Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vil du være en del af Ringsted Kommunes Stadsarkiv?

  • Jura, Digitalisering og IT
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Ringsted Kommune er i gang med etableringen af kommunens stadsarkiv, og vi har brug for en medarbejder som både har lyst til at sætte retningen for arkivet og som også kan sikre en stabil drift af arkivet. Om jobbet Ringsted Kommune har gennem en periode været i gang med arkivering af de elektroniske systemer, og fokus er nu rettet mod de fysiske arkivalier. Kommunens fysiske arkivalier skal gennemgås og registreres, det skal sikres at alle arkivalierne opbevares korrekt, og at de er tilgængelige for offentligheden. Derfor har vi brug for en medarbejder i 15-20 timer om ugen, med arkivfaglige kompetencer. Hvem er du Vi ønsker en medarbejder, som ikke er bange for udfordringer, og som vil kaste sig helhjertet ind i etableringsfasen af Stadsarkivet. En medarbejder med ambitioner om at få opbygget et velfungerende stadsarkiv, og som ikke er bange for at udfordre gamle vaner. Selv om du arbejder selvstændigt, vil du være en del af et større team, der sparrer med hinanden på tværs af opgaver, faglighed og erfaring. Vi ønsker en medarbejder med gå-på-mod, godt humør, ambitioner og lyst til udvikling, men som også trives med opgaver der kaldes ”almindelig drift” som fx udarbejdelse af procedurer og retningslinjer for arkivering, og svare på henvendelse fra kollegaer i kommunen. Vi ønsker en medarbejder som er god til at arbejde tværfagligt og på tværs af organisationen, da du vil have kontakt både med administrative medarbejdere og medarbejdere på institutionerne. Du vil også have kontakt til kommunens it-leverandører og vores samarbejdspartner på det elektroniske arkiv, KOMDA. Du skal meget gerne kunne formidle arkivreglerne på en måde, så også medarbejdere uden kendskab til arkivreglerne kan forstå, hvad du mener. Vi forestiller os, at du er kandidat eller bachelor i historie, bibliotekar eller har en anden relevant uddannelsesmæssig baggrund. Din præcise uddannelse er dog mindre vigtig, men det vil være en stor fordel, hvis du allerede har erfaring med arkivarbejde. Dine primære arbejdsopgaver vil være: At udarbejde en plan for etablering af Ringsted Kommunes Stadsarkiv At sikre at arkiverne gøres tilgængelige for borgere og kommunens medarbejdere At være tovholder på de konkrete afleveringer af elektroniske arkivalier At varetage den daglige drift af Stadsarkivet, bl.a. ekspedition af anmodninger om adgang til arkivalier mv. At vejlede kommunens institutioner og medarbejdere om arkiveringsregler mv. Stillingens indhold er således både sikring af den daglige drift og etablering og udvikling af arkivområdet i kommunen. Du vil i høj grad skulle drive projektet, men i tæt samarbejde med andre medarbejdere i kommunen. Afdeling Du vil blive ansat i Jura, som er en del af Jura, Digitalisering og IT, en tværgående stabsfunktion under direktionen. Afdelingen består – som navnet antyder – primært af jurister, og vi varetager en bred vifte af juridiske opgaver. Vi er en varieret gruppe af medarbejdere både ældre, yngre og midt imellem. Vi sidder samlet i et storrumskontor (11 personer), som vi deler med nogle af vores kolleger fra Digitalisering. Vi sparer jævnligt med hinanden om stort og småt og der er generelt et godt sammenhold og en god stemning i vores team. Vi tilbyder En spændende hverdag med indflydelse på arbejdsopgaver og stor selvstændighed. Vi har flekstid og mulighed for hjemmearbejde. Vi har frugtordning og massage, men madpakken klarer du selv. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 2 i 2023. Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling. Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet