Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Neurofysiologiassistentelev søges!

  • Neurofysiologiklinik
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Ved Neurofysiologiklinikken på Epilepsihospitalet, er to neurofysiologiassistentelevstillinger ledige til besættelse pr. 1. september 2023. Epilepsi har mange udtryk og mange årsager, derfor kan det være yderst vanskeligt at stille en præcis diagnose. Epilepsihospitalet Filadelfia har specialistviden til, at foretage en helhedsvurdering af den enkelte patients sygdomsforløb. Vi er blandt de bedste i verden til at foretage langtidsmonitorering af epilepsipatienter. Vi udreder patienterne ambulant eller under indlæggelse på én af hospitalets sengeafdelinger, med det formål at få stillet en diagnose. Valget af den optimale behandling er baseret på den præcise diagnose. Uddannelsen til neurofysiologiassistent varer 2½ år. Eleven skal inden ansættelsen i et uddannelsesforløb, have gennemgået 20 ugers grundforløb på Syddansk Erhvervsskole i Odense. Dette kursus skal være gennemført og eksamen bestået inden 1. september 2023. OBS! Næste hold har opstart d. 17. januar 2023! Den øvrige del af uddannelsen veksler mellem praktisk uddannelse på Neurofysiologiklinikken på Epilepsihospitalet og kortere teoretiske skoleforløb på Syddansk Erhvervsskole i Odense. Der vil eventuelt også være en kortere udvekslingspraktikperiode på et andet hospital i løbet af uddannelsesforløbet. Som elev skal du indgå i et team på 15 neurofysiologiassistenter, 4 neurofysiologiassistent-elever, 1 ledende neurofysiologiassistent, 1 afdelingslæge, 4 overlæger, 1 professor, 1 forskningsassistent og vores chefsygeplejerske. Arbejdet som neurofysiologiassistentelev består hovedsagelig af: EEG, målinger af hjernens elektriske aktivitet. ENG, målinger af nerver og muskler i det perifere nervesystem. EP, målinger i det perifere og det centrale nervesystem. Som elev hos os, kan vi tilbyde dig: En spændende afdeling, som vægter høj faglighed og et godt tværfagligt samarbejde. Et udviklende læringsmiljø, hvor eleven er i fokus. Et kontor særligt dedikeret til elever og begge vejledere. At blive inkluderet i et stærkt og godt arbejdsmiljø. Kvalifikationer: Folkeskolens udvidede afgangsprøve – gerne højere eksamen, samt grundforløbet til hospitalsteknisk assistent. Der lægges i øvrigt vægt på gode kundskaber i matematik, fysik, dansk og engelsk. Relevant erhvervserfaring vil ligeledes blive vægtet højt. Diverse eksamenspapirer og anbefalinger skal vedhæftes i ansøgningen! Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til afdelingsneurofysiologiassistent Anders Bach Justesen 4046 8843 / anbju@filadelfia.dk eller ledende sygeplejerske Helle Kjærgaard på tlf. 5827 1315. Læs mere på http://www.epilepsihospitalet.dk/OmEpilepsihospitalet/tabid/733/Default.aspx . Se stilling- og funktionsbeskrivelse i opslaget på vores hjemmeside. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der vil blive indhentet børneattester. Søg stillingen online via www.filadelfia.dk Ansøgningsfrist: mandag den 30 januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 6. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet