Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Aftenvagt med pædagogiske kompetencer og fokus på aktiviteter søges til Æblehaven – et skærmet bofællesskab for mennesker med demens

  • Rudersdal Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Drømmer du om at arbejde med mennesker med demens i aftentimerne? Er du sundhedsfagligt eller pædagogisk uddannet? Kan du se dig selv være en del af et team hvor du fælles faglighed, læring og godt arbejdsmiljø går hånd i hånd? -Så er stillingen som aftenvagt i bofællesskabet måske noget for dig. Om jobbet Æblehaven er et specialiseret leve-bo miljø for borgere med demenssygdomme. Vi har 22 boliger, og 2 af kommunens vurderingspladser til borgere med demens. Æblehaven består af tre sammenhængende huse, der tilsammen er én fælles afdeling. De sidste par år har vi arbejdet med en større kulturændring, for netop at sikre, at vi som tværfagligt personale kan gå på tværs af husene, ud fra beboernes behov og sammenhæng i hverdagen. Beboerne i Æblehaven har brug for støtte til plejeopgaver, sygepleje, sociale relationer samt støtte til at få skabt en meningsfuld hverdag. Som aftenvagt i Æblehaven bliver du en del af et aftenteam med 5-6 medarbejdere i fremmøde. Du vil blive en del af et tværfagligt team som består af gruppekoordinator, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, terapeuter, medhjælpere og andet fast kompetent personale. Hver dag samarbejder vi, for at sikre at ressourcer og kompetencer fordeles bedst muligt, for at sikre den mest optimale pleje og omsorg for den enkelte beboer, ud fra individuel hensyntagen til den enkeltes ressourcer, ønsker og behov. I Æblehaven arbejder vi ud fra en personcentret omsorgsfilosofi og med en tilgang hvor vi værdsætter og anerkender Æblehavens beboere som unikke personer med ret til selvbestemmelse. Du skal med dit faglige bidrag være med til fortsat at: sætte personen med demenslidelsen i centrum fremfor sygdommen – ved at møde den enkelte i øjenhøjde skabe og videreudvikle et varmt og trygt hjem for beboerne – og deres familier – bl.a. gennem hverdagsaktiviteter og samvær forebygge konflikter og finde kreative løsningsmuligheder der hele tiden sikre den bedste indsats overfor beboerne Arbejdsopgaverne om aftenen består bl.a. i at møde den enkelte beboers basale omsorgs- og plejebehov og yde praktisk bistand. Det er f.eks. at være med beboerne omkring aftensmåltidet og i andre sociale relationer, og at støtte den enkelte beboer i at runde dagen af og komme i seng. Andre dele af arbejdet om aftenen, er at tilgå socialt og relationelt samvær og andre hverdagsaktiviteter sammen med beboerne, én til én og i mindre grupper, for herigennem at understøtte beboernes oplevelse af livskvalitet. Om eftermiddagen og om aftenen kommer pårørende ofte på besøg og en del af dit arbejde vil derfor også bestå i, at samarbejde med dem for at understøtte et meningsgivende og indholdsrigt hverdagsliv for beboerne. Din profil Du har pædagogiske kompetencer, og kan tænke kreativt for at finde frem til de bedste løsninger for vores beboere. Du har mod til at afprøve og finde nye veje. Du er tålmodig og kan give plads til alle beboernes forskelligheder. Du formår at skabe rolige aktiviteter i aftentimerne, så beboerne oplever en meningsfuld aften, hvor de inkluderes i størst mulige omfang. Du formår at se bagom beboernes adfærd, og reflektere over dybereliggende årsager. Dette hjælper dig til at lykkedes med at udføre et stykke arbejde, som sjældent er det samme 2 dage i træk. I din daglige praksis arbejder du for, at den enkelte beboer oplever livskvalitet og får opfyldt grundlæggende psykiske og fysiske behov i overensstemmelse med Tom Kidwoods teori om personcentreret omsorg. Du er pædagogisk, tålmodig og rolig i dit møde med beboeren, og du tager afsæt i den enkelte beboers sundhed, ressourcer og behov. Du arbejder helhedsorienteret og ser beboerens familie som en betydningsfuld og vigtig samarbejdspartner. For at komme i betragtning til stillingen er det ikke en forudsætning, at du har erfaring fra demensspecialet, så længe du er klar på og har lyst til, at lære nyt og udvikle dig – både i den daglige praksis og gennem det tværfaglige samarbejde med dine kolleger. Du er rolig, tålmodig og nærværende i dit møde med den enkelte beboer og du er god til at aflæse og vurdere hvad den enkelte beboer kunne have behov for her og nu, i en hverdag hvor mange af beboerne ikke er i stand til at udtrykke sig sprogligt. Derfor skal du vælge os Vi tilbyder et job med medindflydelse på egen hverdag. Vi har rammerne og et godt fremmøde til at kunne have fokus på det der virker for beboerne. Vi tænker i muligheder frem for begrænsninger og ledelsestilgangen i Æblehaven er anerkendende. Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor vi sætter et godt kollegaskab og positivt arbejdsmiljø højt. Vi vægter faglig nysgerrighed, medarbejderudvikling og at lære af hinanden på tværs af faggrupper og erfaring højt. Vi vægter højt at være fagligt nysgerrige og bringe vores forskellige faglige og personlige kompetencer i spil, for at sikre den mest optimale løsning for den enkelte beboer. Vi tror på at vi lykkes bedst i fællesskab og skaber derfor rum for at kunne lære af hinanden og dele vores erfaringer på tværs af faggrupper med det for øje at sikre vores beboeres trivsel. Ansættelsesvilkår Stillingen er en deltidsansættelse i aftenvagt på 24,5 timer ugentligt i et 5:2 rul. Mødetiden vil være fra 14-21 (evt. kl. 15 til 22) med hverdagsarbejde mandag og tirsdag, samt fredag, lørdag og søndag i ulige uger. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Om os Bofællesskabet Æblehaven er en selvstændig afdeling under Plejecenteret Frydenholm, som samlet består af Frydenholm med 59 permanente plejeboliger, Æblehaven med 24 boliger til borgere med demens samt daghjemmene Frydenholm og Skovvang. På plejecenteret Frydenholm lægger vi stor vægt på tværgående funktioner som led i at sikre vores beboere og borgere et optimalt tilbud. Vi har fokus på at sikre gode overgange for borgerne samt mulighed for meningsfulde aktiviteter i hverdagen. Æblehaven er beliggende på Kongevejen 431-433, 2840 Holte, i naturskønne omgivelser og med gode forbindelser til offentlig transport. Vi arbejder ud fra Rudersdal Kommunes strategi om at ”vi lykkes kun i fællesskab”. For at sikre en høj kvalitet i opgaveløsningen, arbejder vi ud fra følgende værdisæt: Vi har et stærkt borgerblik Vi har fælles mål og ansvar Vi arbejder sammen på tværs Vi bygger vores organisation på tillid Vi er ambitiøse og har mod på at prøve noget nyt. Ansøgning, samtale og kontakt Hvis du er blevet nysgerrig, har yderligere spørgsmål eller lyst til at komme og se huset, er du velkommen til at kontakte konstitueret afdelingsleder Sus Kjær på telefon 72683714 eller sukj@rudersdal.dk Samtaler Samtaler afholdes løbende efter aftale Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet