Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sekretær for afdelingsledelsen med regnskabsfunktion - Afdeling for Medicinske Sygdomme

  • Herlev Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

I ledelsessekretariatet supporterer vi afdelingsledelsen med alle de administrative opgaver, som foregår i en stor hospitalsafdeling med over 500 ansatte. Vi er afdelingsledelsens ansigt udadtil og er en slags ”gatekeepere” med en stor kontaktflade til afdelingens medarbejdere såvel som patienter og pårørende. Vi sørger for at løse alle de administrative opgaver, der skal til for at en hospitalsafdeling fungerer optimalt. Har du særlig interesse for og erfaring med økonomi og administrative opgaver i en hospitalsafdeling, så er denne stilling måske noget for dig. Stillingens indhold kan du være med til at præge, men den vil som minimum indeholde Udarbejdelse af diverse statistikker til analyse, herunder aktivitetsdata og løn- og budgetopfølgning Tovholderfunktion for afdelingens arbejdsmiljøgruppe, herunder referentfunktion og planlægning af mødeaktivitet i samarbejde med koordinerende arbejdsmiljøleder og chefsygeplejerske Behandling af fakturaer Understøttelse af afdelingens forskere i forhold til økonomi og fakturering, dette foregår i SAP HR-opgaver, herunder personaleadministration Journaludleveringer i Sundhedsplatformen Bestilling af varer Sørge for, at afdelingsledelsen har hvad de skal bruge, for at deres dag glider bedst – herunder også mødeforplejning Vi stræber efter en effektiv og hurtig sagsbehandling og vi er altid imødekommende, løsningsorienterede og konstruktive i den måde vi løser vores opgaver. Du skal derfor have et udpræget servicegen og en smilende og positiv tilgang til hvad hverdagen må bringe. Vores afdelingsledelse deler deres tid mellem begge matrikler, så der vil være dage, hvor der er fuldt hus på gangen og dage hvor der er mere stille. Vi er fem kollegaer i Ledelsessekretariatet, heraf to vagtplanlæggere, to afdelingsledelsessekretærer og en teamleder. Vi er repræsenteret på begge matrikler hver dag. Denne stilling har primært fremmøde på Herlev, men der vil også være dage med mødeaktivitet eller fremmøde på Gentofte. Din faglige profil Du er lægesekretær eller kontorassistent af uddannelse eller har et indgående kendskab til sundhedsvæsenet og hospitalsverdenen Du har erfaring med Silkeborg Data, SAP og CBAS Du er en haj til mødeindkaldelser i outlook og har styr på excel til at udarbejde simple statistikker og analyser Stillingen er et miks af rutineopgaver og varierende udviklings- og projektopgaver som kræver opfølgning og struktur. Du får et tæt samarbejde med teamet i ledelsessekretariatet og med afdelingens cheflæge og chefplejerske. Vi ønsker, at du som sekretær kan trives i dette og spille ind med dine kompetencer og medvirke til den fortsatte udvikling af vores sekretariat. Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, og at du har servicegenet med dig. Til gengæld rummer vores team plads til din faglige såvel som din personlige udvikling. Vi tilbyder: En daglig arbejdstid placeret i tidsrummet kl. 8-15.30, fredag kl. 8-15 En arbejdsplads i udvikling i en af Danmarks største medicinske afdelinger Mulighed for relevant uddannelsesaktivitet, der kan understøtte din udvikling Mulighed for at bruge dine kompetencer bredt Om Afdeling for Medicinske Sygdomme i øvrigt: Afdeling for Medicinske Sygdomme på Herlev og Gentofte Hospital er en af landets største medicinske afdelinger med ca. 540 medarbejdere. Vi varetager specialerne infektionsmedicin, lungemedicin, endokrinologi og geriatri, med sengeafsnit, specialambulatorier og flere forskningsenheder på begge matrikler. Herudover har vi det lægelige ansvar for modtagelsen af akutte medicinske patienter fra hospitalets optageområde. Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til teamleder Jette Ljunggren på telefon 20 49 73 47 eller til chefsygeplejerske Morten Hougaard på telefon 29 46 99 24. Hvis du har lyst til at se vores sekretariat og hilse på os inden du sender en ansøgning, så er du velkommen til at ringe til teamleder Jette Ljunggren (20 49 73 47) og aftale tid for et besøg. Ansøgningsfrist den 6. januar. Vi afholder samtaler tirsdag den 17. januar om formiddagen. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet