Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge, 1-års vikariat i ortopædkirurgi

  • Hvidovre Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En 1-årig stilling som vikar for afdelingslæge ved Hvidovre Hospitals ortopædkirurgiske afdeling er ledig til besættelse 1. marts 2023 Stillingen ønskes besat med speciallæge i ortopædisk kirurgi med erfaring i og interesse for håndkirurgi. Den håndkirurgiske enhed beskæftiger sig både med elektive og akutte patienter, dog med hovedvægt på den elektive funktion. Afdelingslægen vil have mulighed for superviseret håndkirurgi. Speciallægen forventes: At have rutine i grundlæggende håndkirurgi At deltage aktivt i videreudviklingen af den traumatologiske håndkirurgi At deltage aktivt i afdelingens forskning At deltage i afdelingens kvalitetsarbejde Afdelingslægen skal desuden deltage i både den præ- og postgraduate undervisning, udfærdigelse af instrukser og deltage i instruktion af yngre læger, sygeplejepersonale samt ergo- og fysioterapeuter. Der lægges vægt på samarbejdsevner i tværfagligt regi, da den håndkirurgiske enhed har tæt samarbejde med blandt andet ergoterapien. Den ledige stilling er med bagvagtsfunktion hver 14. weekend samt helligdage. Afdelingslægen skal kunne varetage den akutte operative aktivitet, der er forbundet med vagtforpligtelsen inklusive børnetraumatologi. Afdelingen er sektionsopdelt i alloplastikkirurgi, børneortopædi, fod-ankel kirurgi, artroskopisk kirurgi og traumatologi. Afdelingen har højt specialiseret funktion inden for fod-ankelkirurgi. Ortopædkirurgisk afdeling har i alt 78 senge fordelt på 2 afsnit. Årligt har ambulatoriet ca. 65.000 konsultationer og der udføres ca. 8.500 operationer, hvoraf 2.000 er elektive, 3.000 er akutte og 3.500 i sammedagskirurgisk regi. Den nuværende lægenormering består af 45 speciallæger. Derudover 50 yngre læger (hoveduddannelsesstillinger, introduktionsstillinger, KBU og HU i almen medicin). Afdelingen har et optageområde ca. 500.000 i Region Hovedstaden. Ansøgningsfrist: 8. januar 2023 kl. 23.00 Samtaler forventes afholdt i uge 2 eller 3 Ansøgning og CV bedes sendt elektronisk. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretær Birgit Nielsen, tlf. 38622331 eller overlæge Galal Hassani, tlf. 21315762 Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet