Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Introduktionsstilling, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge På Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge, er en 1-årig stilling som reservelæge i introduktionsstilling (3800E20-42-i-02) ledig til besættelse fra 01.03.2023. Ortopædkirurgisk Afdeling Afdelingen rummer en bred vifte af subspecialer. Undtaget er specialiseret tumor, hånd og børnekirurgi. Afdelingen har et godt uddannelsesmiljø og er et godt sted at starte sin vej til at blive ortopædkirurg. I afdelingen er der aktuelt 9 introstillinger samt 11 hoved uddannelsesstillinger. Til stillingen knyttes et uddannelsesprogram samt en hoved vejleder. Der er god mulighed for oplæring i almindeligt forekommende frakturbehandlinger og ortopædkirurgiske undersøgelser. Afdelingen prioriterer uddannelse og supervision højt, og har igennem de seneste år scoret særdeles højt på tilbagemeldinger fra de uddannelsessøgende læger. For at opnå de nødvendige kompetencer i skadestuearbejdet og akut arbejdet, vil ansøgeren de første to måneder have funktion i Akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital Køge. Herefter vil der ikke være yderligere tjeneste i skadestue, men kun i Ortopædkirurgisk Afdeling med operationer, ambulatorie, stuegang og vagtfunktion. Uddannelsen på Sjællands Universitetshospital Køge foregår på operationsgangen, i ortopædkirurgisk ambulatorium og afdelingens sengeafdelinger. Vagtarbejdet udføres som mellemvagt på Sjællands Universitetshospital Køge sammen med afdelingslæge/1. reservelæge i tilstedeværelsesvagt (bagvagt). I vagten på Sjællands Universitetshospital Køge foretager mellemvagten akutte operationer under vejledning af bagvagten. Der er 15 læger i vagtlaget. Afdelingen er delt i to sengeafsnit med tilhørende ambulatorie. Der er i afdelingen 57 sengepladser. Afdelingen består af en række sektioner, hvoraf flere har højt specialiseret funktion. I afdelingen er der en sektion for hofteproteser, knæproteser, idrætskirurgi, fod- og ankel kirurgi, sår- og amputationskirurgi, rygkirurgi, skulder-albue kirurgi og traumekirurgi. Der er tilknyttet en klinisk professor, fire kliniske lektorer og 11 Ph.D. studerende i afdelingen. Ved interesse for forskning kan støtte og vejledning fås ved vores aktive forskningsenhed. Kvalifikationer Ansøgere, der har gennemgået klinisk basisuddannelse eller turnus. Ansøgere der ikke tidligere har haft introstilling, vil have fortrinsret. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Juul Sørensen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge, 47 32 33 01, tnse@regionsjaelland.dk eller uddannelsesansvarlig overlæge Erling Laxafoss, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge, 47 32 31 32, erl@regionsjaelland.dk. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2025, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet