Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge til Ambulatoriet for børn og unge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Bornholm

  • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Bornholm
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at hjælpe børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres forældre? Vil du være en del af et velfungerende ambulatorium med høj faglighed og godt kollegaskab? Vi søger en afdelingslæge 2-3 dage om ugen med fremmøde på Bornholm. Ved ønske om en fuldtidsstilling på Bornholm, er der mulighed for ansættelse delt mellem. Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium og Psykiatrisk Center Bornholm – ambulant funktion Jobbet Vi undersøger og behandler børn i alderen 3-17 år med et bredt spektrum af børnepsykiatriske vanskeligheder, herunder autisme, ADHD, affektive lidelser og angsttilstande m.v. Udredning og behandling varetages i et tværfagligt samarbejde. Hvilke arbejdsopgaver vil du få? I dit daglige arbejde varetager du både udredning og behandling af vores patienter, i samarbejde med dine kolleger. Behandling omfatter terapi og eller psykofarmakologisk behandling. Forældrene er aktive samarbejdspartnere og er altid en del af barnets/den unges behandling. Som speciallæge vil du indgå i et team af speciallæge, specialpsykolog, psykolog og sygeplejersker, der ved ugentlige møder med afsnitsledelsen er med til at sikre den faglige kvalitet af udredning, behandling og kompetencer i afsnittet. Du vil endvidere varetage kliniske konferencer, sparring og vejledning af kolleger. Du refererer til den afsnitsledende overlæge. Velkommen til Børne og ungdomspsykiatrisk ambulatorie - Bornholm B377 Afsnittet består af et lille team – en overlæge, en oversygeplejerske, en specialpsykolog (deltid), en psykolog, to sygeplejersker og en sekretær. Ambulatoriet er organisatorisk tilknyttet det det tværgående Afdeling Ambulant i BUC Region Hovedstaden – herunder Hillerød matriklen. I afsnittet arbejder vi aktivt med forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier. Vi ser samarbejdet med forældrene som en vigtig del af udredningen og behandlingen af deres barn. Vi vægter faglighed, udvikling, samarbejde og arbejdsmiljø meget højt. Vi har et tæt samarbejde med Bornholms Regions Kommune (Center for Børn og Familie). Vi tilbyder Et grundigt introduktionsprogram samt oplæring. Sparring og vejledning i dagligdagen. Velfungerende tværfagligt samarbejde. Engagerede kolleger, høj faglighed og et godt kollegialt arbejdsmiljø. En dynamisk og udviklende arbejdsplads. Vi forventer Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, eventuelt speciallæge i pædiatri eller almen medicin. Hvis du inden for det næste halve år bliver speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, er du også velkommen til at søge stillingen. Du har et fagligt engagement og relevante kvalifikationer, samt gode samarbejdsevner og interesse for videreudviklingen af en tidssvarende børne- og ungdomspsykiatri. Løn og vilkår Vi ønsker du starter pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Som afdelingslæge ansættes du med vagtforpligtigelse. Der er p.t. etableret ”frivillig” bagvagtsordning bestående af speciallæger på tværs af de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er hele tiden behov for at en del af centrets speciallæger er indstillet på at indgå i bagvagtsordningen. Skulle du ønske en stilling med delt ansættelse i hhv. Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorie og Psykiatrisk Center Bornholm, indgår du i stedet i beredskabs vagt ved Psykiatrisk Center Bornholm. Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. I henhold til lovkrav skal du ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevise ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra dig, når de indstiller til ansættelse. Vil du vide mere? Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte overlæge Anne Châtillon på 29 65 40 81 eller oversygeplejerske Katja Føhns på 21 45 25 95. Ved ønske om ansættelse med funktion på Psykiatrisk Center Bornholm kan cheflæge Malene Vestergaard på 23 81 05 37 eller centerchef Jette Melander Jensen på 29 66 08 13 kontaktes. Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien" . Søg stillingen Send din ansøgning, cv og speciallægeanerkendelse via linket på siden senest den 3. januar 2023. Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger. Din ansøgning bedes derfor være udarbejdet i henhold til disse. Gør i din ansøgning gerne opmærksom på, om du søger en deltidsansættelse i Børne og ungdomspsykiatrien eller en fuldtidsansættelse delt mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorie og Psykiatrisk Center Bornholm. Vi forventer at afholde samtaler den 9. januar 2023. Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen. Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk . Om Psykiatrisk Center Bornholm Vi er landets mindste psykiatriske center med et åbent afsnit med 12 senge og et intensivt afsnit med 5 senge. Til ambulatoriet er tilknyttet ca. 600 patienter. Vi har F-ACT-team, KAG bipolar, pakkeforløb, oligofreni-team, geronto-team, DAT-forløb mm. Vores center har en flad struktur og korte beslutningsveje. Der er et meget tæt samspil og samarbejde mellem ambulatoriet og sengeafdelingerne, som ligger placeret i samme bygning. Da Bornholm er en ø, vil der være tilbud, som vores patienter ikke umiddelbart har adgang til. Til gengæld forsøger vi på andre måder at skabe fleksible tilbud tilpasset den enkelte patient ud fra de ressourcer og kompetencer, som er til rådighed. Hvad kan vi tilbyde ? Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med mulighed for at indgå i et behandlingsteam præget af åbenhed og engagement samt en i høj grad selvstændig arbejdstilrettelæggelse. Vi har kort vej fra ide til handling. Vi lægger vægt på lægernes uddannelse, herunder at formidle god vejledning til reservelægerne, og der er mulighed for ekstern supervision til lægegruppen. Du vil primært blive tilknyttet pakkeforløbene. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet