Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afsnit for Hjerne- og Nervesygdomme på Herlev Hospital søger en klinisk sygeplejespecialist - med lyst til at styrke den sygeplejefaglige udvikling.

  • Herlev Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vores nuværende kliniske sygeplejespecialist er gået på barsel, derfor søger vi en ny i funktionen - og da vi har valgt at opnormere, kan vi tilbyde en fast stilling. Hvem er vi? Og hvad er helt særligt for os? Afsnit for Hjerne- og Nervesygdomme er et neurologisk sengeafsnit med speciale i bl.a. Parkinson, atypiske parkinsontilstande, dystoni, Amyotrofisk Lateral Sclerose, tumor cerebri, kranietraumer og demens. Patienterne indlægges både planlagt eller akut til diagnosticering, behandlingsoptimering, og/eller palliation. Patienterne er ofte komplekse og i en vanskelig livssituation. Afsnittet er lille, men i rivende udvikling, da afsnittet er udtaget til at være en del af modelprojektet Værdibasserede patientforløb – og har derfor brug for kvalificerede kompetencer for at understøtte og styrke den sygeplejefaglige udvikling og kvalitet. Projektet hviler på antagelsen, at det er muligt at samtænke forskellige faggruppers kvalifikationer og ressourcer bedre, og projektet stiler mod at udvikle en sammenhængende praksis mellem de forskellige faggrupper med henblik på at forbedre og udvikle patientpleje og -behandling med inddragelse af patienternes viden og ressourcer. Formålet er at afprøve, hvorvidt og hvordan en ændret organisering af det kliniske arbejde i et sengeafsnit og en ny tilgang til samarbejdet mellem faggrupperne og med patienter og pårørende kan give en sikker og sammenhængende indsats af høj faglig kvalitet og muligheder for at nå de fastsatte mål i forhold til patientinvolvering, patientbehandling og –pleje, patientsikkerhed, rekrutterings-, fastholdelses- og udviklingsmuligheder for medarbejderne, effektiv ressourceudnyttelse og give idéer til fremtidigt arbejde med ændret organisering på andre afdelinger. Vi drømmer om at du: Er autoriseret sygeplejerske og har efteruddannelse på enten master- eller kandidatniveau – eller ønsket om at påbegynde en Har en tydelig sygeplejefaglig identitet forankret i grundlæggende sygepleje Har erfaring med at planlægge og formidle undervisning i flere kontekster Evner at vejlede, understøtte og facilitere refleksion Evner at motivere og skabe rum for læring i klinisk praksis Evner at arbejde struktureret med en høj grad af fleksibilitet og selvstændighed Kan være med til at bygge bro mellem det præ-graduate og post-graduate område Kan tage initiativ og indgå i et samarbejde omkring planlægningen samt gennemførelsen af undervisning og udvikling af dine kollegaer. Det betyder medansvarlighed for implementeringen af afdelingens udviklingsstrategier Kan være ressourceperson i tværfaglige samarbejder og kan arbejde på tværs af afsnit Besidder overblik, også over komplekse situationer, og er i stand til at strukturere din arbejdsdag selvstændigt Kan medtænke team-samarbejde på tværs af faggrupper Kan skabe overblik over afdelingens sygeplejefaglige behov for udvikling, herunder kompetenceudvikling Kan bidrage til et godt arbejdsmiljø og trivsel Kan tilegne dig og bearbejde ny viden og erfaring, samt koble dette til den kliniske praksis Skal understøtte personalets kliniske kompetencer i forhold til evidensbaseret praksis Kan være nytænkende og tør tage udfordringer op i hverdagen Derudover: At du er en loyal holdspiller, ansvarsbevidst og engageret Kan bevare roen og overblikket på de travle hverdage At du vil indgå i et samarbejde omkring og med patienten Besidder du kreativitet, godt humør og gode grin er det altid velkomment Kendskab til neurologien er en fordel, men ikke en betingelse Vi tilbyder: Individuelt introduktions- og oplæringsprogram tilpasset dine kompetencer Mulighed for at tilpasse din egen karrierevej Tæt faglig sparring med oversygeplejersken, afdelingsledelsen, afdelingens øvrige kliniske sygeplejespecialister samt afdelingens kliniske underviser Spændende speciale med akut og kompleks sygepleje Varierende arbejdsopgaver med stor indflydelse på opgaveløsningen. En god kultur og godt kollegaskab Klinisk arbejde hver 4. weekend En afdeling der lægger stor vægt på arbejdsmiljø og trivsel Stillingen som klinisk sygeplejespecialist er med tiltrædelse den 1. februar 2023 - eller efter nærmere aftale. Det er en fast stilling på 37 timer pr. uge med fordeling af udviklings- og kvalitetsmæssige opgaver, samt klinisk praksis. Du får stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde - og ledelsen prioriterer udviklingsarbejde højt. Du vil indgå i weekendarbejde hver 4. weekend. Vagtarbejde kan forekomme ved behov. Vil du være med til at skrive historie? Så glæder vi os rigtig meget til at modtage din ansøgning. Eller hvis du interesseret i at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Chefsygeplejerske Tine Marie Bech på tlf.: 3868 2760 eller Oversygeplejerske Sarah Vendelbo Ottesen 3868 6919. Ansøgningsfrist er søndag d. 22.01.2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4, 2023 Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet