Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker til Psykiatriens Center for Visitation og Diagnostik

  • Region Hovedstadens Psykiatri
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Center for Diagnostik og Udredning (CVD) er en af hovedkræfterne i Region Hovedstadens psykiatriske udredning og diagnostik, og vi udvider nu med to stillinger - til besættelse 1. marts 2023 eller efter aftale. CVD er beliggende centralt på Østerbro - lige ved Svanemøllen Station, på det gamle Øresundshospital. Der er tale om fuldtidsstillinger. Om centret Centret er en administrativ og klinisk afdeling, der modtager alle henvisninger til elektiv behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Det er ’hovedindgangen’ til det psykiatriske hospital i Region Hovedstaden. Centret er organisatorisk placeret i patientlogistik- og dataafdelingen i den centrale administration. Alle hverdage er CVD bemandet med sygeplejersker, speciallæger og specialpsykologer i både voksen-, børne- og ungdomspsykiatri. Derudover er der en stab af sekretærer, en visitationskoordinator samt en visitationschef. Hovedopgaven i CVD er at vurdere, om patienten tilhører målgruppen for den hospitalsbaserede psykiatri samt hvilken sygdom, der er tale om, dens sværhedsgrad og kompleksitet. Det sker enten ved en vurdering af oplysningerne i henvisningen eller ved udredende samtaler i CVD. Samtalerne er af ca. 1 times varighed. De udredende samtaler fylder mest i hverdagen, og du skal se tre patienter om dagen. Derudover skal du hver dag visitere på baggrund af henvisningerne, som kan komme fra praktiserende læger, speciallæger, fra psykiatriske afdelinger og fra andre hospitaler. Dine 3 primære opgaver bliver: Administrativ visitation Klinisk visitation Udredning og diagnostik Bliv del af en levende og lærende arbejdsplads Du bliver en del af en meget dynamisk arbejdsplads i udvikling med vekslende arbejdsopgaver i tæt samarbejde med alle vores samarbejdspartnere både i primær og sekundær sektor - en unik mulighed for at præge udviklingen i Region Hovedstadens Psykiatri. Som sygeplejerske skal du foretage selvstændig administrativ og klinisk visitation, samt udredning og diagnostik af patienter. Dermed kommer du til at spille en afgørende rolle i forhold til at sikre, at den enkelte patient kommer i gang med den rette behandling, samtidig med at du i betydeligt omfang vil bidrage til de diskussioner, der sætter retningen for den fremtidige diagnostiske linje i Region Hovedstadens Psykiatri. Din brede og dybe viden om psykopatologi bliver et hovedværktøj for dig. CVD er en levende og lærende arbejdsplads, der hele tiden udvikler sig i takt med de stigende krav til sundhedsvæsenet. Vi arbejder intenst med at sikre og udvikle kvaliteten af både diagnostik og de kliniske beslutningsprocesser, samtidig med at vi fastholder fokus på den organisatoriske virkelighed, som vi er en del af. Som sygeplejerske kommer du til at referere til visitationschefen. Er du vores nye kollega? Vi ønsker en sygeplejerske med: Bredde i sin betydelige kliniske psykiatriske erfaring Interesse for udredning, diagnostik og visitation Meget gerne med specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Gode samarbejdsevner og lyst til at lære om Region Hovedstadens Psykiatri fra centralt hold Du skal desuden have mod på at arbejde selvstændigt, og du tilbydes løbende supervision og vejledning af speciallæger og specialpsykologer. Det skal ligge dig på sinde, at det er de rigtige patienter, der tilbydes behandling i hospitalspsykiatrien. Du véd, at vi har begrænsede ressourcer, og at vi skal være skarpe på at anvende disse ressourcer, dér hvor behovet er størst. Du synes, at det er vigtigt og spændende at bidrage til, at de mennesker, der har behov for vores hjælp, får denne hjælp – og at de mennesker, der ikke har behov for vores hjælp, får hjælp til at få afklaret dette. Vi sørger for, at du den nødvendige undervisning til at kunne håndtere opgaverne. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår følger den gældende overenskomst. Stillingen er vagt- og weekendfri. Der er tale om en fuldtidsstilling. Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 9. januar 2023 Ansøgninger vil blive vurderet løbende. Der forventes ansættelsessamtaler onsdag og torsdag i uge 2 2023. Har du spørgsmål eller er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte visitationschef Allan Lohmann-Olsen på 2163 0940. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet