Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kære social- og sundhedsassistent, trives du i nattevagter? Så har vi jobbet til dig på et åbent afsnit for affektive patienter

  • Psykiatrisk Center København
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

”Jeg er stolt af at være en del af vores team. Min oplevelse er, at vi leverer et solidt fagligt arbejde med afsæt i den enkelte patients behov og ressourcer. Jeg bliver anerkendt for det arbejde, jeg udfører, og der er altid lydhørhed for nye ideer og visioner,” siger en sygeplejerske på afsnittet. Vil du være med til at gøre en forskel for patienterne på C121? Så er du måske vores nye kollega. Om din kommende arbejdsplads C121 er et subspecialiseret døgnafsnit med 16 senge på Psykiatrisk Center Københavns Frederiksberg matrikel. Vi modtager primært patienter inden for det affektive spektrum. C121 arbejder med kognitiv adfærdsterapeutisk miljøterapi, og personalet har netop samlet været på kognitiv uddannelse. Som ny kollega vil du også komme på forløbet. Du bliver en del af et fagligt udviklende miljø i et nært tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgiver. Afsnittet har et tæt samarbejde med de ambulante enheder; Ambulatorium for Affektive Lidelser (AAL), Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA), F-ACT og ikke mindst KAG-bipolar, hvor Frederiksbergafdelingen bliver pilot for udviklingen af bedre behandling under indlæggelse for mennesker med bipolar lidelse. Behandlingen og sygeplejen er desuden tilrettelagt ud fra en recovery-orienteret tilgang, hvor inddragelse af patienter og pårørende er i centrum. Vi er en blandet gruppe af både yngre og lidt ældre, nyuddannede og kolleger med mange års erfaring. Vi sætter pris på hinandens forskellighed, er gode til at støtte hinanden og løfte i flok. Hvordan skal du arbejde som nattevagt? Din primære funktion er at varetage plejen af vores patienter om natten. Det indebærer f.eks.: At skabe rolige vilkår om natten for patienterne, og hjælpe til dem at få god søvn At dokumentere søvnmønstre og andre observationer At observere patienternes psykiatriske såvel som somatiske tilstand At løse praktiske opgaver som f.eks. at bestille mad, tøj osv. Hvem er du? Du er autoriseret social- og sundhedsassistent, og du har lyst til at gøre en forskel for psykiatriske patienter. Derudover søger vi dig, der har medicinkompetencer – eller har lyst til at gennemføre kurset. Løn- og ansættelsesvilkår Der er tale om en stilling som nattevagt i lige uger. Der kan også være mulighed for blandede natte- og aftenvagter, dog med hovedvægten på nattevagter (f.eks. 3-4). Vi kan også være fleksible i forhold til placeringen af aftenvagterne. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingen er til besættelse snarest muligt efter aftale. Interesseret? Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, kan du kontakte klinisk sygeplejespecialist Lene Christiansen på 40463062. Søg stillingen via link på siden senest den 4. januar 2023 Vi holder samtaler løbende. Fremtidens Psykiatri på Bispebjerg Psykiatrisk Center København står over for en kompleks og spændende forandring. I de kommende år samler vi centret fysisk og organisatorisk i et funktionelt, lyst og imødekommende nybyggeri på Bispebjerg, som er designet ud fra den nyeste viden om helende arkitektur- Ny Psykiatri Bispebjerg . Indflytningen foregår i faser. Afsnit fra Bispebjerg og Rigshospitalet er netop flyttet ind. I 2024 flytter yderligere afsnit ind fra Gentofte-matriklen og Frederiksberg-matrikel. Der vil i en årrække dermed fortsat være sengeafsnit, forskning og ambulatorier på Frederiksberg-matriklen. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet