Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Må vi forstyrre dig et øjeblik, har vi fanget din opmærksomhed, så har vi et godt tilbud!

  • Nordsjællands Hospital (Hillerød)
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du snart færdiguddannet sygeplejerske, ønsker du at starte din karrierer et sted hvor du får grundig oplæring, hvor der er plads til at være ny og hvor faglighed og sociale aktiviteter vægtes højt? På Nordsjællands hospital Hillerød, søger vi i det infektionsmedicinske speciale en sygeplejerske, som skal være en del af et team hvor vi behandler 21 patienter med akutte og kroniske infektioner, bl.a. sepsis, pneumoni, tuberkulose, erysipelas, malaria og andre atypiske infektioner, forårsaget af både bakterier, vira eller måske en helt tredje årsag. Vi har som det eneste afsnit i Nordsjælland den akutte modtagerfunktion for patienter, som mistænkes for meningitis eller er under mistanke for tropesygdomme. Vi finder vores arbejdsglæde i specialet, dels fordi vi vægter fagligheden højt og dels fordi vi arbejder sammen, for at skabe de gode patientforløb. Dertil er vi en arbejdsplads, der er aktiv i forskning og som arbejder praksisnært med det. Tværfagligt samarbejde I afdelingen tror vi på at de bedste patientforløb sker når vi arbejder sammen som ét team, på tværs af faggrupper. Det gør vi blandt andet ved at gå tværfaglig stuegang, hvor en læge og en sygeplejerske/social og sundhedsassistent går stuegang sammen, for at alles observationer og faglighed bringes på banen. En praksis, som fungerer rigtig god og som giver et godt samarbejde kollegaerne imellem. Vi giver dig en god start Når du starter hos os, tager vores introduktions sygeplejerske Kamilla hånd om dig, med en måneds introduktion, så du føler dig tryg og velkommen. Her bliver du både introduceret til specialet, dine nye kolleger og vores sociale aktiviteter. Som nyuddannet sygeplejerske kommer du også på kurset ” Godt på vej i sygeplejen”. Vi ønsker en kollega der er Faglig ambitiøs, ansvarsbevidst, forandringsparat, reflekterende og kan arbejde selvstændigt. Nysgerrig og har lyst til at arbejde med det infektionsmedicinske speciale og dets mange facetter. Krydret med en masse godt humør. Som sygeplejerske hos os At arbejde med det infektionsmedicinske speciale, byder på et møde med mange spændende patienter. Her er der rig mulighed for at arbejde med instrumentel sygepleje fx blodprøvetagning, arteriepunktur, PVK-anlæggelse, high-flow ilt behandling og meget mere. Du kommer også til at arbejde med det akutte infektionsmedicinske speciale. På sigt vil du kunne rotere og have vagter i LIAM, der er vores afsnit i Akutmodtagelsen. Her modtager vi vores infektionsmedicinske patienter og starter den initiale behandling op, før de flytter op i sengeafsnittet. Dvs. at vi har en helt unik mulighed for at følge vores patienter lige fra starten af indlæggelsen og til de bliver udskrevet. Derudover vil du få mulighed for: At arbejde hver 2. eller hver 3. weekend, begge i 8 timers vagter. At få indflydelse på din egen vagtplan. For os er det vigtigt at skabe en fleksibilitet og balance imellem dit arbejdsliv og privatliv. Vi arbejder med Work-Life balance, hvor arbejdsglæde, motivation og fleksibilitet er i fokus. Faglig udvikling og fordybelse. Inden for de første to år af din ansættelse, skal du på infektionsmedicinsk specialuddannelse, som udløser et løntillæg. Løbende fagspecifik undervisning og simulationstræning. Et tæt samarbejde med afsnittets fysioterapeuter, læger og farmakonom. Mulighed for at lægge en karriereplan inden for afsnittets faglige profiler. Du kan læse mere om afdelingen som arbejdsplads her Læs mere om vores afsnit her Dine kolleger Foruden oversygeplejerske Betina og vores introduktions sygeplejerske Kamilla: Ca. 2/3 sygeplejersker og 1/3 Social- og Sundhedsassistenter. Både alder og erfaring varierer fra novice til ekspert. Et dygtigt hold af infektionsmedicinske overlæger og vores ledende overlæge Zitta. Afsnitsfarmakonom der hjælper med dispensering og administrering af planlagt medicin. En kvalitetssygeplejerske, der hjælper med at opretholde og fokusere på kvaliteten af vores sygepleje. Fx hygiejne og Sundhedsplatformen. En klinisk sygeplejespecialist, som særligt arbejder med optimering af pneumoniforløbet, men også generel faglig udvikling og forskning. Flere af vores medarbejdere har en eller anden nøglepersonsfunktion, for områder der findes særligt interessant, fx hygiejne, tryksår, udskrivelser osv. En sygeplejesekretær der hjælper med pårørende kontakt og servicebestilling. En klinisk vejleder der tager sig af de sygeplejestuderende. To praktikvejledere som har det overordnede ansvar for social- og sundhedsassistenteleverne. Fastansat sygeplejerskestuderende, da vi vægter et godt studie miljø højt i vores afdeling. Se mere om afsnittet og vores dagligdag og følg os på www.Instagram.com\infektionsmedicinsk0651_noh Løn- og ansættelsesvilkår Hvor mange timer du skal arbejde, aftales individuelt. Det gælder også for startdato. Dine løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Vil du vide mere? Er du blevet nysgerrig - og eller vil du gerne vide mere om jobbet - så kontakt oversygeplejerske Betina Lindgaard-Jensen på telefon 48 29 59 46 eller introduktions sygeplejerske Kamilla Bøttger på 48 29 32 11. Du har også mulighed for at ringe med henblik på at besøge afdelingen. Ansøgningsfrist Send din ansøgning, CV mv. via Annoncelink. Ansøgningsfristen er onsdag den 11. januar 2023. Vi holder ansættelsessamtaler løbende. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet