Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk diætist søges til Kvalitets- og Udviklingsteamet i Tårnby Kommune

  • Tårnby Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Klinisk Diætist søges til nyoprettet Ernæringsenhed i Ældrecenteret Tårnby kommune, til besættelse pr. 1.3.2023 eller efter aftale. Om stillingen Til Ernæringsenheden søger vi en dygtig, engageret og ansvarsbevidst aut. klinisk diætist 37 timer. Ernæringsenheden er en del af Kvalitets- og udviklingsteamet som arbejder med faglig begejstring, kvalitet, nytænkning og udvikling. Ernæringsenheden består af en faglig koordinator/klinisk diætist, tre kliniske diætister og en ergoterapeut, hvor alle har en udekørende funktion. Diætisterne er fordelt på kommunens fem plejehjem og hjemme hos borger. Du vil derfor have en udekørende funktion og trives med at du er tildelt et distrikt, som du skal være primær diætist for. Du vil som en fast del af Ernæringsenheden have din base på et fælleskontor, når du ikke er ude hos borgerne. Ernæringsenheden har faste koordinerings- og sparringsmøder. Du vil derudover opleve en tværgående praksis med resten af Kvalitets- og udviklingsteamet, herunder mulighed for ugentlig kollegial supervision. Du vil blive ansat på et tidspunkt, hvor Ernæringsenheden står i første fase af implementering af ernæringsvurdering og opsporing af underernæring på plejehjem, med planlagte indsatsområder, som du vil skulle træde direkte ind i og udføre i fællesskab med resten af Ernæringsenheden, men også selvstændigt stå for dokumentation. Du vil grundigt blive introduceret til implementeringsfaserne for 2023 og dine arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne vil det første år primært omhandle implementering til opsporing af underernæring og synliggørelse af Ernæringsenheden og de ekstra kompetencer som kan bruges ude i praksis. Efter implementeringsfaserne vil dit arbejde overvejende bestå af udførelse af individuel diætbehandling, til borgere med ernæringskomplekse problemstillinger. Opgaverne vil også omhandle undervisning til fagligt personale. Det er derfor afgørende at du finder arbejdsglæde ved de overordnede arbejdsopgaver og trives med at være i et nyopstartet fællesskab og i en opbygningsfase, hvor stien ikke er lagt. Det er også vigtigt at du tager stilling til, hvad du kan bringe til teamet af faglige kompetencer. Vi lægger vægt på, at Ernæringsenheden har en passion for det kliniske og komplekse, ligesom det er vigtigt at du kan møde mennesker og læse et rum. Vi forventer at du Er autoriseret klinisk diætist. Det vil være en fordel hvis du har minimum 2 års erfaring med det kliniske arbejde Har erfaring med sondeernæring og beregning heraf Ser dig selv som en vigtig del af arbejdet med den ældre borger Har teoretisk og praktisk erfaring med sondeernæring eller har mod på at blive oplært Tager ansvar for din faglighed og indgår som aktiv medspiller i den faglige udvikling Er effektiv og præcis i dokumentation og formidling af dit arbejde, både skriftligt og mundtligt Er ansvarsbevidst, selvstændig og har gode samarbejdsevner Trives i et miljø hvor vejen ikke er lagt - men du er med til at definere opgaverne Du kan selvstændigt udarbejde undervisningsmaterialer og trives med at stå foran en gruppe borgere eller fagpersoner i undervisningssituationer. Vi tilbyder Struktureret introduktion til specialerne og dine arbejdsopgaver En dagligdag, hvor du vil få stor erfaring med komplekse sygdomsforløb hos ældre borgere Et udfordrende og spændende job i en stor organisation der har ernæring på dagsorden Et terapeutteam som vægter det sociale samspil højt i en travl hverdag. En arbejdsplads, hvor målsætningen er implementering af evidensbaseret praksis Et tværfagligt team af engagerede og dedikerede medarbejdere hvor der er plads til sparring, reflektion og samarbejde på tværs Du vil indgå i Ældrecenterets Kvalitets- og udviklingsteam sammen med to demenskoordinatorer, en sårsygeplejerske, tre uddannelsesansvarlige, en hygiejnesygeplejerske, to udviklingssygeplejersker, en IT-koordinator, en projektsygeplejerske, to kliniske diætister, en faglig koordinator/klinisk diætist og en leder. Teamets medlemmer arbejder meget selvstændigt med hver deres ansvarsområder, men samtidig giver teamet mulighed for kollegial støtte, samarbejd og sparring. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst efter forhandling. Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende. Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her . Yderligere oplysninger Ved spørgsmål omkring stillingen kan du ringe til Faglig koordinator Christina Christiansen tlf.: 21 77 34 05 eller Enhedsleder Gitte Munkebo tlf.: 29 47 17 22 Ansøgningsfrist d. 5. januar 2033 Ansættelsessamtaler mandag d. 9. januar 2023. Ansøgning Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem. Behandling af personoplysninger Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job. Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker. Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk . For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'. Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet