Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Myndighedsrådgiver til Psykiatri & Handicap

  • Bornholms Regionskommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Må vi blive dine nye kolleger? Vi søger en engageret myndighedsrådgiver til sagsbehandling/visitationsopgaver i forhold til bestemmelserne i Servicelovens voksenparagraffer. Målgruppen er voksne med handicap, sindslidelser eller psykisk sårbarhed, misbrugsproblemer og social udsathed. Stillingen er en fuldtidsstilling. Hvem er vi Vi mener det, når vi siger, at ”vi vil borgeren”. Derfor er vores myndighedsrolle også under rivende udvikling, hvor vi kommer endnu tættere på borgeren, når vi sammen med dem skal finde de gode kreative løsninger, som kan medvirke til at borgeren bliver mere selvstændig og selvhjulpen og får en bedre livskvalitet. Vi er en afdeling med gode udviklingsmuligheder, fleksibel arbejdstid og gode kolleger. Vi er en afdeling der vægter ledelsesmæssig og kollegial støtte til opgaveløsningen, når ting bliver svære. Vi prioriterer også at alle medarbejdere får løbende supervision. Afdelingen har igennem de seneste mange år præsteret flotte trivselsundersøgelser, og vi vægter at vores trivsel også hænger sammen med vores evner og muligheder for at løfte vores faglige kerneopgaver. Vi har stort fokus på at holde sagsmængden inden for socialrådgiverforeningens vejledende sagstal for området, og vi prioriterer, at vores medarbejdere er glade for at gå på arbejde . Organisatorisk set er vi 17 fagligt ambitiøse medarbejdere og en myndighedsleder. Dine arbejdsopgaver Afdelingens opgaver består af helhedsorienteret råd og vejledning samt visitation og løbende opfølgning på iværksatte foranstaltninger. Du vil have en koordinerende funktion i forhold til at skabe en ramme for borgernes hverdagsliv. Du vil have samarbejde med kommunens øvrige centre med henblik på at understøtte borgerens vej mod uddannelse og beskæftigelse. Det er vigtigt, at du vil medvirke til at bevare og udvikle dette ud fra et fagligt og økonomisk perspektiv. Vi arbejder ud fra recovery- og rehabiliteringstankegangen. Det betyder helt konkret, at vi arbejder ud fra borgerens ønsker og ambitioner ved at stille skarpt på, hvad borgeren ønsker at arbejde med, og hvilke mål borgeren har for sit eget liv. Det er borgerens behov, der er i centrum, og ud fra dette skræddersyer vi tilbud til den enkelte borger og udarbejder indsatsmål og planer. Du møder en organisation med højt til loftet, en stor grad af medindflydelse på opgaveløsningen og fleksibilitet i hverdagen. Du vil kunne præge dit eget job og indhold, og samtidig er vi en afdeling hvor vi står sammen, også når opgaverne bliver svære. Hvem er du Så - er du nysgerrig på mennesker og på hvilken indsats der virker i forhold til den enkelte borger? Kan du lide at arbejde med fagligt udfordrende problemstillinger, som kræver høj grad af koordinering med borgeren i centrum? Kan du se mening i fælles mål med kommunens øvrige centre og understøtte borgerens uddannelses- og jobmæssige perspektiv via servicelovens bestemmelser? Vil du være med til at sikre rette indsats i rette tid til borgere i sårbare og udsatte positioner? Synes du det er spændende, når rette indsats til rette tid også skal balancere med den rette takst? -  Så er du den nye kollega, vi søger! Vi har forventninger til, at du: er socialrådgiver/socialformidler er fagligt velfunderet og hele tiden er villig til at blive bedre vil arbejde seriøst og målrettet med vores metoder har gode evner inden for IT og er i stand til at sætte dig ind i nye fagsystemer har forståelse og engagement i forhold til det at arbejde med borgernes selvstændiggørelse, selvbestemmelse, recovery og rehabilitering har gode tværfaglige evner, da vi samarbejder og koordinerer på tværs med mange forskellige samarbejdspartnere, både med private, regionale og lokale tilbud. Det fordrer gode kommunikationsevner, skriftlige såvel som mundtlige. Ved ansættelse vil der være planlagt introduktionsprogram til vores arbejdsområder og vores borgernære tilbud. Ligeledes vil der være mentorordning de første 6 måneder til at varetage sidemandsoplæring og sparring. Derudover er vi kendt for at være en afdeling, hvor der altid er vilje til at hjælpe hinanden. Stillingen er med ansættelse pr. 1. marts 2023. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Det kan aftales at ansættelsen bliver på deltid med mulighed for ned til 32 timer om ugen. Der er flekstid. Derudover har vi en aftale om fleksibel arbejdstid som gør det muligt at lave individuelle aftaler, så en mere fleksibel arbejdsuge kan imødekommes. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse. Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse. Kørekort til personbil er et krav. Ansættelsen er pr. 01-03-2023. Praktisk information Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen, sådan at vi har modtaget den senest den 24-01-2023. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt den 27-01-2023 Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Karina Holmberg på 56927815 eller 30182155. Center for Psykiatri og Handicap I Center for Psykiatri og Handicap yder vi kompetent støtte og vejledning. Vi ser faglighed som nøglen til at løfte vores opgaver og nå vores mål om at borgerne lykkes i livet, på egne præmisser. Vi arbejder med borgernes medborgerskab og indflydelse på eget liv, så borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale udfordringer har mulighed for at tage del i samfundslivet på lige fod med andre borgere. Bornholms Regionskommune som arbejdsplads Bornholms Regionskommune (BRK) har omkring 3.600 medarbejdere og er dermed ubestridt øens største arbejdsplads. Hver femte i job på Bornholm er ansat i kommunen, som er en del af rammen om alle bornholmeres liv. Vores ledere og medarbejdere er stolte over og entusiastiske omkring hver dag at samarbejde om både borgerne og hele Bornholms udvikling, og sammen styrer vi mod at gøre kommunen til et endnu bedre sted at arbejde end i dag. BRK er på mange måder en unik kommunal arbejdsplads, fordi Bornholm udgør en region for sig. Vi arbejder derfor med strategier og opgaver inden for erhverv, turisme og trafik, som danske kommuner normalt ikke har, og vi skal selv kunne løfte alle opgaver inden for velfærd og samfundsopgaver, da vores nabokommuner er langt væk. Vi har visionære planer for øens fremtid. Det er målet, at Bornholm skal være en fossilfri ø i 2040, og vi har også ambitiøse mål for fritidsliv, folkesundhed og det gode børne- og ungdomsliv. Bornholms Regionskommune er en røgfri arbejdsplads. Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm? Målt på naturscenerier og kulturarv, synes vi Bornholm er Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Det er tit en stor beslutning af flytte, hvad end du søger nye udfordringer på egen hånd eller har familien med til Bornholm. Har du brug for information, råd og vejledning om bolig, jobmuligheder for din ægtefælle, skole og fritid er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/ Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet