Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Solgaven søger social- og sundhedsassistent der brænder for faglig udvikling

  • Solgaven
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at arbejde på et fantastisk botilbud for ældre mennesker med synshandicap? Solgaven er et tilbud til ældre blinde og svagsynede. En mindre del af beboerne har også en kognitiv funktionsnedsættelse. Vi er i gang med et større kvalitets- og forbedringsarbejde, hvor vi blandt andet har fået bevilliget et større beløb til etablering af en sansehave. Derudover er vi i gang med at etablere en innovationslejlighed, hvor vi kan tilbyde afprøvning af de sidste nye hjælpemidler indenfor vores specialområde. Solgavens botilbud har 57 boliger - alle med egen terrasse og adgang til stort grønt område. Som social- og sundhedsassistent på Solgaven bliver du en del af et hus i en stor udvikling og pt i en større forandringsproces. Du skal have lyst til at medvirke positivt til denne udvikling og være den holdspiller, der med dine faglige kompetencer kan styrke vores tværfaglige teamsamarbejde til de individuelle personligheder, som bor på Solgaven. Vi er specialuddannede til at støtte og vejlede vores blinde og svagsynede beboere med baggrund i den enkeltes behov ud fra en rehabiliterende og personcentreret tilgang. Vi arbejder ud fra et nærværs princip, hvor det er os, der kommer til beboeren, og her er vi i gang med at udarbejde små leve-bo miljøer tæt på beboerne. Vores primære opgave er at skabe rammer for et godt hverdagsliv, for den enkelte beboer. Derudover arbejder vi målrettet for, at Solgaven har et arbejdsmiljø, hvor der er plads til faglig og personlig udvikling samt smil og respekt for hinanden. Vi tilbyder: Du kan vælge at arbejde i et fast vagtlag: dagvagt, aftenvagt eller nattevagt - eller blandede vagter op til 12 timer pr. vagt Du kan få indflydelse på egen vagtplan, dog skal du minimum arbejde hver 3. weekend Gode muligheder for at præge arbejdsopgaverne og have egne ansvarsområder Samarbejde og udvikling på tværs af organisationen Samarbejde med beboere, som har stor lyst til at have en høj grad af medindflydelse på hverdagen Gode muligheder for faglig udvikling, hvor du efter et kompetenceudviklingsforløb kan få tildelt et kompetencetillæg Gratis massage eller zoneterapi. Vi forventer, at du: Kan arbejde selvstændigt og forstår vigtigheden af et tværfagligt samarbejde Brænder for faglig udvikling, hvor beboeren er i centrum Tager ansvar og bidrager til det gode arbejdsmiljø Forstår og taler tydeligt dansk. Mange af vores beboere har dobbelt funktionstab på syn og hørelse, hvorfor forståelse og tydelig tale af dansk er nødvendigt for at kunne kommunikere med vores beboere Er en god rollemodel, der kan motivere og inspirere beboere, pårørende og dine kollegaer. Om Solgaven Solgaven er et selvejende bo-og dagtilbud for blinde og svagsynede ældre. Vi ligger i skønne omgivelser i Farum og er et af Dansk Blindesamfunds fire landsdækkende specialtilbud for ældre – med driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, Den Sociale Virksomhed. Se mere på vores hjemmeside: www.solgavenfarum.dk Løn- og ansættelsesvilkår Løn fastsættes efter gældende overenskomst. Ugentlig arbejdstid 28 - 37 timer pr. uge efter dit ønske Ansættelsesstart efter aftale Ansøgningsfrist den 15. januar 2023 Ansættelsessamtaler afholdes i uge 3 Vi ønsker kun at modtage og behandle ansøgninger via rekrutteringssystemet, så ansøgninger sendt uden for systemet, f.eks. e-mail vil ikke komme i betragtning. Yderligere oplysninger Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Salina Kure på tlf. 23 34 69 89. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet