhed A7/A8 søger sygeplejerske pr. 1. marts 2023 Om stillingen: Vi ønsker at ansætte en sygeplejerske med interesse for palliation og måske med palliativ erfaring, der ønsker at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde. Den ledige stilling er på 37 timer ugentlig med ansættelse i det palliative sengeafsnit. Timetal efter ønske er en mulighed. Stillingen er med skiftende vagter under hensyntagen til individuelle ønsker. Det er muligt at arbejde i 2-holds skift med weekendvagt i gennemsnit hver 3. weekend. Ønskes fast aftenvagt eller nattevagt er det også en mulighed. Vi forventer af dig, som ny kollega At du er ambitiøs med din sygepleje og ønsker at bidrage til det gode patientforløb for den palliative patient. At du har lyst til at dygtiggøre og udvikle dig indenfor det specialiserede palliative felt At du er reflekterende, nysgerrig og engageret i din egen videreudvikling som sygeplejerske At du er åben for gensidig sparring i forbindelse med de udfordringer og dilemmaer, vi som sygeplejersker hver dag møder i arbejdet med svært syge patienter og deres pårørende Bliver du vores nye kollega, vil du få en individuelt tilrettelagt introduktion, som foregår med personlig mentorordning i et halvt år. Om afdelingen: Palliativ Enhed varetager pleje og behandling af patienter med livstruende sygdom og med specialiserede palliative behov i Nordsjælland. Vi møder patienter og pårørende, hvor indsatsområderne er palliation af såvel fysisk som psykisk, social og eksistentiel karakter. Patientens behov kan være mangeartede afhængige af, om det er den ældre enlige patient eller en ung familie med mindreårige børn. Afdelingen består af et sengeafsnit med 8-10 enestuer og en udefunktion bestående af 5 udekørende sygeplejersker og 1 fysioterapeut, hvor der er tilknyttet ca. 120 patienter i eget hjem. Der er god dynamik og udvikling på tværs af personalegrupperne, da patienternes pleje og behandling, afhængig af behov, både kan varetages i hjemmet, i samarbejde med primærsektor og under indlæggelse. I sengeafsnittet arbejder vi i dagtiden i kliniske makkerpar, med fokus på sparring og refleksion. Vi har en koordinerende funktion i afdelingen, hvor opgaven er, at være tovholder og koordinerende led mellem sengeafsnit, udefunktion samt henvisende instans. Funktionen varetages dagligt på hverdage, af sygeplejersker med flere års erfaring i afdelingen. Vi holder tværfaglig konference 1 gang om ugen og tilbyder supervision ved psykolog. Vi tilbyder kurser og deltager i relevante konferencer Vi har personalemøder 1 gang om måneden, hvor det hver 2. måned er tværfagligt med undervisningsemner Vi har faglig fokus 1 gang ugentlig med oplæg og vidensdeling Afdelingen er placeret på Frederikssund Hospital og er organisatorisk en del af Onkologisk og Palliativ afdeling, Nordsjællands Hospital. Hvem er vi: Vi er en afdeling med stærkt fagligt miljø og høj aktivitet i forhold til identificering af palliative symptomer og opfølgende behandlingstilbud. Den palliative indsats er helhedsorienteret, og aktivitets - og behandlingsniveau afstemmes efter hvor i sygdomsforløbet patienten aktuelt befinder sig. Vi er et engageret personale og mange med flere års erfaring indenfor såvel palliation som andre kliniske specialer. Vi har fokus på vigtigheden af, at tværfagligt samarbejde kombineret med patient- og pårørende inddragelse, er vejen til at opnå bedst mulig livskvalitet. Som sygeplejerske i Palliativ Enhed vil du indgå i et tæt og tværfagligt samarbejde mellem sekretær, læger, fysioterapeuter, psykolog, diætist og præst. Her er mulighed for udvikling, både på det personlige og det faglige plan, i mødet med patienter i alle aldersgrupper og fra alle specialer. Dertil vil du møde mennesker i krise, sorg, angst og med tab af funktioner og ændrede livsvilkår. Vi holder os løbende opdateret på at justere og styrke indsatsen ud fra gældende anbefalinger og vejledninger således, at Enheden kan fungere som et kompetencecenter for kliniske afdelinger og primærsektoren. Yderligere information: Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Oversygeplejerske Anja Kjems Jakobsen på tlf. 29 77 98 12 eller afd. nr. 48 29 50 53 Du er også meget velkommen til at lave en aftale om at kigge forbi til en uformel snak. Ansøgningsfrist er den 16. januar 2023 kl. 12.00 Vi forventer at afholde samtaler d. 17. og 18. januar 2023 Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet