Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sagsbehandlere til projektstøtteordninger

  • Landbrugsstyrelsen
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at forvalte tilskudsmidler for millioner? Har du lyst til at få en alsidig hverdag med mange forskelligartede opgaver og gode kolleger? Er du fremdriftsorienteret, og kan du kombinere alt dette med høj kvalitet? Så er du måske én af vores nye sagsbehandlere i Team LDP i Augustenborg. Fra EU regler til effekt i landbruget I Team LDP Tilskud behandler vi ansøgninger om tilsagn til, ændring af og udbetaling af projektstøtte til landmænd, gartnerier og planteskoler under Landdistriktsprogrammet og den nye CAP-ordning. Via Landdistriktsprogrammet og den nye CAP-ordning kan landmænd søge om EU-tilskud til opførelse eller renovering af stalde eller indkøb af miljøteknologier, som har til formål at fremme eksempelvis økologi, bæredygtighed eller dyrevelfærd. Vores fornemste opgave er at sikre landmændene/gartnerne det korrekte EU-tilskud samt at kontrollere, at landmænd, gartnerier og planteskoler lever op til de fastsatte regler for de forskellige projektstøtteordninger. I 2023 skal vi ud over de kendte ordninger åbne to helt nye ordninger, nemlig Grøn Bioraffinering og Unge Landbrugere. Derfor søger vi et antal nye sagsbehandlere, som kan hjælpe med de nye opgaver. Vi kommer til at blande erfarne og nye medarbejdere, så oplæringen kan ske på den mest hensigtsmæssige måde, og så vi får størst mulig fremdrift fra starten. Det er hensigten, at hver enkelt medarbejder løser en kerneopgave, men at man med tiden skal kunne hjælpe til alle steder, uanset om der er tale om tilsagn, ændringer og udbetalinger, eller om der er tale om besvarelser af bestillinger og aktindsigter, eller en af de mange andre opgaver der ligger i teamet. Om dig Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse eller en anden relevant uddannelse. Har du en akademisk uddannelse, hører vi også gerne fra dig. Det vigtigste er, at du har en positiv tilgang til arbejdet, og evner at samarbejde tæt med dine kolleger både i og uden for enheden. Du byder dig til, når der er travlt, og har masser af gå-på-mod og bidrager positivt til at nå enhedens mål i en travl og omskiftelig hverdag. Din tilgang til arbejdet er struktureret og resultatorienteret. Måske har du erfaring med sagsbehandling fra andre offentlige myndigheder, men det er ikke et krav. Det vigtigste er, at du har blik for at arbejde effektivt og kvalitetsbevidst, og at du samtidig kan håndtere forandringer, og kan bidrage til den gode stemning på kontoret. Vi sørger for grundig oplæring i arbejdet, men det er en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling. Du skal kunne se dig selv arbejde i en offentlig myndighed med alt, hvad det indebærer; her skal et samspil af lovgivning, politik og praktik gå op i en højere enhed. Derfor er det også en fordel, hvis du har erfaring med at læse og forstå en bekendtgørelse. Der er ligeledes brug for dine gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner til udarbejdelse af partshøringer og afgørelser. Ligesom du har god talforståelse, og kan anvende den i praksis. Som sagsbehandler vil du: Skulle sætte dig ind i bekendtgørelse og vejledning for den pågældende projektstøtteordning Skulle danne dig et overblik over den enkelte sag og belyse den fuldt ud Formulere en partshøring Formulere et afgørelsesbrev Selv tage ansvaret for at bringe en sag til afslutning Kunne forsvare sagen i forbindelse med en eventuel revision På længere sigt bidrage til udvikling af nye projektstøtteordninger. Du får en hverdag med mange samarbejdsflader i styrelsen, som du møder fysisk eller virtuelt. Det giver dig stor faglig indsigt og gode muligheder for at udvikle dig og lære nyt. Og vigtigst af alt får du en hverdag, hvor vi har engagement, ambitioner og fart på, men hvor vi også prioriterer, at det skal være sjovt at arbejde. Velkommen til Projekttilskud – vi mestrer balancen mellem lovgivning og landbrugsfaglighed Projekttilskud i Augustenborg kommer til at bestå af ca. 75 engagerede medarbejdere fordelt på fire teams. I Projekttilskud udbetaler vi projektstøtte til blandt andet landmænd men også til erhvervsudviklingsprojekter samt andre formål. Det gør vi under Markedsordninger & nationale ordninger, GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) samt under LDP (Landdistriktsprogrammet og den CAP-ordning) med support fra Team Stab & Faglig Support. Vi arbejder målrettet på at give projektstøtte til tiden af høj kvalitet. Vi lægger derfor vægt på at være fagligt stærke og videndele med hinanden. Sidst men ikke mindst vægter vi trivsel og arbejdsglæde højt – vi er kendetegnet ved en åben og ærlig omgangsform med humor og respekt for den enkelte. Vi holder af at have travlt, men det skal også være sjovt at arbejde. Ansættelsesvilkår Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg. Stillingerne, der er fuldtidsstillinger, ønskes besat hurtigst muligt og senest 1. marts 2023. Kontakt Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Bente Koudal Sørensen på telefon: 30 33 90 24, mail: bensor@lbst.dk . Du kan læse mere om Landbrugsstyrelsen på vores hjemmeside www.lbst.dk . Ansøgning Søg stillingerne ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg stilling”) senest mandag den 2. januar 2023. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 3 i Augustenborg. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet