Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

SSH og SSA til Roslev Plejecenter - Område 1

  • Skive Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være en del af et tværfagligt team, der kendetegnes ved høj faglighed og som har fokus på udvikling og et godt arbejdsmiljø? Vi arbejder hver dag med dét mål, at vi vil give vores beboere de bedste muligheder for et godt og værdigt ældre liv. Lyder det som noget for dig? Så læs mere her. Vi søger en SSH og en SSA – på 37 timer eller efter aftale pr 1. marts 2023 eller tidligere. Roslev Plejecenter er centralt beliggende i Roslev by og rummer 23 boliger, hvoraf 2 er midlertidige pladser. Centret har et stort, lyst fællesareal med plads til fælles aktiviteter. Vi har et tæt samarbejde med lokale frivillige som medvirker til at gøre vores plejecenter til et aktivt samlingspunkt for byens ældre. Tilgangen til vores faglige arbejder tager udgangspunkt i Personcentreret Omsorg. Vi vægter et højt fagligt niveau og prioriterer rum for sparring og løbende kompetenceudvikling. Vi er omkring 23 ansatte fordelt på forskellige faggrupper, og i dagligdagen har vi fokus på at skabe et godt fællesskab og arbejdsmiljø sammen. Vi arbejder generelt med at skabe en attraktiv arbejdsplads, og derfor tilbyder vi timetal efter aftale med dig. Vi lægger vægt på både din faglighed og din personlighed Vi forventer, at du har en relevant sundhedsfaglig uddannelse, så du kan løse opgaverne på et højt fagligt niveau. Udvikling er et nøgleord hos os og vi tilbyder løbende kompetenceudvikling indenfor relevante områder. Vi er nysgerrige og arbejder løbende med forskellige udviklingsprojekter, der skal medvirke til at vi er rustet til udfordringerne på sundhedsområdet. Det er for eksempel Triagering: Vi afholder daglige møder, hvor vi drøfter hver enkel beboers situation og behov Projekt Livets Afslutning: Vi er med i et toårigt projekt, der handler om hvordan vi kan give syge beboere en værdig afslutning på livet på deres egne præmisser Den rehabiliterende tankegang: Vi støtter beboerne i at leve et så selvstændigt liv så muligt, så længe som muligt Elektronisk dokumentation: Vi dokumenterer via vores omsorgssystem Nexus Personcentreret omsorg: Vi bliver undervist i personcentret omsorg og arbejder efterfølgende efter den særlige metode i forhold til vores beboere Udover dine faglige kompetencer, så vægter vi også dine personlige kompetencer højt Der er sjældent to dage der er ens på et plejecenter. Du kan forvente, at der ofte er travlt og derfor er det vigtigt at du trives i et højt tempo. Både beboere, deres pårørende og dine kollegaer er afhængige af dig og din indsats. Derfor er det vigtigt, at du er mødestabil og fleksibel. Vi løfter i flok og stræber efter at gøre os umage hver dag og vi arbejder sammen om at nå vores fælles mål; at give vores beboere de bedste muligheder for et godt og værdigt ældre liv. Det gør vi ud fra en anerkendende og respektfuld tilgang til både beboerne, deres pårørende og til hinanden som kollegaer. Samtidig er vi sammen om at skabe et trygt og godt arbejdsmiljø, hvor vi løser tingene gennem dialog. Det kan du forvente hos os Det er vigtigt for os, at du kommer godt fra start. Derfor tilbyder vi en grundig og individuel introduktion til opgaverne samt en mentorordning, så du får en fast kollega, som du kan gå til med spørgsmål. Når du er kommet godt i gang, vil fokus være at vi sammen tilrettelægger plejen og den praktiske hjælp med udgangspunkt i beboerens situation og i kommunens kvalitetsstandarder. Samarbejde med beboerne og deres pårørende altid tager udgangspunkt i respekt, ansvar og livskvalitet. I Skive Kommune har vi fokus på udvikling, trivsel og ordentlighed Vi arbejder ud fra værdierne udvikling, trivsel og ordentlighed – det betyder blandt andet at vi har værdibaseret ledelse og en lav magtdistance. Som ansat ved Skive Kommune er du en del af en sundhedsordning, der bl.a. omfatter fysioterapi, zoneterapi, coachingtilbud og mulighed for træning. Derudover har vi en række aktive foreninger; personaleforeningen, kunstforeningen og sportsforeningen og en feriefond. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Har du spørgsmål eller ønsker du at vide mere, så er du velkommen til at kontakte os. Du er også velkommen til at komme ud og se plejecenteret efter aftale med Områdeleder Charlotte Lunde Andersen på telefon 51 71 50 58. Du kan læse mere om vores plejecentre på po.skive.dk Vi glæder os til at modtage din ansøgning! Ansættelsesdato 1. marts 2023. Ansøgningsfrist 13. januar 2023 kl. 8.00. Samtaler forventes afholdt 18. og 19. januar 2023 Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance. Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet