Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introstilling i akutmedicin (deltid eller fuld tid), inklusive ATLS, ALS eller EMCC kursus

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

På Holbæk Akutafdeling kan du få en introduktionsstilling på deltid, så du kan få plads både til karrieren og resten af dit liv. Du får en solid klinisk erfaring hos os, hvor du bliver superviseret og rutineret i akutarbejdet. Stillingen er ledig per 1. februar eller efter aftale. Hos os bliver du Rutineret i at behandle de fleste typer akutpatienter, fra skadestue til hjertestop-patienten Del af daglige teams, hvor vi arbejder sammen om patientforløb Uddannet af speciallæger med masser af erfaring Oplært i akutmedicinsk beslutningstagning En varieret klinisk hverdag Du får en varieret og spændende klinisk hverdag, hvor du og dine kolleager er de føste til at modtage, stabilisere og diagnosticere akutte patienter. Vi arbejder i teams i hverdagen og har ry for at have et rigtig godt kollegialt arbejdsmiljø. Du kommer til at arbejde meget i vores modtagesektion . Her har vi som akutlæger behandlingsansvaret og visitationsretten. Vi ser alle typer patienter der henvises til sygehuset med henblik på indlæggelse, fra patienten med infektion til akut abdomen. Akutafdelingens læger modtager kørsel 1 patienter og er teamledere på hjertestopteamet. I vores lille sengeafsnit, Akut Diagnostisk Enhed , udreder og behandler vi en varieret gruppe af patienter. Det er vores "Doctor House" enhed for fx patienter der skal have en mere kompliceret udredning. Skadestuen er del af vores afdeling, og som introlæge kommer du til at lære at håndtere de mest almindelige problemstillinger i en skadestue: fra brud til Få endnu mere info om afdelingen her: www.regionsjaelland.dk/hakut Du kan læse om en helt almindelig arbejdsdag i Holbæk, i denne artikel fra Ugeskrift for Læger: https://ugeskriftet.dk/nyhed/et-dogn-med-akutmediciner-han-har-flere-storre-lungeembolier Hvad kan vi tilbyde? Et trygt uddannelses- og arbejdsmiljø- vi arbejder i teams Erfaring med hands-on akutmedicin, inkl ledelse af hjertestop- og akutteams Fokus på daglig supervision og individuel feedback Ugentlige foredrag - også fra eksterne oplægsholdere Daglig diskussion af cases fra vagten – hvad kan vi lære? Simulationstræning, og løbende kursustilbud indenfor akutmedicin Ultralyd, ultralyd, ultralyd (vi bruger det meget og gerne) Mulighed for intro-stilling på deltid (Holbæk-delen af ansættelsen) Behov for bolig eller bekymret for at pendle? Sygehuset tilbyder i et vist omfang midlertidige boliger, fx et værelse i en lejlighed sammen med andre yngre læger. Hvis du pendler, så er morgenkonferencen lagt, så den passer med tog fra København. Bogstavkurserne Som del af din introstillingen får du som minimum et af ”bogstav-kurserne”: ATLS, ALS eller EMCC-kurset. Det er undervisning der ligger ud over hvad der normalt ligger i introuddannelsen. Hvilket af kurserne du skal tage, aftaler du med din vejleder, så det passer både ledige kursuspladser og med dine interesser. Fleksibilitet i dit arbejdsliv Der er mange ting der skal passe i et arbejdsliv, og vi lægger vægt på at du er glad for dit arbejde. Derfor tilbyder vi en stilling hvor du kan være på deltid efter behov. Det har vi sådan set allerede rigtigt gode erfaringer med fra andre forløb. Bare spørg! Der er meget omtale af et travlt arbejdsmiljø i akutafdelingerne, så det kan vi lige så godt snakke om, før du læser videre. Det kan være intenst at arbejde i akutafdelingen. Der er altid noget at gøre. Men der også altid andre at spørge til råds. Noget at blive klogere på. Noget at se og lære. Du er aldrig alene på vagt. Du arbejder i et team og tæt sammen andre om forløbet. Og du har ikke "arbejde hængende over hovedet " når du går hjem - de opgaver du ikke når, kan du give videre til næste vagtholdhold. I Holbæk har vi tre forskellige kliniske afsnit, som hver har deres egen rytme og tempo, og som du skifter imellem. Dagsrytmen i vores lille sengeafsnit (Akut Diagnostisk enhed) er for eksempel anderledes end i modtagelsen Forventningsafstemning Vi forventer af dig, at du Har interesse for akutmedicin, måske som fremtidigt specialevalg Er indstillet på det er mere end et job… det er en uddannelse og der skal læses hjemme (eller lyttes) Er det man på engelsk kalder en "people person" Vil kunne arbejde på mellemvagtsniveau I Holbæk efter individuel vurdering, Det med småt…. Der er tale om uddannelsesophold med blandende vagter, også aften-nattevagter.. Måske interesseret? Vi vil gerne fortælle meget mere. Hvis du har spørgsmål så skriv til cheflæge Peter Hallas: phaa @regionsjaelland.dk Du kan også komme og se afdelingen og snakke med de andre yngre læger om hvordan det er i virkeligheden og meget mere. Om Holbæk Sygehus Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder. Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet