Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Palliation til den gastro-kirurgiske patient, Kirurgisk afdeling, Nordsjællands Hospital

  • Nordsjællands Hospital (Hillerød)
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Drives du af at lindre lidelse og yde en god palliativ indsats til patienter i palliative forløb, så har vi måske det helt rette job til dig. Præsentation af afsnittet: Afsnittet K0151 er en del af den mavetarm-kirurgiske blok på Nordsjællands Hospital. Afsnittet indeholder 30 sengepladser, samt 10 vurderingssenge i den Fælles Akut Modtagelse, FAM. Sengeafsnittet er specialiseret i øvre kræftsygdomme fx c. pancreas og c. ventriculi, samt akut abdominalkirurgi, elektiv kirurgi i form af lap. chol og hernieoperationer og behandling af pneumo-og hæmothorax. Da afsnittet rummer både de hurtige og længerevarende forløb, har vi to områdeansvarlige overlæger til at flankere vores oversygeplejerske i afsnittet. Dette giver en god sammenhæng i vores patientforløb, og sikrer et godt tværfagligt samarbejde mellem de to faggrupper. Vi har i afsnittet stort fokus på at styrke vores palliative indsats, og er med i to projekter herom. Det ene omhandler virtuel stuegang med patienten i eget hjem. Det andet om at styrke vores systematik ved stuegang hos den palliative patient med implementeringen af symptomscreeningsværktøjet EORTC_PAL. Derudover har vi tanker om at oprette en udekørende palliativfunktion, ideen til dette kommer af et tidligere projekt med formål at forebygge indlæggelser og lindre patienten i eget hjem. Projektet viste at have stor effekt på patienternes livskvalitet, og også livslængde. Vi er en personalegruppe på 57 fastansatte og 14 timelønnet. Vi er repræsenteret i alle aldersgrupper, hvilket er med til at give en god gruppedynamik. Vi arbejder fokuseret med vores sygeplejefaglighed, med et konstant fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø med høj trivsel. Vi er altid åbne for nye idéer og tanker, og håber derfor du vil være med til at udvikle vores afsnit. Vi kan tilbyde dig: Grundig oplæring og introduktion efter dine behov Mulighed for at være med i vores udvikling inden for det palliative felt, samt fordybelse i den akutte- og den kirurgiske patient fra A til Z Specialerelevant undervisning af vores kliniske sygeplejespecialist samt læger Fokus på faglig udvikling og klinisk lederskab af erfarne sygeplejersker En arbejdsplads med høj tværfaglighed, hvor vi i afsnittet har ansat en farmakonom, der er en aktiv del af hverdagen. Engagererede kollegaer der brænder for de gastro-kirurgiske patienter. Vi søger en sygeplejerske der: Går ind i de svære samtaler Har fokus på patientens livskvalitet i både kurativt og palliativt øjemed Har et godt overblik og kan prioritere sine opgaver Sætter en ære i udøvelse af høj sygeplejefaglighed Ønsker at være en aktiv og dynamisk medspiller i fortsat udvikling af afsnittet Ønsker at være med til at skabe ’det gode sammenhængende patientforløb’ og skabe tryghed hos patienterne Trives i en stor personalegruppe, hvor smil og god kommunikation er hverdag Tør tale åbent, når det er svært Ansættelsesvilkår Stillingen er på 32-37 timer i skiftende vagter, med weekend hver 3. uge. Vi arbejder med ønskeplaner, så arbejdstiden i størst mulig grad kan efterkomme dine behov, og vi bestræber os på at arbejde i to-holdskift. Skulle du have et ønske om en fast aften- eller nattevagt stilling, kan det også være en mulighed. Ansøgningsfrist er den 3. februar 2023 kl. 23:59 og der vil blive afholdt samtaler løbende. Har vi vækket din interesse er du velkommen til at kontakte oversygeplejersken Bettina Pedersen 48295948, betk@regionh.dk eller chefsygeplejerske Lene Lydia Breum på: 4829 6510, Lene.lydia.breum@regionh.dk Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet