Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afløsere til plejecenter Knud Lavard Centret

  • Knud Lavard Centret
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Knud Lavard Centret, et plejecenter Midt i mulighederne - fanger ord som stor faglighed, individuel omsorg og empatisk kommunikation din interesse, skal du søge som timelønnet afløser hos os. Vi søger afløsere til dagvagt og aftenvagt som er interesseret i at komme rundt på vores forskellige afdelinger i huset. Afdelingerne består af almindelige somatiske afdelinger og vores demensafsnit. Knud Lavard Centret er et plejecenter, hvor der lægges vægt på pleje og omsorg ud fra den enkelte borgers ønsker og behov, med respekt for den måde den ældre har levet sit liv. Du brænder for at bevare de ældres livskvalitet og værdighed. Du betragter formålet med det du laver, som ”at fejre livet hver dag”. Du vil være en del af et plejecenter, hvor faglighed, viden og udvikling er en naturlig del af din hverdag. Du vil være med til at fastholde de gode resultater, vi har opnået, som kan ses qua kommunalt tilsyn og embedslæge tilsyn samt trivselsundersøgelse. Vi arbejder i det daglige med leveregler, hvor vi som team i fællesskab udarbejder daglige ”regler” for at kunne leve sammen. Dit gode humør og smittende arbejdsglæde er med til at give et godt samarbejde i dit team. Ser du dig selv i ovenstående og har det vagt din interesse, så skynd dig at sende en ansøgning. Du er velkommen til at kontakte teamleder Pernille Vintermark på tlf. 5762 8315 for mere information. Du kan også finde flere informationer på www.klc.ringsted.dk . Der afholdes løbende ansættelsessamtaler. Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling. Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet