Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sundhedsplejerske til skolesundhedsplejen i Skanderborg Kommune

  • Skanderborg Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du sundhedsplejerske og på jagt efter et spændende job? Kan du lide at være med til at udvikle din arbejdsplads sammen med engagerede kollegaer og har du lyst til at arbejde i skolesundhedsplejen? Så har vi en stilling på 30 timer ugentligt til besættelse per 1. marts 2023. Om Sundhedsplejen Sundhedsplejen i Skanderborg Kommune er organiseret i Sundhedstjenesten, Børn- og Unge. I Sundhedstjenesten er der ansat sundhedsplejersker samt ergo- og fysioterapeuter. Vi er organiseret i tre grupper - en småbørnsgruppe, en skolegruppe og en terapeutgruppe med to afdelingsledere og en leder. Sundhedstjenesten er fysisk placeret på Fælleden, Skanderborg Administrationscenter, sammen med PPR, B&U sekretariatet og Myndighed. I sundhedstjenesten vil du møde engagerede, inspirerende og fagligt kompetente kolleger, der arbejder målrettet med borgeren i centrum. Vores hverdag er præget af, at vi sætter ambitiøse mål for opgaveløsningen og går nye veje i udviklingen af vores indsatser. Samtidig vægter vi høj fagliglighed og et godt arbejdsmiljø, hvor vi er fælles om kerneopgaverne og kan lide at være i et udviklende fagfagligt og tværprofessionelt samarbejde. Nye veje i Skolesundhedsplejen I skolesundhedsplejen er vi i gang med et spændende udviklingsarbejde. Vores vision er at skabe bedre sundhed og trivsel for børn og unge i Skanderborg Kommune gennem en styrkelse af de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i skolesundhedsplejen. Vi har tilbud til alle børn og har samtidig målrettet ressourcer til behovsorienterede indsatser. Pejlemærker for udviklingsarbejdet i skolesundhedsplejen - at etablere et skoleteam med høj faglighed, der arbejder tæt sammen om den fortsatte udvikling af skoletilbuddet og løbende justerer sig efter forandringer i omverdenen skabe en solid ramme for sundhedsplejefaglig fordybelse i skolebørn og deres familier – herunder at give skolesundhedsplejerskerne et kompetenceløft via uddannelse og opkvalificering i udvalgte metoder kvalificere brugen af BørnUngeLiv.dk både på individ-, gruppe og kommuneplan styrke og udbygge de sundhedspædagogiske aktiviteter med henblik på at fremme trivsel og sundhed blandt skolebørn og lægge gode trædesten ind i ungdomslivet øge sundhedsplejerskernes synlighed på skolerne med henblik på at udbygge samarbejdet med både forældre og tværfaglige samarbejdspartner og sikre sammenhæng og koordinering på tværs af indsatser understøtte et klogt ressourceforbrug og at sikre et bæredygtig tilbud i skolesundhedsplejen Din kompetence- og personprofil Vi forventer, at du; er uddannet sundhedsplejerske er fagligt velfunderet og kan bruge dit faglige skøn med borgerperspektivet i fokus kan arbejde selvstændigt og struktureret inden for en given ramme har stærke samarbejdsevner både fagligt og tværfagligt er en teamplayer og har lyst og kompetencer til at indgå i udviklingsopgaver kan have mange bolde i luften og kan prioritere i opgaverne er nysgerrig og fleksibel og kan løse opgaver på både individ- og gruppeniveau – og kan inddrage digitale medier i opgaveløsningen har gode kommunikative evner i tale og på skrift er engageret, initiativrig og har en positiv tilgang til børn, forældre, kolleger og samarbejdspartnere Vi kan tilbyde et godt introduktionsforløb med mentorordning og kollegial sparring et godt kollegialt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden og værdsætter forskellighed mulighed for udvikling, nytænkning og indflydelse på egne arbejdsopgaver en spændende arbejdsplads med yderst engagerede kollegaer, som løser mange forskellige arbejdsopgaver og dagligt står overfor udfordringer, som kræver indblik og stort ansvar kompetenceudvikling i den metakognitive metode og løbende fokus på faglig opkvalificering Løn og ansættelsesforhold Den ledige stilling består af en stilling på 30 timer ugentligt til besættelse per. 1. marts 2023. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og lokal løndannelse. Fagsekretariatet Børn og Unge er beliggende i Administrationscenteret Fælleden 1, 8660 Skanderborg. Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til leder for sundhedstjenesten Bodil Lauridsen telefon 23 26 59 28 eller afdelingsleder i skolesundhedsplejen Anne Aggerholm Jønsson telefon 23 26 59 71. Ansøgningsfrist Din motiverede ansøgning og relevante bilag skal være modtaget senest den 11. januar 2023 kl.23.59. OBS! Ansættelsessamtaler afholdes 20. januar 2023. Udvalgte kandidater til samtale vil modtage besked via telefonisk opringning 12. januar 2023. Om Fagsekretariatet Børn og Unge Fagsekretariatet Børn & Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem 0 og 18 år. Dette dækker over alt fra skoler, dagtilbud, PPR, og sundhedstjeneste til SSP og special- og socialrådgivning. Børn og Unges opgave er, at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer. I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt - ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækst-virksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet