Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistentelev i sammenhængende forløb - Brønderslev Kommune

  • Brønderslev Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Bliv social- og sundhedsassistentelev Som social- og sundhedsassistentelev vil du få en meningsfuld arbejdsdag med spændende udfordringer, hvor to dage aldrig er ens. Du vil arbejde med professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter. Samtidig vil du indgå i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. Ansættelse i et sammenhængende forløb indeholder: Grundforløb 2 på SOSU Nord (varighed 20 uger) Hovedforløb til Social- og Sundhedsassistent (varighed 34 måneder). Hovedforløbet veksler mellem skoleforløb på SOSU Nord og oplæring på oplæringssteder som kommunens ældreområde, psykiatrien og på sygehus. Der er start på Grundforløb 2 den 19. januar 2023 og hovedforløbet umiddelbart efter endt Grundforløb 2. Du vil være ansat i Brønderslev Kommune og modtage elevløn under hele det samlede uddannelsesforløb efter gældende overenskomst. I din uddannelse vil du have fag, der fokuserer på: Mødet med borgeren og patienten Det sammenhængende patientforløb Somatisk og psykiatrisk sygdomslære og sygepleje Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Farmakologi og medicinhåndtering Kvalitet og udvikling Vi kan tilbyde: Brønderslev Kommune fungerer som din arbejdsgiver igennem hele uddannelsesforløbet Du vil være sikret oplæringssteder Et godt læringsmiljø, der er trygt, inspirerende og dynamisk Et stærkt elevfællesskab Der tages udgangspunkt i dine individuelle læringsbehov Vejledere, der som minimum har den uddannelse du tager samt vejlederuddannelsen I oplæringsperioden er du tilknyttet en daglig vejleder samt en ansvarlig vejleder Du får mange forskelligartede opgaver i en god tilrettelagt oplæringsperiode Du får vejledning og mulighed for at reflektere over det daglige arbejde Du er lige den elev vi mangler, hvis du er: Engageret, nysgerrig og positiv Nærværende, omsorgsfuld og har empati i dit arbejde Åben over for nye udfordringer Struktureret og målrettet i dit arbejde En god kollega, der er god til at samarbejde Ansvarlig og mødestabil Optagelseskrav Som ansøger til et sammenhængende forløb som social- og sundhedsassistentelev skal du opfylde de formelle adgangskrav, som du kan læse om på: www.sosunord.dk Læs mere om uddannelsen her: www.sosunord.dk www.bronderslev.dk/SocialOgSundhedselever For øvrig information kontakt uddannelseskoordinator: Jonna Christiansen jonna.christiansen@99454545.dk Tlf. 99454514 (Bemærk din ansøgning skal sendes via "Send ansøgning" knappen på hjemmesiden og ikke til ovenstående mailadresse) Ansøgningsfrist:  5. januar 2023 Ansættelsessamtaler: løbende I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her . Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er: At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel . Får du afslag på din ansøgning om elevstilling, er Brønderslev Kommune forpligtet til at registrere afslaget - herunder også dit Cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet