Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vågen nattevagt til Bostedet Enggården

  • Den selvejende institution Enggården
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vågen nattevagt til Bostedet Enggården. Vi søger en frisk kollega til dækning af nattevagter. Stillingen ønskes besat pr. 1/2 2023. Enggården er et privat botilbud for voksne i henhold til lov om Social Service § 107 og § 108. Rammerne er en firlænget gård med plads til 11 beboere, der er mellem 18-70 år, som er diagnosticeret sindslidende, ofte med dobbeltdiagnoser. Flere beboere har behandlingsdomme, og trusler samt udadreagerende adfærd forekommer. Enggårdens pædagogik er båret af en stram struktur og skemalagt aktiv hverdag, der indeholder ADL, beskæftigelse og fritidsaktiviteter. Den primære arbejdsmetode er en anderkenderne pædagogisk tilgang med individuelle krav til den enkelte beboer. Vi søger en medarbejder der: Trives med at arbejde om natten Gerne har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse Har interesse i og/eller erfaring med social- eller sygehuspsykiatri Er fysisk/psykisk robust og kan tackle følelsesmæssige belastninger Er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt Er fleksibel i tanke og handling, men også evner at sætte grænser og kan holde fast Kan agere struktureret og er i stand til at reflektere over egen indsats Ud over den vågne nattevagt er der altid en sovende nattevagt i huset som kan kontaktes ved behov. Vi ligger vægt på et godt arbejdsmiljø i form af humor, ærlighed og respekt for hinandens forskellighed. Vi tilbyder: Grundig introduktion Engagerede og dygtige kollegaer som sparringspartnere En arbejdsplads mulighed for personlig og faglig udvikling Pensionsordning (efter 3 måneders ansættelse) Sundhedsforsikring (efter 3 måneders ansættelse) Send din ansøgning hurtigst muligt til: Bostedet Enggården Pilgårdsvej 104, Vrensted 9480 Løkken Mrk. Ansøgning Eller via mail til: bostedet.enggaarden@mail.dk eller sn@bostedet-enggaarden.dk Henvendelse vedr. stillingen på telefon i hverdage mellem kl. 9-14 Ansøgere skal være opmærksomme på, at der ved ansættelse skal forevises straffeattest samt gyldigt kørekort. Ansøgningerne behandles løbende - og har du ikke har hørt noget inden den 1/2 2023 er stillingen besat til anden side. ” Ved fremsendelse af din ansøgning, giver du samtidig samtykke til at vi kan behandle dine personoplysninger. Dine oplysninger behandles elektronisk og kopieres fysisk. Behandlingen af personoplysningerne sker efter reglerne i Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og evt. artikel 9, hvis din ansøgning indeholder følsomme personoplysninger. Oplysningerne slettes fra mailbokse og fysiske kopier brændes efter afsluttet ansættelsesprocedure. Såfremt det aftales, at Enggården gemmer en ansøgning, indhentes mundtligt eller skriftligt samtykke hertil. ” Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet