Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ph.d.-studerende til projekt i samarbejde mellem Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet og Institut for Psykologi, Københavns Universitet

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en kandidat til gennemførelse af et 3-årigt ph.d.-projekt, som skal udføres i samarbejde mellem Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet og Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Forventet start er 01-02-2023 eller snarest derefter. Om Neurobiologisk Forskningsenhed Neurobiologisk Forskningsenhed er specialiseret i hjerneforskning til gavn for patienterne. Vi udfører translationel, neurovidenskabelig forskning i hjernens neurotransmission med det formål at udvikle forebyggende, diagnostiske og behandlingsmæssige fremskridt, som eksempelvis at undersøge lægemiddeleffekter og forudsige deres kliniske værdi. Om Institut for Psykologi Institut for Psykologi på Københavns Universitet er Danmarks største psykologiske forsknings- og uddannelsesinstitution. Instituttet bidrager til frontforskningen i kognitionspsykologi, neuropsykologi, klinisk psykologi, samt i studiet af personlighed og udvikling i samspillet mellem individ, kultur og samfund. Baggrund Psilocybin er et psykedelisk stof, der virker via hjernens serotonin system. En række nyere, kliniske studier peger på, at psilocybin terapi er en lovende ny behandling for psykiatriske sygdomme. Psilocybin inducerer en ændret bevidsthedstilstand hos forsøgsdeltageren, som varer ca. 6-8 timer og er karakteriseret ved markante ændringer i perception, kognitiv funktion, meningsdannelse og emotionel tilstand. I ændret bevidsthedstilstand er det muligt at have stærke oplevelser af mere eksistentiel eller transpersonlig karakter; ofte kaldet ”mystiske oplevelser” eller ”højdepunktsoplevelser”. Disse ”højdepunktsoplevelser” ser ud til at være særligt transformative og knyttet til langvarige positive resultater. Gældende retningslinjer for administration af psilocybin omfatter brugen af musik som en integreret del af behandlingen, hvor forsøgsdeltageren typisk ligger med lukkede øjne og opfordres til at vende opmærksomheden indad, mens denne lytter til et udvalgt musikprogram. Musikken menes her at bidrage til at skabe en tryg og meningsfyldt oplevelse med stoffet. Der mangler dog systematiske undersøgelser af musikkens effekt på den psykedeliske oplevelse samt langvarige psykologiske ændringer. Om ph.d.-projektet Formålet med dette studie er at øge forståelsen for, hvordan musikken påvirker de akutte psykoaktive effekter af psilocybin samt varige psykologiske effekter af interventionen. Vi vil undersøge dette ved at randomisere raske forsøgsdeltagere til to grupper, der adskiller sig ved, om der anvendes musik under psilocybin administrationen eller ej. Vi optager bl.a. mål for angst og højdepunktsoplevelser under de akutte psykoaktive effekter af psilocybin og følger op på forsøgsdeltagerne 1 og 3 måneder efter deres intervention for at undersøge varige psykologiske effekter af interventionen. Centre for Psychedelic Research ved Imperial College London er international samarbejdspartner på projektet. Om kandidaten Vi søger en kandidat med psykologfaglig baggrund og gode samarbejdsevner. Tidligere involvering i psykedelisk, klinisk eller biomedicinsk forskning vil være en fordel. Gode mundtlige og skriftlige dansk- og engelskkundskaber forudsættes. Den succesfulde kandidat vil gennem dette ph.d.-studie opnå betydelig erfaring indenfor bl.a. projektstyring, tværfagligt samarbejde, rekruttering af forsøgspersoner, praktisk gennemførelse af psilocybin sessioner, neuropsykologisk tests og avancerede dataanalyse-metoder samt præsentation og publicering af videnskabelige resultater. Løn og ansættelsesvilkår Forventet ansættelse pr. 01-02-2023 eller snarest derefter. Løn er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsessted er Neurobiologisk Forskningsenhed, men din arbejdstid deles mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet, og Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet - Blegdamsvej. Yderligere information Yderligere information om forskningsenheden kan ses på https://nru.dk/ . Hvis du har konkrete spørgsmål vedr. stillingen, kan du kontakte forskningsadministrator Birgit Tang (tlf.: 3545 6740), email: birgit.tang@nru.dk eller lektor Dea Siggaard Stenbæk (tlf.: 2083 4838, email: dea@nru.dk). Ansøgning og ansøgningsfrist Send din ansøgning senest mandag den 06-01-2023, kl. 12:00. Ansøgningnen skal indeholde et følgebrev, et CV og eksamenspapirer (karakterudskrift/bevis) og kan derudover også indeholde en liste med publikationer samt relevante anbefalinger. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet